Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home

ประวัติ
ผลงานและประสบการณ์
งานอดิเรก

GreyArrow1.gif (51 bytes)

เครื่องเสียง
GreyArrow1.gif (51 bytes) กล้องถ่ายรูป
GreyArrow1.gif (51 bytes) คอมพิวเตอร์
GreyArrow1.gif (51 bytes) รถยนต์
GreyArrow1.gif (51 bytes) กล้องวิดีโอ
GreyArrow1.gif (51 bytes) เว็บไซต์
งานชิ้นโบว์แดง
การประเมินความสำเร็จ
แกลลอรี่ภาพ
E-Books

  

www.bangkoksite.com

Bkklogosize3B.gif (10721 bytes)

Contact Us
somkiet@cscoms.com

งานอดิเรก (Hobby 6)
การสร้างเว็บไซต์ (Web Site Construction)

เมื่อประมาณปี พ.ศ.2540 ผมได้เริ่มสนใจในการใช้ Intranet และได้มีการพัฒนาระบบข้อมูล
เพื่อการบริหารขึ้นใช้ภายในหน่วยงาน ต่อมาได้เกิดความคิดที่จะสร้างเว็บไซต์เป็นของตนเองขึ้น
เพื่อทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและถ่ายภาพ ในตอนต้น เลือกชื่อเว็บไซต์อันแรกคือ bangkok dot
com แต่มีคนอื่นเขาจดไปแล้ว จึงหาชื่ออื่นๆและในที่สุดก็เลือกชื่อ bangkoksite dot com
ซึ่งตอนแรกก็ฟังดูแปลกๆ เพราะตั้งใจจะทำข้อมูลการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯและของต่างจังหวัด
ด้วย แต่ในที่สุดก็มีคำอธิบายได้คือ bangkoksite หมายถึง เว็บไซต์ที่ใช้กรุงเทพฯเป็นจุดเริ่มต้น
ในการเดินทางมา หรือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะท่องเที่ยวไปยังจังหวัดต่างๆได้ด้วย

ในการสร้างเว็บไซต์ในระยะแรกนั้น ต้องหาความรู้จากผู้ที่เคยทำงานด้านนี้มาก่อน ซึ่งก็มีคนรุ่น
ใหม่หลายคนที่รู้จักและเก่ง นับว่าช่วยให้ทำเว็บเพจได้ง่ายยิ่งขึ้น ในเดือนธันวาคม 2541 ก็ได้
เปิด Online เว็บไซต์ Bangkoksite.com ขึ้น โดยจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ และถ้าหากทำเป็นภาษาไทยอย่างเดียว ก็คงจะไม่สามารถแข่งขัน
กับเว็บไซต์ท่องเที่ยวอื่นๆได้   แม้ว่าการจัดทำเป็นภาษาอังกฤษนั้น ต้องเขียนเองทั้งหมด ทำได้ยาก
และอาจจะมีคนไทยเข้ามาชมน้อยก็ตาม แต่เป้าหมาย (Target Group) ต่างกัน

ฺBangkoksite.com ได้เปิดบริการมาแล้วเป็นเวลา 7 ปี มีการจัดทำข้อมูลสะสมเข้ามาเรื่อยๆ
จนเป็นที่ยอมรับว่ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย ดังจะเห็นได้จากที่ชาวต่างชาติเขียนสมุดเยี่ยม
(Guest Book) เข้ามาชมเชยเป็นประจำ   ผมได้ลงทุนไปกับ Bangkoksite.com มาก
เช่น การซื้อกล้องถ่ายรูปหลายกล้อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจัดทำข้อมูล และเวลาที่ใช้ใน
การจัดทำ รวมทั้งค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น แต่ก็ไม่เคยจดไว้ว่าใช้เงินไปแล้วเท่าไร
เพราะถือว่าทำด้วยใจรัก และก็มีรายได้เข้ามาบ้างจากการที่ได้เป็น Affiliate Member ของ
Precision Reservations Dot Com ในเรื่องการจองโรงแรมในประเทศไทยและรวม
ทั้งการจองโรงแรมในต่างประเทศด้วย ซึ่งก็พอจะมีบ้าง เพราะคนที่จะจองโรงแรมผ่านทาง
Bangkoksite.com เพื่อวิ่งไปสู่ Precision Reservations นั้น เขามีความมั่นใจ
เนื่องจาก Bangkoksite เปิดมานานมากถึง 7 ปี และก็มี Reliability สูง

ย้อนไปในปี พ.ศ. 2542 หลังจากเปิด Bangkoksite.com ได้เกือบ 1 ปี ในขณะนั้นได้มี
การจัดทำหน้า Bangkoksite Variety ขึ้น โดยเอาอย่างเว็บที่ดังๆ พยายามหาอะไรๆที่น่า
สนใจมารวมๆกันไว้เพื่อหวังจะให้มีคนเข้ามาดูมากๆ และหนึ่งในนั้นก็คือการจัดทำเว็บเพจ
ที่ใช้ชื่อว่า Stars Page พอทำไปได้สักระยะหนึ่ง ก็ได้ไปจดชื่อ Domain Name ใหม่
คือ www.thailandstar.com ขึ้น และจัดทำรูปภาพดารามากมายเรื่อยๆมา จนเว็บไซต์
นี้ดังพอสมควร มีคนเข้าดูมากกว่า Bangkoksite.com เสียอีก แต่ไม่เคยมีรายได้

เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเอง มีดังนี้ :
BKKsite271248.jpg (15875 bytes) TStar.jpg (24961 bytes)

1. www.bangkoksite.com  เริ่ม Online ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2541
2. www.thailandstar.com  
เริ่ม Online ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2542
3. www.somkiet.com           เริ่ม Online ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2545

ถ้าถามว่าต่อไปจะทำอะไร ณ วันนี้ตอบได้เลยว่า จะรักษา Bangkoksite.com ไว้และจะ
ปรับปรุงใหม่ให้ดียิ่งๆขึ้น ส่วน ThailandStar.com นั้น คงจะไม่ทำต่อ และอาจจะขาย
โดยเฉพาะแค่ชื่อ ก็เคยมีต่างชาติติดต่อถามมาว่าจะสนใจขายใหม แต่เกรงว่าเขาจะเอาไปทำ
ไม่ดี จึงยังไม่ได้ตอบไป
  


วันที่  27 ธ.ค. 2548