Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home
การใช้ Ink Tank กับเครื่องพิมพ์ Photo Printer
Epson R230
 
ในปัจจุบันที่เขียน (3 พ.ค. 2549) ได้มีเครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง สามารถทำงานพิมพ์แบบธรรมดาและพิมพ์ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลได้ มีสีสวยงามและมีความชัดเจน เช่นเดียวกันกับการนำไฟล์ภาพดิจิตอลไปให้ร้านถ่ายภาพอัดให้ ซึ่งภาพที่หลายๆร้านอัด ขนาด 4X6 นิ้ว ราคาถูกลงมาก เหลือเพียงแผ่นละ 3 - 4 บาทก็ทำได้   แต่การใช้เครื่องพิมพ์ภาพ (Photo Printer) ทำการพิมพ์ภาพถ่ายเองนั้น แม้ว่าจะสะดวกและรวดเร็ว สามารถทำที่บ้านหรือที่ทำงานได้ แต่ราคาต่อภาพยังสูง เช่น กระดาษอัดภาพ ราคาแผ่นละ 3 - 5 บาท และค่าหมึกพิมพ์มีราคาแพงมากรวมแล้วการพิมพ์ภาพ หนึ่งภาพ อาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 15 - 20 บาท   ซึ่งทำให้หลายๆคนต้องขายเครื่องพิมพ์บางรุ่นไป เพื่อหาเครื่องพิมพ์ที่สามารถใช้หมึกที่มีราคาถูกลง โดยอาจจะนำตลับหมึกเดิมที่ใช้หมึกหมดแล้ว ไปเติมน้ำหมึกใหม่ หรือซื้อน้ำหมึกมาเป็นขวดแล้วเติมเอง หรือ โดยการใช้ระบบ Ink Tank กับเครื่องพิมพ์บางรุ่น ซึ่งจะสะดวกและประหยัดกว่า  

เครื่องพิมพ์ Epson R230 ต่อ Ink Tank
เครื่องพิมพ์ Epson Photo R230 ที่ต่อชุดตลับหมึก (ดัดแปลง)
เข้ากับ Ink Tank 6 สี ราคาขายในเดือน พ.ค. 2549 มีตั้งแต่ชุดละ
6,300 บาท ถึง 9,900 บาท !
Epson R230 แสดงช่องที่พิมพ์ CD/DVD และการพิมพ์รูปภาพ

ผู้ที่สนใจลองค้นที่ 
Pantipmarket.com


ได้มีผู้ประดิษฐ์ระบบ Ink Tank ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์บางรุ่น ออกมาจำหน่ายแล้ว เช่น Canon iP 1000 ใช้หมึก 4 สี และ Epson R230 ใช้หมึก 6 สี และรุ่นนี้สามารถพิมพ์ปกแผ่น CD / DVD ได้ เป็นต้น


สำหรับด้านคุณภาพนั้นการใช้ตลับหมึกแท้ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องพิมพ์จะได้ภาพที่สวยงาม แต่การใช้หมึกเติม หรือใช้Ink Tank นั้น ภาพอาจจะมีสีที่แตกต่างออกไปบ้างก็ได้ ขึ้นกับชนิดและคุณภาพของหมึก แต่ก็มีวิธีปรับให้ได้คุณภาพที่ดี ซึ่งผู้เขียนได้ทำการทดลองดูแล้ว ได้ผลเป็นที่น่าพอใจและได้เขียนแนะนำไว้โดยละเอียดแล้ว

การใช้ Ink Tank ช่วยให้ประหยัดค่าหมึกพิมพ์ได้มาก และน่าจะคุ้มค่า ซึ่งการใช้งานของผู้เขียน เริ่มเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2549โดยได้ทดสอบการพิมพ์แบบต่างๆเป็นจำนวนมาก สรุปผลได้ดังนี้

ผลการทดสอบ
1. จากการพิมพ์โดยใช้น้ำหมึกไปประมาณ 30 cc. พิมพ์ภาพถ่าย 4x6 นิ้ว ได้ประมาณ 130 รูป พิมพ์กระดาษธรรมดาขนาด A4 จำนวน 140 แผ่น และพิมพ์ Labelลงแผ่น CD/DVD อีก 10 แผ่น
2. ดังนั้น ถ้าใช้น้ำหมึกหมดขวด 100 cc. คาดว่าจะพิมพ์ภาพถ่ายขนาด4x6 นิ้วได้ทั้งสิ้นประมาณ ุ650 รูป
3. ค่าหมึกขนาด 100 cc.ุ6 ขวดๆละ 150 บาทรวมเป็นเงิน 900 บาท ดังนั้น ค่าหมึกต่อการพิมพ์ภาพถ่าย 4x6 นิ้ว ประมาณภาพละ 1.40 บาท ซึ่งถูกกว่าการใช้หมึกแท้ถึง 15 เท่า (ผลต่อหัวพิมพ์จะเป็นอย่างไรต่อไป ยังไม่ทราบ! แต่ถ้ามีงานพิมพมากๆก็คิดว่าคุ้ม)

Update : new123.gif (1369 bytes)
ใช้งานมา 2 ปี ผ่านไป หัวพิมพ์ยังใช้งานได้ดีแต่ได้ทำการเปลี่ยนที่ซับหมึก ไป 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2550 ในราคา 300 บาท และต่อมาถังที่ใส่น้ำหมึกเกิดรั่ว จึงได้เปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ ใช้งานได้ดี
 

เทคนิคการใช้งาน
Epson R230

ArrowBlue.jpg (669 bytes) การพิมพ์ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล
และการปรับแต่งสี
ArrowBlue.jpg (669 bytes) การพิมพ์จาก Web Site ลงกระดาษ
ธรรมดา A4 และการปรับแต่งสี
ArrowBlue.jpg (669 bytes) การพิมพ์ Label ลงบนแผ่น CD/DVD
โดยเครื่อง Epson R230

ArrowBlue.jpg (669 bytes)

การพิมพ์ภาพถ่ายขนาด 5 x 7 นิ้วnew123.gif (1369 bytes)
.


ชม Video Clip การใช้งานnew123.gif (1369 bytes)
(จัดทำใหม่)
 

เครื่องพิมพ์อื่นๆ

ArrowBlue.jpg (669 bytes) เครื่องพิมพ์ Canon iP4200 ติดตั้ง
Ink Tank
ArrowBlue.jpg (669 bytes) เครื่องพิมพ์ Epson CX4700 All in One
ติดตั้ง Ink Tank
ArrowBlue.jpg (669 bytes) เครื่องพิมพ์ Epson CX5900 All in One
ติดตั้ง Ink Tank
   
 

เรื่องราวเก่า

ArrowBlue.jpg (669 bytes) เครื่องพิมพ์ Canon iP 4200 กับ Ink Tank?
ArrowBlue.jpg (669 bytes) Canon iP 1000 กับ Ink Tank
   

Hit Counter
จากวันที่ 3 พ.ค. 2549
รับปรุง : 4 ก.ค. 2551