Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home

เครื่องเล่น DVD ที่สามารถ Upscale 1080p เล่นและบันทึกลงอุปกรณ์ USB ได้
Sony DVP-SR700HP DVD Player ขนาดเล็ก

 


รูปที่ 1  Sony DVP-SR700HP

 
ใใใ
 

รูปที่ ขั้วต่อต่างๆทางด้านหลังเครื่อง

รูปที่ 3  Thumb Drive สำหรับ Playback หรือ Record To USB

รูปที่ 4  เมนู แสดงการเลือกบันทึกเพลงจากแผ่น CD ลงอุปกรณ์ USB

รูปที่ จอแสดงผลการทำงานขณะ Record ไปยังอุปกรณ์ USB

รูปที่ เมื่อ Record เสร็จแล้ว เปิด Album เพลงขึ้นมา
................................................................................................................................................

รูปที่ 7  Feature ที่แสดง Chapter Viewer สำหรับการเล่น DVD

  หมายเหตุ : บทความนี้เป็นข้อมูลเครื่องเสียงที่มี Technology สูงน่าสนใจ ไม่ใช่การโฆษณาสินค้า   

ในปัจจุบัน (กุมภาพันธ์ 2554) ได้มีเครื่องเล่น DVD ราคาถูก ออกมาขายเป็น
จำนวนมาก มีตั้งแต่ราคาไม่ถึงหนึ่งพันบาทและสูงขึ้นไป  สำหรับเครื่องที่ราคา
ถูกๆนั้น มักจะไม่ค่อยทน แต่ก็พอใช้งานได้หลายปี บางเครื่องเล่นๆไป ก็หยุดเล่น
เป็นระยะๆ บางเครื่องก็ปุ่มควบคุมการทำงานเริ่มมีปัญหา และบางเครื่อง
Remote
ก็เสีย เป็นต้น ดังนั้น ผู้ที่จะซื้อเครื่องเล่น DVD ควรเลือกยี่ห้อและรุ่นที่ไว้ใจได้

เครื่องเล่น
DVD ขนาดเล็ก ได้รับความนิยมมากขึ้น และมีขายหลายยี่ห้อ ขณะนี้
ทาง
Sony ได้วางตลาดเครื่องรุ่น DVP-SR700HP (รูปที่ 1) ซึ่งมีขนาดเล็ก
และบาง
พร้อมกับ
ความสามารถในการเพิ่มความละเอียดภาพเป็น 1080p ผ่านสาย
HDMI, BRAVIA Sync,  เล่นไฟล์ DivX / JPEG, MP3 ผ่าน USB

  

คุณสมบัติ และจุดเด่น

1. เล่นแผ่น DVD ภาพยนต์  CD เพลง 
PhotoTV HD
2.
เล่นแผ่น DVD-RW (โหมด VR ไม่มี CPRM)
3. เล่นไฟล์ MP3/WMA/AAC/LPCM (CD-R/RW,
DVD+RW/+R/+R DL/-R/-RW/-R DL, via USB)
4. เล่นไฟล์ JPEG (CD-R/RW, DVD+RW/+R/+R DL/-R/-RW/-R DL,
Kodak, ผ่านทาง USB)

5. มี
BRAVIA Sync
6.
อัพสเกล ความละเอียดภาพ เป็น 720p/1080i/1080p
7. ช่องต่อสัญญาณออกทางด้านหลังมีให้อย่างเพียงพอ ได้แก่ช่อง AV Out, ช่อง
Component Video Out, Coaxial Out, และที่สำคัญคือมีช่อง HDMI Out
พร้อมกับให้สาย AV และสาย HDMI มาด้วย  (รูปที่ 2)

8. มีช่อง USB ทางด้านหน้าของเครื่อง (รูปที่ 3)  สำหรับเสียบ Flash / Thumb
Drive เล่นเพลง MP3 ได้โดยสะดวก และสามารถบันทึกเพลงจากแผ่น CD โดยแปลง
ไฟล์เป็น
MP3 แล้ว Record ลงอุปกรณ์ USB (FAT Format) เช่น Thumb
Drive ได้โดยง่าย (ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์)

อื่นๆ
ขนาด : กว้าง 32o ม. ลีก 209 ม. สูง 32 ม.


การใช้งาน

1. การเล่นแผ่น DVD ทำได้ดี เช่นเดียวกับเครื่องเล่นทั่วๆไป การ
เปิด / ปิดถาด ทำได้คล่องดี และรีโมท ใช้งานได้ดี ตัวหนังสือใหญ่
มองเห็นได้ชัด

2. การเล่น CD เพลงนั้น เล่นได้ดี
3. การเล่นเพลง MP3 จาก Thumb Drive ทำได้ดี
4.ได้ทดลองต่อโทรศัพท์มือถือ โดยใช้สาย USB ข้าที่เครื่อง SR700HP
็สามารถเล่นเพลง MP3 ปิดดูรูปภาพ / Slideshow ละเล่นวิดีโอที่ถ่าย
ด้วยโทรศัพท์มือถือ ได้ด้วย

การทดสอบ บันทึกเพลงจาก
CD ลง Thumb Drive

วิธีทดสอบ ทำดังนี้

1. ต่อสายสัญญาณจากเครื่อง SR700HP เข้ากับ TV โดยจะใช้สาย AV หรือ
สาย
HDMI ก็ได้ แล้วใช้ Remote ของ TV เลือกให้ TV รับสัญญาณ Input
มาจากเครื่องเล่น
DVD
2. ใส่แผ่น CD เพลงเข้าไปในถาดของเครื่อง และเสียบ Thumb Drive เข้าที่
ช่อง
USB
3. ใช้ Remote ของเครื่องเล่น DVD กดปุ่ม Display เลือกให้ปรากฎเมนู
ตาม
รูปที่ 4 ใช้ Curser เลือก DISC --> USB  แล้วกด REC TO USB
เครื่องก็จะเริ่มทำงาน โดยแสดงผล (Progress) ตาม รูปที่ 5 จนครบทุกเพลง
โดยเพลงจากแผ่น
CD ที่แปลงเป็นไฟล์ MP3 แล้ว จะถูกบันทึกลงใน Thumb
Drive ในอัลบั้ม ชื่อ ALBM001 ตาม รูปที่ และถ้าต้องการบันทึกเพลงจาก
CD แผ่นต่อไป ก็ทำต่อเนื่องไปได้
4. เมื่อเสร็จแล้ว ควรเอา CD เพลง ออกจากเครื่องก่อน แล้วทดลองเล่นเพลงที่
บันทึกลงใน
Thumb Drive ได้  หรือจะนำ Thumb drive ไปเล่นเพลงที่
คอมพิวเตอร์ก็ได้

เปรียบเทียบการบันทึกเพลงจากแผ่น CD ลง Thumb Drive
โดยใช้เครื่อง Sony SR700HP  และการแปลงไฟล์โดยใช้
โปรแกรม
Nero

1. การบันทึกเพลงจากแผ่น CD ที่มี 16 เพลง ความยาวในการเล่น 64 นาที
โดยใช้เครื่อง
Sony SR700HP ใช้เวลา 22 นาที 48 วินาที
2. การแปลงไฟล์ จากแผ่น CD เดียวกัน โดยใช้โปรแกรม Nero StartSmart 10
ตั้งแต่เริ่มเลือก Audio Ripping --> Rip Audio CD จนเสร็จ ใช้เวลา
6 นาที 20 วินาที

จะเห็นว่า การใช้คอมพิวเตอร์แปลงไฟล์ เป็น
MP3 ลง Thumb Drive  ทำได้
เร็วกว่ามาก โดยเฉพาะถ้าต้องการแปลงไฟล์เพลงจำนวนมากๆ แต่ในกรณีที่ไม่มี
คอมพิวเตอร์ หรือไม่มีโปรแกรม การใช้เครื่อง
Sony SR700HP ก็ทำงานได้
ดีทีเดียว


สรุป

Sony DVP-SR700HP เป็นเครื่องที่ดี ราคาถูก (ราคาขายที่ร้าน Sony-Style
2,610 บาท โดยมีสาย HDMI ให้ด้วย) มีขนาดเล็กสามารถใช้ร่วมกับ TV และ
เครื่องเสียง
ได้ดี  เครื่องนี้ ใช้เล่น DVD  เล่น CD ใช้เปิดดูภาพถ่าย  และใช้ฟัง
เพลงจาก Thumb Drive ซึ่งขนาด 1GB สามารถบรรจุเพลงได้ประมาณ 250
เพลง นับว่าช่วยให้สะดวกในการที่ไม่ต้องเปลี่ยนแผ่น CD บ่อยๆ

..........................................................................................

การแปลงไฟล์เพลง CD เป็น MP3 โดย Nero StartSmart 10 

อ่าน เท็คนิคการแปลงไฟล์เพลง CD เป็น MP3  (โดย Nero 6)

วิธีโอนย้ายไฟล์เพลง
MP3 เข้าโทรศัพท์มือถือ

Reference  Sony Web Site

 

 


จากวันที่ 20 .. 2554
ปรับปรุงล่าสุด 22 .. 2554