Digital Photography  Audio & Video  Computer Accessories  Software Applications  Miscellaneous | Home

HDMI to RGB Converter


รูปที่ 1  HDMI to RGB Converter

รูปที่ 2  แสดงการต่อ Converter เข้ากับ Laptop PC

รูปที่ 3  HDMI to RGB Converter

รูปที่ 4  HDMI to RGB Converter

รูปที่ 5  สาย RGB
การต่อ PC เข้า TV  ที่ไม่มี HDMI Input

การต่อ PC เข้า TV โดยใช้สายนั้น ทำได้โดยใช้สาย VGA ถ้า TV มีขั้ว VGA In แต่ ก็จะต้องต่อสายสัญญาณเสียงเข้าด้วย ถ้าต้องการให้มีเสียง ซึ่งนับว่ารุงรังพอสมควร สำหรับ TV รุ่นเก่า จะมีขั้ว RGB In ให้มาด้วย (ยกเว้น TV เก่ามาก และ TV แบบถูกๆ ก็จะไม่มีขั้ว RGB In)

ในการที่เราจะต่อ PC เข้ากับ TV เพื่อทำ Presentation งานหรือเสนอโครงการ รายงานต่างๆ รวมทั้งใช้ในการฝึกประชุม หรือฝึกอบรม โดยใช้ TV ขนาดใหญ่พอสมควร แทนจอและเครื่อง Projector นั้น นับว่ามีความสะดวก ไม่ต้องซื้อเครื่อง Projector และไม่ต้องติดตั้งจอ ที่ใดมี TV เราก็สามารถใช้ระบบนี้ได้ และยังใช้เพื่อการบันเทิง และการโฆษณาสินค้าได้ด้วย เช่น ตามงานแสดงสินค้าต่างๆ

บทความนี้ อธิบายการต่อ
PC เข้ากับ TV เพื่อให้ได้ภาพที่มีความคมชัดสูง โดยใช้เครื่องแปลงสัญญาณ จากระบบ HDMI ไปเป็น RGB เพื่อให้ต่อเข้ากับ TV ที่มี RGB Input แต่ไม่มี HDMI Input

การต่อ PC เข้ากับ TV แบบต่างๆ

การต่อ PC เข้ากับ TV มีวิธีทำได้หลายวิธี ดังนี้

1. ต่อโดยใช้สาย VGA

2. ต่อโดยใช้สาย HDMI

3. ต่อโดยใช้สาย HDMI ไปยัง Converter และต่อโดยใช้สาย RGB จาก Converter ไปยัง TV

4.  ต่อโดยระบบ Wireless PC to TV

HDMI to RGB Converter

เป็นเครื่องแปลงสัญญาณจากระบบ HDMI ให้เป็นระบบ RGB โดยไม่เปลี่ยน Resolution  ตัวกล่อง Converter มาพร้อมกับ Power Supply ตามที่แสดงไว้ในรูปที่ เมื่อต่อสายสัญญาณ แล้วเสียบปลั๊กไฟฟ้าเข้าเครื่อง ก็ใช้งานได้ทันที ถ้าต้องการให้มีเสียงออก TV ก็ต้องต่อสายสัญญาณเสียง เข้าที่ขั้วสีแดง กับสีขาวด้วย

การสั่งซื้อ

ท่านที่สนใจอยากจะซื้อ แต่ไม่เคยสั่งทางอินเทอร์เน็ตจากต่างประเทศ ทางผู้เขียน ยินดีช่วยสั่งให้ได้ โดยมีกติกา ดังนี้

    1) ผลิตภัณฑ์ทำจากประเทศจีน ส่งผ่านมาทางฮ่องกง ใช้เวลาประมาณ 6 -7 วัน ถ้าส่งโดยใช้บริการของ DHL

    2) เมื่อได้รับของแล้ว จะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อไปรับของเอง ที่สำนักงาน (บ้าน) ของบริษัท อินโฟซิสเทค จำกัด ประชานิเวศน์ 1 หรือจะให้ส่งต่อไปยังที่อยู่ของท่านโดย EMS ก็ได้  วิธีนี้ จะทราบว่าของมาแล้ว และการส่งต่อจะส่งโดยไม่แกะกล่องเดิม  แต่ใส่กล่องไปรษณีย์ใหม่แทน

    3) การฝากสั่งซื้อ ท่านจะต้องไว้ใจ และโอนงินเข้าบัญชีไปให้ก่อน เป็นค่าของ ค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียมการนำเข้า ค่าภาษีต่างๆอย่างถูกต้อง รวมเป็นเงิน
3,000 บาท

    4) การดำเนินการดังกล่าว ไม่ใช่ทำเป็นอาชีพ หรืออาชีพเสริม แต่เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับแฟนๆของเว็บไซต์ www.somkiet.com  

สนใจติดต่อที่อีเมล์
somkiet@cscoms.com 

Hit Counter
จากวันที่  27 ก.ย. 2555