Digital Photography  Audio & Video  Computer Accessories  Software Applications  Miscellaneous | Home

GSM/GPRS/GPS Tracker TK-102X

  GSM/GPRS/GPS Tracker ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกสั้นๆว่า GPS Tracker นั้นมีผลิตออกมาขายมากมายหลายแบบ เช่น แบบพกพาขนาดเล็ก แบบที่มีแม่เหล็กใช้ติดรถยนต์หรือจักรยานยนต์ได้ แบบที่ติดตั้งในรถยนต์โดยใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี เป็นต้น ประโยชน์ของ GPS Tracker มีมากมาย ได้แก่ การหาพิกัดตำแหน่งรถยนต์ จักรยานยนต์ บุคคล สัตว์เลี้ยง และมีแผนที่ Google Map แสดงตำแหน่ง ชื่อถนน Street View ใช้ Track การเคลื่อนไหว เส้นทาง ความเร็ว และใช้ในการดักฟังการสนทนา เป็นต้น สำหรับประโยชน์ที่เห็นได้ชัดก็คือการติดตามรถยนต์ที่ถูกขะโมยไป
 
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

อุปกรณ์ประกอบด้วย
: GSM/GPRS/GPS Tracker รุ่น TK - 102X  ตามที่แสดงในรูปที่ 1 และโทรศัพท์มือถือ

 
 
รูปที่ 1  ชุด GSM/GPRS/GPS Tracker TK-102X
 
 
รูปที่
2  ตัวอุปกรณ์ GPS Tracker สดงการใส่ SIM Card
 
     
 

การใช้งานแบบง่ายๆ

1.  ชาร์จแบตเตอรี Li-Ion ที่ให้มาโดยใช้เครื่อง Mini Charger ต่อสาย USB เข้ากับตัว Adapter ซึ่งการใช้งานครั้งแรก แนะนำให้ชาร์จนาน 8 - 12 ชั่วโมง เมื่อชาร์จไฟเต็มแล้ว ไฟ Indicator ที่ตัว Mini Charger จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว

2.  ในการใช้งานครั้งแรก แนะนำให้นำเครื่องไปกลางแจ้งหรือในที่โล่งเพื่อให้ GPS รับสัญญาณได้ดี จากนั้น เปิดฝา GPS Tracker ออก ใส่ SIM Card เข้าไปตามที่แสดงไว้ในรูปที่ 2 แล้วใส่แบตเตอรีและปิดฝาล็อค รอจนไฟสีเขียวกระพริบ แสดงว่าเครื่องเริ่มทำงาน ให้รอจนแน่ใจประมาณ 30 - 40 วินาที

3. 
การ Initialization เครื่อง : ในครั้งแรกที่ใช้งาน ให้ใช้โทรศัพท์มือถือของเรา ส่งคำสั่ง SMS คือ "begin+Password" ไปยังเบอร์ของ SIM Card ที่ใส่ไว้ในเครื่อง GPS Tracker ซึ่ง Default Password คือ 123456 ดังนั้น เราก็พิมพ์ begin123456 แล้วกดส่ง SMS ออกไป และรอไม่กี่วินาที ก็จะมี SMS ส่งกลับมาว่า begin ok!  แสดงว่าสามารถใช้งานต่อไปได้

การหาตำแหน่งพิกัดและดูจากแผนที่ Google

นำ GPS Tracker ไปวางไว้ ณ สถานที่ที่ต้องการหรือนำไปซ่อนไว้ในรถยนต์ แล้วต้องการเช็คว่ารถยนต์อยู่ที่ใด สามารถทำได้ง่ายโดยใช้โทรศัพท์มือถือโทรไปยังเบอร์ของ SIM Card ที่อยุ่ใน GPS Tracker จะมีเสียงสัญญาณดังขึ้น 2 ครั้งในโทรศัพท์มือถือของเราแล้วสายถูกตัด ก็ให้เราวางสายโทรศัพท์ได้และรอประมาณ 15 - 30 วินาที ก็จะมี SMS ส่งเข้ามา ข้อความใน SMS นั้นจะมีตามที่แสดงในรูปที่ 3 ดังนี้

(
3) พิกัด Latitude  (4) พิกัด Longitude  (5) Link ไปยังแผนที่ Google  (6) วัน เดือน ปี และ เวลา  (7) ปริมาณไฟในแบตเตอรีถ้าคลิกที่ Link แผนที่ในโทรศัพท์มือถือ (5) จะปรากฎแผนที่ Google Map แสดงตำแหน่งของ GPS Tracker คือที่หมุดสีแดง (8) และถ้าต้องการดุภาพสถานที่แบบ Street View ก็ทำได้โดยกดที่รูปภาพด้านล่าง (9)

 
 
รูปที่ 3  คำสั่ง SMS ข้อความแจ้งพิกัดตำแหน่ง GPS Tracker ละ Link ปแผนที่ Google Map
 
 

ผลการทดสอบ

การทดลองที่
1 : นำ GPS Tracker ไปวางไว้ที่ใต้เบาะคนขับ แล้วขับรถยนต์ออกไปจอด ณ บริเวณสวนหย่อม ประชานิเวศน์ จากนั้นโทรศัพท์เข้าเครื่อง GPS Tracker รอให้ตัดสาย และมี SMS ส่งข้อความกลับมายังโทรศัพท์มือถือ เมื่อเข้าไปเช็คตำแหน่งรถใน Google Map พบว่า ตำแหน่งมีความแม่นยำและอยู่ห่างจากรถยนต์ไปประมาณ 8 เมตร และถ้านำ GPS Tracker มาใส่ไว้ในที่เก็บของบริเวณ Arm Rest ของรถยนต์ ทำการทดสอบใหม่ พบว่ามีความแม่นยำในระยะประมาณ 4 เมตร

การทดลองที่ 2 : นำ GPS Tracker ไปวางไว้ที่ใต้เบาะคนขับ แล้วขับรถยนต์ออกไปจอดหน้าป้ายสนามกีฬาประชานิเวศน์ แล้วโทรเข้าเครื่อง GPS Tracker และรอรับ SMS ที่ส่งกลับมา เมื่อเปิดแผนที่ Google Map เช็คพบว่าตำแหน่งที่ปักหมุด อยู่ใกล้กับรถยนต์มาก ห่างกันประมาณ 4 เมตร

การทดลองที่ 3 : นำ GPS Tracker ไปวางไว้ที่ใต้เบาะคนขับ แล้วขับรถยนต์ออกไปจนถึงนริเวณหน้าห้าง The Street ถนนรัชดาภิเษก ขณะที่รถหยุดนิ่ง ได้โทศัพท์เข้าเครื่อง GPS Tracker และรอจนมี SMS ส่งข้อความกลับมา พบว่าตำแหน่งของรถยนต์ใน Google Map มีความแม่นยำประมาณ 8 เมตร

การทดลองที่ 4 : นำ GPS Tracker ไปวางไว้ที่ใต้เบาะคนขับ แล้วขับรถไปจอด ณ ลานจอดรถชั้น 4 ภายในอาคารศูนย์การค้า แล้วโทรเข้าเครื่อง GPS Tracker และรอรับ SMS ที่ส่งกลับมา ซึ่งเช็คตำแหน่งรถยนต์ผิดพลาดไปมาก คือไม่สามารถระบุตำแหน่งได้ถ้าอยู่ในอาคารสูง แต่ถ้าอยู่ในบ้าน จะแสดงตำแหน่งได้ใกล้เคียงกับที่แสดงโดยการใช้ระบบ Map ในโทรศัพท์มือถือ

ความคงทนของแบตเตอรี : เมื่อชาร์จแบตเตอรีเต็มแล้วใส่เครื่องใช้งานหาตำแหน่ง 35 ครั้ง ในเวลา 6 วัน พบว่าไฟของแบตเตอรี่ลดลงไปประมาณ 50% เวลาส่วนใหญ่เครื่องจะอยู่ใน Standby Mode และในการชาร์จไฟจนเต็ม 1 ครั้ง ช้งานได้ประมาณ 7 วัน โดยข้อความเกี่ยวกับแบตเตอรีที่ส่งกลับมาจะเป็น bat 100%, bat 75%, bat 50%, bat 25% และ bat 5% จากนั้นไฟก็จะหมด

 
 
รูปที่ 4  ผลการทดสอบหาตำแหน่งรถยนต์
 
 


สรุป

1.  GPS Tracker ที่ใช้ทดสอบ เป็นแบบ SMS Mode ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับซ่อนไว้ในรถยนต์เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของรถ หรือใช้ดักฟังการสนทนา หรือใส่ไว้ในกระเป๋าถือสำหรับผู้สูงอายุ ในกรณีที่ออกไปนอกบ้าน เผื่อเกิดหลงทางจะได้ติดตามตัวได้

2.  ในการใช้งาน GPS Tracker จะส่งพิกัด และ Link แผนที่ Google Map มาเข้าโทรศัพท์มือถือ ความละเอียดของตำแหน่ง ตาม Specification ของเครื่องระบุไว้ 5 เมตร จากการทดสอบได้ความละเอียดประมาณ 4 - 8 เมตร ถ้าเครื่องอยู่ในรถยนต์และอยู่นอกชายคาบ้าน แต่ถ้ารถยนต์อยู่ในอาคาร ความละเอียดก็อาจจะลดลงเป็นหลายสิบเมตร

3.  ในการที่เครื่อง GPS Tracker ส่งพิกัดและข้อความกลับมาเข้าโทรศัพท์มือถือนั้น เป็นการส่งออกจากเบอร์ SIM ในเครื่อง ดังนั้นจึงมีค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS เช่น ครั้งละ 2 - 3 บาท แต่ถ้าใช้งานมากๆควรสมัครบริการส่ง SMS กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ค่าส่ง SMS ต่อครั้งก็จะถูกลงเหลือไม่ถึงหนึ่งบาท

4.  ถ้าต้องการ Tracking ตำแหน่งและความเคลื่อนไหวของรถยนต์ เส้นทาง ตรวจเช็คความเร็ว ควรเลือกใช้ GPS Tracker แบบที่เป็น Web Mode หรือ Online ได้

 
     
 

Reference

1.  AliExpress เข้าเว็บไซต์ www.aliexpress.com ค้นคำว่า gps tracker จะพบข้อมูลจำนวนมาก

 

 
 

หมายเหตุ

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อ Share ประสบการณ์ในการใช้งานเครื่อง GPS Tracker แบบง่ายๆ ผู้เขียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องการการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ถ้าท่านสนใจ ขอให้ค้นหาผู้จำหน่ายได้จากเว็บไซต์ต่างๆ และกรุณาสังเกต เลือกรุ่น TK - 102X ของแท้

 
 


จากวันที่  2 .. 2560
ปรับปรุงล่าสุด 9 .. 2560