Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home

รีวิวทีวี Sony UHD 4K จอโค้ง ขนาด 65 นิ้ว
(Sony UHD 4K 65" Curved TV Model KD-65S9000B)

   
ภายหลังจาก Samsung และ LG ได้วางขายทีวีจอโค้งแบบ OLED (Organic Light Emitting Diodes) มีทั้งขนาด 55 และ 65 นิ้ว ไปได้ไม่นาน ทาง Sony ก็ได้นำทีวีจอโค้งออกวางตลาดเช่นกันโดยเป็นแบบ LED 4K 3D iDTV 65" ซึ่งเหมาะสำหรับการทำชุด Home Theater มาก โดยเฉพาะถ้าชมภาพยนตร์แบบจอกว้าง หรือแบบ CinemaScope เดิม ที่จอยาวๆ ภาพที่ได้จะดูดีกว่าการใช้ทีวีจอเล็กๆ และไม่จำเป็นต้องปรับขนาดภาพที่อาจผิดสัดส่วนไป โดยที่ทีวี 4K ให้ความละเอียดสูงและมีวงจร Upscale ภาพจากแหล่งต่างๆให้เป็นระดับ 4K ดังนั้น การรับชมในระยะใกล้จึงสามารถทำได้ดีขึ้น แต่แน่นอนว่าราคาแพงกว่าทีวี 55" แบบ 4K เกินกว่า 2.3 เท่า แต่ความอลังการแตกต่างกันมากและเพิ่มความสง่างามให้กับสถานที่ด้วย
 
   
 


รูปที่ 1  เปรียบเทียบระหว่าง Sony UHD TV 65" จอโค้ง กับ Sony HD TV 55"  จอแบน

 

รูปที่ 2  แกะกล่องติดตั้งทีวีจอโค้ง Sony 65 " โดยช่างของ Sony

รูปที่ 3  ภาพการตั้งบนตู้ไม้ นวันแรก

รูปที่ 4  เริ่มทดลองใช้งาน

รูปที่ 5

รูปที่ 6
รีวิวการใช้งาน (เบื้องต้น)

ทีวี
Sony 65" รุ่น KD - 65S9000B นี้ ได้ติดตั้งใช้งานตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2557 การใช้จึงเป็นเพียงระยะเริ่มต้น แต่แม้ว่าจะใช้ไปนานๆคุณภาพของภาพและเสียงก็คงจะไม่ต่างกันนัก ข้อสรุปเบื้องต้น เป็นดังนี้

1. ขนาดและความสวยงาม ทีวีขนาด 65" ถ้าเป็นแบบจอแบน จะดูใหญ่มากและแบนๆ แต่ถ้าเป็นจอโค้งแบบของโซนี่รุ่นนี้จะดูสวยขึ้นและให้มุมมองภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านข้าง หรือไกลออกไป

2. ทีวีขนาด 55" ยังใช้ระบบ HD 2K ได้ดี แต่ถ้าขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ ควรจะต้องเลือกใช้แบบ UHD 4K มิฉะนั้น ถ้าดูใกล้ๆในระยะ 2-2.5 เมตร ภาพจะไม่ค่อยชัด

3. ทีวีจอโค้งก็สามารถติดข้างฝาผนังได้ แต่ไม่แนบเนียนเท่ากับแบบจอแบน และอาจจะดูแปลกๆ

4. ภาพจากทีวี Sony KD - 65S9000B ชัดเจนดีและสีสวยตามแบบฉบับของโซนี่

5. การต่อสัญญาณโดยใช้ HDMI และ USB รวมทั้งสายอากาศ และช่องต่อสายหูฟังหรือต่อออกลำโพงภายนอกนั้นทำได้ง่าย เพราะการออกแบบได้ย้ายเอาช่องต่อมาไว้ด้านข้างหมด

6. ระบบเสียงของตัวทีวีเองได้รับการพัฒนาดีขึ้น สามารถปรับเสียงได้หลายแบบและมี Equalizer ให้ปรับด้วย เสียงดีพอใช้แต่ไม่สามารถเทียบกับความใหญ่ของทีวีได้ ดังนั้นจึงควรจะต้องมีระบบเสียงชุดใหญ่ เป็นชุด Home Theater จึงจะสมดุลกัน

7. ารทดลองเล่นไฟล์ต่างๆ จากการเสียบ External Hard Disk Drive รือจาก Thumb Drive นั้น สามารถเล่นได้ราบเรียบดี ช่องต่อหรือพอร์ต USB 2.0 ยู่สูงมาก เมื่อเสียบ Thumb Drive ม่มีปัญหา แต่ถ้าเสียบสายจาก External HDD ช่นของ Buffalo ายจะสั้นเสียบไม่สะดวก ดังนั้นอาจจะต้องหาสายใหม่ที่ยาวพอมาเปลี่ยน

8. ารต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้ Wi-Fi มิ่อทำการเชื่อมต่อข้าระบบแล้ว สามารถเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ เช่น เข้าชม YouTube ลฯ ได้ โดยภาพมีความชัดเจนดี


ภาพจากการเข้าชม YouTube

การต่อกับโทรศัพท์มือถือ
.................................................................................................................


 
   


คุณสมบัติโดยย่อ


ทีวี
Sony รุ่น KD-65S9000B นี้ เป็นทีวีจอโค้ง (Curved TV) รุ่นแรกของโซนี่ที่ยัง
คงใช้ LED อยู่ จอไม่โค้งมากนัก แต่ให้มุมมองที่ดี โดยเฉพาะถ้ามองจากด้านข้าง จะเห็นภาพได้ดีกว่าแบบจอแบน เป็น iDTV (Integrated Digital TV) UHD (Ultra High Definition) ความละเอียด 3840 x 2040 พิกเซล และเป็นระบบ 3D/2D และมีคุณสมบัติอื่นๆอีกมาก

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specifications) อ่านได้จากเว็บไซต์ของโซนี่
 

การติดตั้ง

ทีวี
Sony รุ่น KD-65S9000B นี้ หนักประมาณ 42 กิโลกรัม ขาตั้งติดได้ 2 แบบ คือติดที่ปลายทั้ง 2 ข้าง หรือติดแบบกึ่งกลางเครื่อง แล้วแต่ว่าตู้ที่วางจะกว้างเท่าไร
 

ช่องต่อสัญญาณต่างๆ

ช่องสำหรับต่อสายสัญญาณ และพอร์ตต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ช่องต่อสัญญาณด้านหลัง ประกอบด้วย
ช่องต่อสัญญาณเสียงอนาล็อคสำหรับ HDMI 1 (หลัง)
การเชื่อมต่อ Ethernet 1 (หลัง)
ช่องต่อเข้าวิดีโอ Composite 2 (1 ด้านหลัง / 1 ด้านหลังใช้งานร่วมกับ
ช่องต่อคอมโพเน้นท์)
ช่องต่อเข้าวิดีโอ Component 1 (Rear/Hybrid)
ช่องต่อเสียงเข้าแบบอนาลอก 2 (หลัง)
Digital Audio Output(s) 1 (หลัง)

ช่องต่อสัญญาณด้านข้าง
ประกอบด้วย
การเชื่อมต่อ HDMI™ 4 (ข้าง)
USB 2.0 3 (ข้าง)
ช่องต่อเข้า RF 1 (ข้าง)
Audio Out 1 (ด้านขวา ใช้ร่วมกับช่องหูฟัง)
Headphone Out 1 (ด้านข้าง/ใช้งานร่วมกับช่อง Audio Out)รูปที่ 7  ช่องต่อสัญญาณต่างๆ ด้านหลังและด้านข้าง

ตัวอย่างการต่อชุด Home Theater

ตัวอย่าง การต่อชุด
Home Theater สำหรับทีวี 65" ข้ากับ AVR Amplifier รุ่นเก่าและเครื่องเล่นต่างๆ แสดงไว้ในรูปที่ 8


รูปที่
8
  ตัวอย่างการต่อชุด Home Theater

ารต่อชุด Home Theater ดยยังคงใช้ Denon AVR - 3200G รุ่นเก่า ที่ไม่มีพอร์ต HDMI ละไม่สามารถเล่นระบบ DTS ด้ แต่เป็น Amplifier ที่ให้เสียงดีมากแม้ว่าจะใช้งานมานานกว่า 15 ปีแล้ว การต่อระบบเสียงเข้า Amplifier จึงใช้สาย Optical Audio ต่อจากเครื่องเล่นต่างๆ เช่น Blu-ray Disc Player, DVD Player, และ HDD Media Player มาเข้าที่ Optical Audio Switch ซึ่งใช้ Remote Control เลือกแหล่งเครื่องเล่นก่อน แล้วต่อสาย Optical Audio ไปเข้า Amplifier

สำหรับเสียงจากทีวี ที่จะเข้า
Amplifier นั้นก็ต่อสาย Optical Audio Out จากทีวีไปเข้าที่ Optical Audio Switch เช่นกัน ในด้านภาพนั้น ไม่มีปัญหา เพราะต่อสาย HDMI จากเครื่องเล่นต่างไปเข้าที่ทีวีได้โดยตรง


การ
ปรับภาพ


ทีวีรุ่นใหม่ๆจะออกแบบมาให้ประหยัดพลังงาน ดังนั้น จึงอาจจะมีการตั้งค่า
Default มาจากโรงงานให้พยายามใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุด เช่นลดความสว่างของจอภาพ ฯลฯ ซึ่งเมื่อเปิดดูระยะแรกๆ อาจจะเห็นว่าภาพไม่สดใสและไม่สว่างเท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น ผู้ใช้ควรเข้าไปปรับตั้งค่าต่างๆใหม่ ให้ถูกตามรสนิยมในการชม เช่น เข้าไปที่เมนู ตั้งค่า ทำการตั้งค่าภาพ การปรับเสียง ตั้งค่าระบบ เป็นต้น  นอกจากนั้น ควรเข้าไปที่เลือกฉาก เพื่อเลือกการรับชมประเภทใดมากๆ เช่น อันโนมัติ ทั่วไป ภาพยนตร์ เพลง ฯลฯ ซึ่งมีผลต่อแสงสีที่จะปรากฏบนจอภาพ และควรเข้าไปที่ ระบบเพื่อสิ่งแวดล้อม เลือก ปรับแสงอัตโนมัติ ด้วย


รูปที่ 9
  มนูการตั้งค่า

การปรับเสียง

เมนูการปรับเสียง แสดงได้ตามรูปที่
10 มีการปรับเสียงของทีวีได้หลายแบบ และมี Equalizer ให้ด้วยรูปที่
10
  มนูการปรับเสียง
 

References :
1.
เว็บไซต์ของโซนี
2.
บทความ : ทำความรู้จัก OLED เทคโนโลยีจอภาพแห่งอนาคต

หมายเหตุ :
บทความนี้ไม่ใช่การโฆษณาสินค้าแต่เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้ความรู้หรือเป็นการช่วยแนะนำกับผู้ที่สนใจทั่วๆไปจากวันที่ 12 .. 2557
ปรับปรุงล่าสุด :  24 .. 2557