Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home
ประวัตินามสกุล
ประวัติพระยาประมูล
ธนรักษ์
ประวัติส่วนตัว
การศึกษา
การปฎิบัติงานและดูงาน
ครอบครัว
กลับไปหน้าแรก

  ประวัตินามสกุล ผโลประการ (Phaloprakarn)
   
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงวางแนวทางอันเกิดคุณประโยชน์ใหญ่กว้างแก่สังคมชีวิตของเรา ได้ทรงพระราชดำริให้คนไทยใช้ชื่อสกุล โดยมีพระราชบัญญัติขนานนามสกุลพระพุทธศักราช 2456 นามสกุลที่ได้มีการขอพระราชทาน และได้ทรงพระราชทาน   ตามประกาศครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2456 เริ่มต้นด้วยตัว ก   สำหรับนามสกุล ผโลประการ นั้น ได้รับพระราชทาน ตามประกาศครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2457** ให้แก่ท่านเจ้าคุณปู่ ซึ่งขณะนั้นเป็นพระประมูลธนรักษ์ (ผูก) โดยคำว่า ผโลประการ มาจากคำว่า ผล + อุปการะ  
   
 

GrandFather_220.jpg (17636 bytes)
ท่านเจ้าคุณปู่ ต้นตระกูล ผโลประการ
อำมาตย์เอก พระยาประมูลธนรักษ์

 

** นามสกุล ผโลประการ จนถึงปัจจุบัน (ปี 2565) ได้รับพระราชทาน
    มาเป็นเวลานานถึง 108 ปีแล้ว
       
 


ตั้งแต่วันที่ :  6 ก.พ.2545
ปรับปรุงล่าสุด :  24 มิถุนายน. 2565