Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home

การนำภาพถ่ายเข้าแสดงในแผนที่ Google Earth
และการใช้ภาพที่มี Geotagged นำทาง

.Geotagging คืออะไร

 
......

รูปที่ 1

รูปที่ 2
... 1. บทนำ
การนำแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมพร้อมทั้งพิกัด Latitude และ Longitude รวม
ทั้งข้อมูลอื่นๆ เช่น ระดับความสูง (Elevation) มาใช้งานนั้น มีประโยชน์มหาศาล
ตัวอย่างเช่น การใช้ค้นหาสถานที่ต่างๆทั่โลก การใช้ประโยชน์ในการนำทาง การติด
ตามการเคลื่นไหวของยานหาพนะ ระบบขนส่ง การค้นหาตำแหน่งในกรณีที่หลงทาง
การหาพิกัดในการเดินเรือทางทะเล และการนำร่อง เป็นต้น ดังนั้น การใช้ระบบ GPS
จึงได้เข้ามามีประโยชน์ในปัจจุบันมาก ดังจะเห็นได้จาก การใช้ระบบ GPS นำทาง
ในรถยนต์  มอเตอร์ไซต์ และจักรยาน รวมทั้งโทรศัพท์มือถือก็ได้เพิ่มระบบ GPS
เข้าไปด้วยแล้วหลายรุ่น ยิ่งกว่านั้น ได้มีการเพิ่มระบบ GPS เข้าไปในกล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล เพื่อระบุพิกัดของภาพที่ถ่าย ทำให้ทราบว่าภาพนั้นถ่าย ณ ที่ใด ซึ่งมีประโยชน์
ในด้านการท่องเที่ยว และสำหรับผู้สื่อข่าวที่ไปทำงานในสถานที่ต่างๆ

2. การสมัครเข้าใช้ (SignUp)
การนำภาพถ่ายเข้าแสดงในแผนที่ Google Earth นั้น ทำได้โดยเข้าสู่เว็บไซต์
้http://www.garmin.com   คลิกที่ myGarmin แล้วทำการสมัครเป็นสมาชิก


NewAccount.jpg (19763 bytes)

จากนั้นติดตั้ง Garmin Communicator Plugin ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้น

สำหรับผู้ที่ต้องการนำภาพถ่ายที่มีพิกัด Geotagged ไปใช้ในการนำทาง
มีรายละเอียดวิธีการทำ
คลิกอ่านได้ที่นี่

3. ขั้นตอนการนำภาพถ่ายเข้า
1. คลิก Upload your photos จะปรากฎหน้าจอ ตามรูปที่ 1   เลือกรูปภาพถานที่
ท่องเที่ยว จากภาพถ่ายดิจิตอลของเราเอง
(1) จากนั้นโปรแกรมจะทำการ Upload
ภาพเองโดยอัตโนมัติ จนเสร็จ

เมื่อ Upload ภาพเสร็จแล้ว จะปรากฎภาพเล็กๆ (Thumbnail) ขึ้นมา
(2) ในรูปที่ 2

ให้ Key ชื่อรูป เช่น Lumpini Park ลงในช่อง Title แล้วคลิก Map this photo
(3)  จะปรากฎหน้าจอตามรูปที่ 3


รูปที่ 3
จากรูปที่ 3 ให้ Key ชื่อเมืองหรือสถานที่ ลงในช่อง
City or place แล้วคลิก Next
(4) จะปรากฎหน้าจอตาม
รูปที่ 4


รูปที่ 4
หน้าจอรูปที่ 4 แสดงแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม
(Satellite Map) ของ Google ซึ่งเราจะต้องทำการ
ขยาย หรือเลื่อนไปมาเพื่อหาจุดที่จะเป็นตำแหน่งที่ถูกต้อง
ที่สุดที่เราถ่ายภาพนั้นไว้   เมื่อพบแล้ว คลิก Mouse ปุ่มซ้าย
ก็จะปรากฎสัญญลักษณ์สีแดง แสดงตำแหน่ง
(5) ซึ่งอาจขยับ
ไปมาให้ตรงตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นคลิก Save position
(6) แล้วคลิก Finish (7) จะปรากฎหน้าจอตามรูปที่ 5


รูปที่ 5ในหน้าจอรูปที่ 5 ผมได้ Upload ภาพถ่ายขึ้นไปก่อนหน้านี้
แล้ว 2 ภาพ ภาพใหม่ของ Lumpini Park เป็นภาพที่ 3
(8) ซึ่งปรากฎอยู่ทางซ้ายสุด

จากนั้นเป็นขั้นตอนการสร้าง Tag เพื่อระบุคำที่ใช้ย่อๆ สำหรับ
รูปภาพ ซึ่งอาจมีหลายคำก็ได้ ซึ่งจะช่วยให้ค้นหาภาพได้ง่ายขึ้น

วิธีการคือ ไปที่ Create tag
(9) Key ชื่อหรือคำที่ใช้เป็น
Tag ลงในช่อง แล้วกด Create tag ก็จะปรากฎชื่อ Tag
(10)
จากนั้น กด Apply แล้วไปที่รูปภาพ Lumpini Park
(8)
คลิกที่รูป ก็จะปรากฎชื่อ Tag ที่ใต้รูป จากนั้น กลับไปที่
(10)
จะเห็นคำว่า Done ให้คลิกที่ Done ก็เป็นอันเสร็จวิธีการ


รูปที่ 6
เมื่อเราทำการกำหนดชื่อ Tag เสร็จแล้ว จากรูปที่ 5 ถ้าคลิกที่
รูป Lumpini Park
(8) จะปรากฎหน้าจอตามรูปที่ 6 ซึ่ง
แสดงรูปภาพของเรา
(11) พร้อมทั้งเบอร์ ID 13626848
มีข้อความ Delete ถ้าต้องการลบรูปภาพออก และมีข้อความว่า
"ภาพนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจพิจารณา" ซึ่งถ้าคลิก [?] เขาจะ
อธิบายเอาไว้หมดว่าจะต้องรอคิวการพิจารณาก่อน อาจใช้เวลา
เป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือน เพราะมีคน Upload ภาพเข้ามามาก
จากทั่วโลก

ทางด้านขวาของภาพ จะเห็นแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม มี
ตำแหน่งภาพของเรา และที่ใต้ภาพ
(12) มีพิกัด Latitude
และ Longitude ระบุเอาไว้ (ซึ่งตำแหน่งของภาพนี้ยังสามารถ
ขยับได้อีกถ้าต้องการ)

ถัดลงมาเป็นชื่อ Tag และรายละเอียดของภาพ รวมทั้งจำนวน
ครั้งที่มีผู้เข้ามาชม และด้านล่างสุด เป็นเรื่องการกำหนดลิขสิทธิ์
การใช้รูปภาพ  และ Extra Information เป็นรายละเอียดของ
ภาพที่เราถ่ายมา เช่น กล้องอะไร  ความไวแสงเท่าไร ISO เท่าร
เป็นต้น


รูปที่ 7
จากรูปที่ 6 ถ้าเราคลิกที่  See in Google Earth ที่ด้านบน
ของรูปภาพ จะได้หน้าจอที่แสดงภาพเล็กๆบนแผนที่ภาพถ่าย
จากดาวเทียม เป็นภาพชั่วคราวให้ดูไปก่อน และเมื่อได้รับการ
ตรวจพิจารณาแล้ว ภาพนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าแทน


รูปที่ 8
 
จากรูปที่ 7 ถ้าคลิกที่รูปภาพเล็กๆ จะได้ภาพขยายใหญ่ขึ้น ตามรูปที่ 8
มีชื่อสถานที่ และระบุว่า Photograph by somkietp


อนึ่ง จากรูปที่ 6 ถ้าเราคลิกที่รูปภาพ
(11) จะได้ภาพขนาดใหญ่ที่เปนภาพ Original ดังนั้น จึงอาจมีคน Copy เอาไปได้ แม้ว่าทางเว็บไซต์จะระบุว่า ลิขสิทธิ์ภาพนั้น เป็นของผู้ถ่ายหรือเจ้าของภาพก็ตาม
 


 


รูปที่ 9
รูปที่ 9 แสดงจำนวนภาพถ่ายทั้งหมดของเราที่ได้ Post ขึ้นไป
(15) โดยแสดงในแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม เมื่อคลิกที่รูปใด
ก็จะมีกรอบสีแดงเกิดขึ้นที่รูปเล็กๆในแผนที่


Hit Counter
จากวันที่ 31 ส.ค. 2551