Digital Photography  Audio & Video  Computer Accessories  Software Applications  Miscellaneous | Home

การใช้เครื่อง Scanner รุ่นใหม่ๆ และการสแกนไฟล์ PDF
(Epson Perfection V10 Scanner)

แม้ว่าในปัจจุบัน เครื่องพิมพ์แบบ All-in-One จะมีราคาถูก สามารถทำงานได้หลายอย่าง เช่น ใช้พิมพ์งานทั้งสีและขาวดำ ใช้ถ่ายเอกสารได้โดยไม่ต้องต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ และใช้สแกนเอกสารและรูปภาพได้ ยิ่งกว่านั้น เครื่องรุ่นใหม่ๆ ยังสามารถใช้เป็นเครื่องโทรสาร (Fax) ได้ด้วย และก็มีหลายรุ่น ที่ติดตั้ง Ink Tank ได้เพื่อปรหยัดค่าหมึกพิมพ์

คำถามต่อมาก็คือ ยังจำเป็นจะต้องใช้เครื่อง Scanner อีกหรือไม่    สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานโดยทั่วๆไป และยังไม่มี Ink Jet Printer ก็อาจจะซื้อเครื่อง Printer แบบ All-in-One เพียง เครื่องเดียวก็พอแล้ว แต่ถ้าท่านมีเครื่องพิมพ์แบบ Ink Jet อยู่แล้ว แต่ต้องการสแกนเอกสาร เช่น ต้องการเก็บเอกสารหรือทำเป็น PDF File และต้องการสแกนรูปภาพ แผนผัง แผนที่ รวมทั้งการทำสำเนาต่างๆ ก็อาจสนใจเครื่อง Scanner ที่ทำหน้าที่สแกนแต่เพียงอย่างเดียวนำมาใช้ร่วมกันกับเครื่องพิมพ์ได้

สิ่งที่เราควรจะต้องศึกษาก็คือ คุณภาพ ความละเอียดของการสแกน ความเร็ว และราคา เพราะเครื่องแบบ All-in-One มักจะมีความละเอียดของการสแกนต่ำกว่าเครื่อง Scanner และความเร็วในการสแกน ก็ต่ำกว่าด้วย ดังตัวอย่างเปรียบเทียบ ดังนี้
เครื่อง แบบ

ความละเอียดการสแกน
(Optical Resolution)

ความเร็วในการสแกน
Color @600dpi

Epson CX3900 All-in-One 600 x 1200 dpi 48 bits input. 15 msec/line
Epson CX5500 All-in-One 600 x 1200 dpi 48 bits input. 15 msec/line
Epson CX5900 All-in-One 1200 x 2400 dpi 48 bits input. 15 msec/line
Epson CX6900F All-in-One 1200 x 2400 dpi 48 bits input. 15 msec/line
Epson Perfection V10 (แทนด้วยรุ่น V33) Scanner 3200 x 9600 dpi 48 bits input. 4.0 msec/line
Epson Perfection V33 Scanner 4800 x 9600 dpi 48 bits input. 3.5 msec/line (สี)
       
Epson Perfection V100 Scanner 3200 x 9600 dpi 48 bits input,
สแกนฟิล์มได้
4.0 msec/line
Epson Perfection V350 Scanner 4800 x 9600 dpi 48 bits input,
สแกนฟิล์มได้
4.2 msec/line
CanonScan LiDE90 Scanner 2400 x 4800 dpi 48 bits input.  
CanonScan 4400F Scanner 4800 x 9600 dpi 48 bits input,
สแกนฟิล์มได้
 

เครื่อง Scanner Epson Perfection V10

เป็นครื่อง Scanner ที่มีความละเอียด 3200 x 9600 dpi มีความเร็วในการสแกน 4.0 msec/line มีขนาดบางมากคือ 28.9 x 43.0 x 4.1 ซม. เท่านั้น

การติดตั้งซอฟท์แวร์ ทำได้ง่าย เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว จะมี Icon EPSON Scan ซึ่งเมื่อเราคลิก และเลือก EPSON Perfection V10/V100 ต่อจากนั้นก็ทำการตั้งค่าต่างๆ เช่น Mode อาจเลือก Prosessional Mode ซึ่งเราจะเลือกตั้งค่าอื่นๆได้อีก รวมทั้ง Image Type จะเลือก สี 48-bit, 24-bit, Gray Scale หรือ ขาว-ดำ ก็ได้ จากนั้นสามารถทดสอบโดยคลิกที่ Preview จากหน้า Preview สามารถกำหนดพื้นที่ของหน้าที่จะสแกนโดยวิธี Cropping ได้ จากนั้นก็คลิกที่ Scan แต่ก่อนที่เครื่องจะ
ทำการสแกน เราสามารถเลือก Location ที่ไฟล์จะไปถูกเก็บไว้ ตั้งชื่อไฟล์ และเลือก Image Format เช่น  BITMAP, JPEG, PDF, TIFF เป็นต้น


รูปที่ 1 เครื่อง Scanner มีช่องต่อ Power Supply และ USB
และปุ่ม 4 ปุ่ม คือ Scan, Copy, PDF, E-mail

รูปที่ 2 ฝายกขึ้นสูงได้เพื่อการวางหนังสือที่หนาๆ

การทดสอบบางประการ

1. การใช้สแกนเนอร์ทำสำเนาเอกสาร (Copy)
วิธีที่ 1. กดปุ่ม Copy ที่ตัวเครื่อง เลือก Printer ตั้งค่าต่างๆ และจำนวน Copy จากนั้น เครื่องจะทำงานให้เอง

วิธีที่ 2. การใช้เครื่องสแกนเนอร์ Epson Perfection V10 ร่วมกับเครื่องพิมพ์ เพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องทำสำเนา หรือถ่ายเอกสารนั้น ก็สามารถทำได้ อีกวิธีหนึ่งโดยการสแกนเอกสารที่ต้องการ เมื่อได้ไฟล์ปรากฎขึ้นบนจอ PC ก็ Double Click ที่รูปนั้น แล้วสั่งพิมพ์ โดยระบุว่าให้ภาพมีขนาดเท่าเดิม หรือ Original ก็จะได้สำเนาเอกสารที่เหมือนกับการถ่ายสำเนาภาพสี

ผลการทดสอบ การทำสำเนาเอกสาร โดยสแกน Catalog ขนาด A4 ที่มีทั้งรูปภาพและตัวหนังสือขนาดเล็กมาก และสั่งพิมพ์ออกมาโดยเครื่องพิมพ์ Epson R230 จำนวน 1 แผ่น ปรากฎว่า วิธีที่ 1ใช้เวลา 1 นาฑี 45 วินาฑี   และ วิธีที่ 2 ใช้เวลา 2 นาฑี 15 วินาฑี   แต่เมื่อพิจารณาดูคุณภาพแล้วตัวหนังสือในวิธีที่ 2 จะเข้มกว่า และอ่านง่ายกว่าวิธีที่ 1

2. การสแกนภาพถ่าย
การทดสอบทำโดยนำไฟล์ภาพถ่ายดิจิตอล มาพิมพ์เป็นภาพขนาด 5 x 7 นิ้ว ด้วยเครื่องพิมพ์ Epson R230 จากนั้น นำภาพนี้ไปสแกนด้วยเครื่อง Epson Perfection V10 โดยใช้ความละเอียด 400 dpi เมื่อได้ฟล์ภาพแล้วนำมา Crop ให้เป็นขนาด 700 Pixels (ตามรูปที่ 3) ส่วนรูปภาพจากไฟล์ ดิจิตอลดั้งเดิมนั้น ก็นำมา Crop ให้เป็นขนาด 700 Pixels เช่นกัน (ตามรูปที่ 4)

 


รูปที่ 3 คลิกเพื่อดูภาพขยาย

 

Original
รูปที่ 4 คลิกเพื่อดูภาพขยาย

ผลการทดสอบ ภาพที่สแกนมาจากภาพถ่ายนั้น แน่นอนว่าต้องมีคุณภาพด้อยลงกว่าภาพ Originalบ้าง แต่จากคุณภาพที่เห็นจากการเปรียบเทียบแสดงว่าการสแกนภาพมีคุณภาพที่ดี แม้ว่าจะมี Noise บ้างเล็กน้อย   อันเนื่องมาจากการพิมพ์ภาพ แต่ก็สามารถตกแต่งได้พอสมควร

3. การสแกนเอกสารเป็น PDF File (เครื่องรุ่น V10)

การทดสอบทำโดยสแกนเอสารแคตาลอกที่มีรายละเอียดมากและตัวหนังสือมีขนาดเล็กมากและเป็นตัวบางๆ ซึ่งผลที่ได้นับว่าน่าพอใจ  
ตัวอย่าง
PDFLogo.jpg (1377 bytes) การสแกนที่ 300 dpi และ สแกนที่ 400 dpi


 

  วิธีสแกนเอกสารเป็น PDF File

การสแกนเอกสารแล้วทำให้เป็นไฟล์ PDF นั้น ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ดังนี้

รูปที่ 5

เปิดโปรแกรม
Epson Scanner ขึ้นมา จะปรากฎหน้าจอตามรูปที่ 5
เลือก Professional Mode (
1)
ตั้งค่า Resolution เช่น 92, 150, 200 dpi หรือสูงกว่า (
2)
ตั้งขนาด Document Size (
3)
ไม่ต้อง Tick ที่ Thumbnail (
4)
จากนั้น คลิก Preview (
5)

รูปที่ 6

รูปที่ 6 แสดงตัวอย่างการสแกน ในโหมด Preview ซึ่งสามารถปรับขอบของภาพที่จะถูกสแกนโดยเส้นประ (7) ได้

รูปที่ 7

จากนั้นคลิกสแกน (6) จะได้หน้าจอตามรูปที่ 7

ทำการ Browse (
8) เพื่อเลือกว่าจะ Save ไฟล์ไว้ที่ใด แล้วตั้งชื่อ (9) จากนั้นเลือกประเภทของไฟล์ที่ต้องการ เช่น PDF (10) แล้วคลิก OK (11) เครื่องก็จะทำการสแกนเอกสาร เสร็จแล้วจะประกฎหน้าจอตาม รูปที่ 8

จากรูปที่ 8 เราสามารถเพิ่มหน้าที่จะสแกนต่อไปได้โดยคลิกที่ Add Page หรือทำการ Edit Page และเมื่อทำการสแกนจนครบตามที่ต้องการแล้ว ก็คลิกที่ Save File ก็จะได้ไฟล์ PDF ที่มีการสแกนเอกสารหน้าต่างๆรวมไว้ด้วยกัน และเอกสารก็เรียงหน้ากันไป ตามตัวอย่างใน รูปที่ 9


รูปที่ 8

 


รูปที่ 9

เปรียบเทียบ Epson Scanner Perfection V33 กับ V10

Epson Scanner Perfection V33  เป็นรุ่นที่มีขายในปัจจุบัน (ปี 2555) ในราคาตั้งแต่ 2,400 - 2,990 บาทซึ่งที่พันธ์ทิพย์พลาซ่า มีร้านจำหน่ายประมาณ 8 ร้าน   Scanner รุ่น V33 มีการปรับปรุงขึ้นจากรุ่น V10 และเปรียบเทียบกันคร่าวๆ ได้ดังนี้
รายการ รุ่น V10 รุ่น V33
ความละเอียด dpi 3200 x 9600 4800 x 9600
Scan Speed สี
ที่ 600 dpi
4.0 msec/line 3.5 msec/line
Software V3.04E V3.9
การ Warm Up ต้องรอการอุ่นเครื่อง ไม่ต้องรอ
การหมุนภาพที่ Preview ไม่มี ทำได้

Feature การหมุนภาพ
เครื่อง Scanner รุ่น V33 มี Feature สามารถหมุนภาพที่สแกนมาในโหมด Preview  (12) แล้วจึงสั่งสแกนต่อไปได้ นับว่ามีประโยชน์มาก


รูปที่ 10


 

แน่นอนว่า ในปัจจุบัน (2555) คงจะหารุ่น V10 ได้ยากแล้ว แต่รุ่น V33 ก็มีการปรับปรุงขึ้น Software ก็มีลูกเล่นที่เป็นประโยชน์มากขึ้น และราคาเครื่องก็ยังถูกลงกว่าเมื่อ 5 ปีที่แล้วถึง 30%
 


0ากวันที่ 15 ก.ย. 2550
ปรับปรุงล่าสุด 10 .. 2555