Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home

การปรับปรุงคุณภาพเสียงของเครื่องรับโทรทัศน์จอแบน
 


รูปที่ โทรทัศน์จอแบนขนาดเล็ก ต่อลำโพงภาพนอก


รูปที่ ขั้วต่อสัญญาณเสียงออกจากเครื่องรับโทรทัศน์ (เช่น 32" 40")


รูปที่ 3  สายต่อสัญญาณเสียง (Audio Cable Adapter)


รูปที่ ตัวอย่าง TV Adapter


ตัวอย่างชุดลำโพงต่างๆ

Creative  มีชุดลำโพงที่น่าสนใจ  เช่น
  1 GigaWorks T40 Series II 
(ราคา ณ  .. 2553 ประมาณ 6,990 บาท)

กำลังขับลำโพง 16 วัตต์ต่อลำโพง
ตอบสนองย่านความถี่
50Hz - 20kHz
Signal- to-Noise Ratio (SNR) >80 dB

เป็นชุดลำโพงระบบ 2 Channels ที่มีคุณภาพ
ดี อีกรุ่นหนึ่ง ให้เสียงที่ชัดเจน และมีเสียงทุ้ม
ออกมาได้จากลำโพงที่มีขนาดเล็ก  มีปุ่มปรับ
ระดับเสียง Bass และ Treble แต่ราคา
ค่อนข้างจะแพง สำหรับลำโพงประเภท PC
Speaker
  2 GigaWorks T20 Series II (ราคา ณ  .. 2553 ประมาณ 4,200 บาท)
กำลังขับลำโพง 14 วัตต์ต่อลำโพง ตอบสนองย่านความถี่ 50Hz - 20kHz
Signal-  to - Noise Ratio (SNR) >80 dB
  3 SBS A300 (ราคา ณ  .. 2553 ประมาณ 950 บาท)
กำลังขับลำโพง 5 วัตต์ต่อลำโพง  Subwoofer 11 วัตต์
ตอบสนองย่านความถี่ 4
0Hz - 20kHz
Signal-  to - Noise Ratio (SNR) 75 dB

Altec Lansing มีชุดลำโพงที่น่าสนใจ  เช่น

 

1

Altec Lansing Octane 7 (VS4621) (ราคา ณ  .. 2553 ประมาณ 2,790 บาท)
 

2

Altec Lansing VS4121
 

3

Altec Lansing VS2421
     
 
สถานที่จำหน่ายที่น่าสนใจ : พันธ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ ชั้น 5  IT City มีลำโพง PC ให้เลือกมากมายควรไปทดลองฟังเสียงเทียบกันดูก่อน  และถ้าสนใจยี่ห้อ Creative ดูได้ที่ร้าน Creative ชั้น 3 มีชุด GigaWorks T40 Series II และ T20 Series II เปิดให้ฟังเสียงเทียบกันกับราคา

หมายเหตุ
: ถ้าราคาแพงมาก ควรเทียบกับการซื้อชุด Home Theatre ขนาดเล็กๆ


 

เสียงจากโทรทัศน์จอแบน
ในปัจจุบัน เครื่องรับโทรทัศน์แบบจอแบน เช่นจอ LCD หรือ LED จะมีขนาด
บางลงมาก ดังนั้น ลำโพงที่อยู่ในเครื่องจึงมีขนาดเล็กลงและบางรุ่น ลำโพงก็
ไม่ได้ให้เสียงออกทางด้านหน้า แต่ให้เสียงออกลงไปทางด้านล่างของจอ ทำให้
การรับฟังเสียงไม่ดีนัก และอาจจะต้องเร่งเสียงให้ดังขึ้นอีก และเสียงที่ได้ก็มักจะ
ออกไปทางด้านแหลม และบางเครื่องเสียงก็มีความเพี้ยนด้วย

เราพอจะเข้าใจในกลยุทธ์ทางด้านการตลาดและการแข่งขันกันลด Cost ของ
เครื่องรับโทรทัศน์จอแบนรุ่นใหม่ๆ ซึ่งนอกจากจะตัดขั้วต่อต่างๆออกไปแล้ว
โครงสร้างเครื่องรับ ก็ดูจะบอบบาง ทางผู้ผลิต แทบจะบังคับให้ผู้ใช้ต้องยอมรับ
เทคโนโลยีใหม่ เช่น การเชื่อมต่อโดยใช้สาย HDMI และการต่อเข้ากับชุดโฮม
เธียเตอร์ ซึ่งหมายถึงว่า จะต้องซื้อ Audio-Video Receiver ใหม่ ซึ่งมี
ขั้วต่อเข้า และขั้วสายสัญญาณออกแบบ HDMI

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนน้อย และต้องการประหยัดไฟฟ้า แต่อยากให้เสียงจาก
เครื่องรับโทรทัศน์ดีขึ้นนั้น วิธีง่ายๆก็คือ ซื้อชุดลำโพงภายนอก ซึ่งโดยทั่วๆไป
เป็นชุดลำโพงที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook มาต่อเข้า
กับเครื่องรับโทรทัศน์ โดยลงทุนเพียง 500 บาท ก็ทำได้

การต่อลำโพงภายนอก
ตัวอย่างที่ 1  เป็นการต่อชุดลำโพง Creative SBS 245 (ราคา 440 บาท
ซึ่งเป็นชุดที่มีราคาประหยัดมาก แต่ Spec. จะต่ำ) เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์
จอแบนขนาด 19 นิ้ว ทางด้านขั้วต่อหูฟัง ทำให้ได้เสียงที่ดีขึ้น แต่ถ้าขั้วต่อหูฟัง
ที่มีมากับเครื่องรับโทรทัศน์เป็นแบบ Mono เสียงที่ออกมาก็จะเป็นแบบ Mono
คือดังที่ลำโพงข้างเดียว

ตัวอย่างที่ 2  เป็นการต่อสัญญาณเสียงออกจากขั้ว Audio Out (L-R) ทาง
ด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์แบบจอแบน ขนาด 32 - 40 นิ้ว (รูปที่ 2)
โดยใช้สาย Audio Cable Adapter (ตามรูปที่ 3) ซึ่งต่อเข้ากับชุดลำโพง
ภายนอกได้  ในกรณีที่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ขนาดใหญ่ขึ้น ควรที่จะเลือก
ชุดลำโพงที่ดีและควรมี Subwoofer ด้วย (2.1 Channels) หรือเป็นรุ่นที่ไม่มี
Subwoofer แต่ออกแบบให้มีเสียง Bass ดีพอสมควร
เช่น ชุดลำโพง Creative
รุ่น GigaWorks T40 Series II หรือรุ่น GigaWorks T20 Series II.

จากการทดลองของผู้เขียน ได้ใช้ชุดลำโพง Altec Lansing Octane 7 ซึ่ง
เป็นระบบ
2.1 Channels มีลำโพง Mid Base ขนาด 75 มม. คว่ำลง 2 ตัว
ลำโพงเสียงแหลม
High Frequency Speaker ขนาด 28 มม. รวม 4 ตัว
และตู้ลำโพง
Subwoofer ขนาด 166 มม. 1 ตัว  ต่อเข้ากับ TV จอแบนขนาด
40 นิ้ว พบว่า เสียงที่ออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่น่าพอใจ โดยเสียงกลางและเสียง
แหลมดี ส่วนเสียงทุ้มนั้นออกมามากทีเดียว จึงต้องปรับลดโดยใช้ปุ่ม
Volume
ของ Bass ทำให้ชมภาพยนตร์ได้เสมือนมีชุดโฮมเธียเตอร์ แต่ราคาประหยัด
และกินไฟน้อยมาก


                          
รูปที่ ชุดลำโพง Altec Lansing Octane 7
         
                 
        รูปที่ ชุดลำโพง Altec Lansing Octane 7

แน่นอนว่าถ้าต้องการเสียง 5.1 - 7.1 Channels ก็ต้องจัดหาชุด Home Theatre
หรือจะใช้ทั้ง 2 ระบบ ก็ได้  ถ้าดูโทรทัศน์รายการธรรมดา ไม่ต้องการเสียงแบบ
Dolby
Digital ก็ใช้เพียงเสียงจากลำโพงภายนอกตามที่กล่าวถึงก็เพียงพอ  แต่ถ้าจะ
ดูรายการภาพยนตร์ หรือเล่น DVD หรือ Blu-ray จึงค่อยเปิดชุด Home Theatre
เพราะเสียงในระบบ 5.1 ขึ้นไป จะให้บรรยากาศที่ดีมากขึ้นในการชมภาพยนตร์

เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า
การทดสอบการใช้ไฟฟ้า ทำโดยใช้ Clamp On Ammeter วัดกระแสไฟฟ้าที่ใช้
และแรงดันไฟฟ้า แล้วคำนวนออกมาเป็นวัตต์ ปรากฎผลดังนี้
1. โทรทัศน์จอแบน LED 40 นิ้ว เมื่อเปิดใช้งาน ใช้ไฟฟ้า 0.40 - 0.47 แอมป์ หรือประมาณ 105 - 106 วัตต์ (ใน Spec. ของเครื่อง = 107 วัตต์)
2. ในกรณีที่ใช้ Remote ปิดโทรทัศน์ และอยู่ใน Standby Mode พบว่าใช้ไฟฟ้า 0.09 แอมป์ หรือ 20.3 วัตต์ ซึ่งเป็นที่น่าแปลก เพราะไม่น่าจะใช้ไฟขนาดนั้นดังนั้น ถ้าไม่ใช้ ควรปิดสวิทช์ หรือถอดปลั๊กออก
3. ชุดลำโพง Altec Lansing Octane 7 (VS4621) เมื่อเปิดใช้งาน ใช้ไฟฟ้าประมาณ 0.05 แอมป์ หรือ 11.3 วัตต์ เท่านั้น
4. เครื่อง AV Amplifier ที่ใช้ เป็นเครื่องยี่ห้อ Yamaha รุ่น RX - V793  ใช้งานมานาน 12 ปีแล้ว ขณะเปิดใช้เป็นแบบ Home Theatre ใช้ไฟฟ้า ประมาณ 0.20 - 0.29 แอมป์ หรือ 45 - 65 วัตต์   ขึ้นอยู่กับการเร่งเสียงดังมาก ดังน้อย
 

     
                      
                รูปที่ 7  Clamp On Meter

 


จากวันที่ 23 .. 2553
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 21 มี.. 2557