Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
Automatic Watering System

  บ้านที่มีต้นไม้มากๆหรือปลูกอยู่หลายแห่ง เช่นชั้นล่าง ตามระเบียงชั้นบน หรือบนดาดฟ้าชั้น 3 ชั้น 4 และการปลูกหญ้าที่สนามหรือขอบทางเดิน  แบบที่เราเห็นกันนั้น การรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้า สำหรับบ้านไทยๆ ส่วนมากใช้คน แต่ก็มีบางบ้านที่ใช้ระบบ Sprinkler และระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติแทนคน เพราะแรงงานมีราคาแพงขึ้นและบางครั้งเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านหลายๆวัน ต้นไม้อาจจะตายได้ ดังนั้นการรดน้ำต้นไม้โดยใช้ระบบอัตโนมัติจะช่วยได้มาก
 
  1. เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติแบบ Digital

เป็นเครื่องแบบตั้งเวลาควบคุมด้วยระบบ Digital  หรือนาฬิกาตัวเลข ใช้แบตเตอรี่ Alkaline AAA จำนวน 2 ก้อน การรดน้ำจะถูกควบคุมโดยการตั้งเวลาเปิดให้น้ำไหล (Time Switch) และเวลาที่ต้องการให้น้ำไหลนานเท่าไร (Run Time) โดยน้ำจะใหลผ่านตัวเครื่องไปยังท่อหรือหัวจ่ายน้ำเพื่อรดต้นไม้ หรือสนามหญ้า หรือเพื่อเติมน้ำให้กับบ่อ ระบบนี้มีความคล่องตัวและควบคุมได้ละเอียดกว่าระบบที่ควบคุมด้วยสวิทช์  การติดตั้งทำได้ง่าย โดยเฉพาะออกแบบให้ติดกับก๊อกน้ำได้โดยตรง หรือจะติดที่อื่นโดยต่อเข้ากับสายยางก็ได้
 

    วิดีโอแสดงการทำงาน (การทดลองใช้แบบง่ายๆ ณ วันที่ 22 มิ.. 2555)

 


 

 


รูปที่ 1  อุปกรณ์เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ แบบ Digital
 

 
  รูปที่ 1 แสดงอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติแบบ Digital ซึ่งมีฝาปิดกันน้ำ กันฝุ่น กันมดและแมลงต่างๆ ถ้าติดตั้งในที่ที่มีแดดส่องเข้ามา แสงแดดอาจจะทำให้ตัวเลขที่จอ LCD เสื่อมลงและมองไม่ชัดถ้าใช้ไปนานๆ ดังนั้นควรหากระดาษหรือเทปปิดเอาไว้
 
 


รูปที่ ปุ่มควบคุมสำหรับตั้งค่าต่างๆ  และ  ที่ใส่แบตเตอรี่
 

 
  รูปที่ 2 แสดงปุ่มควบคุมต่างๆ สามารถตั้งเวลา และโปรแกรมในการเปิดน้ำ ระยะเวลาน้ำไหล และตั้งการทำงานในวันต่างๆ หรือทำงานทุกวันได้ เช่น
โปรแกรมที่
เวลาเปิดน้ำ    6.00 . น้ำไหลนาน 5 นาที  ทำงานทุกวัน
โปรแกรมที่
เวลาเปิดน้ำ  12.00 . น้ำไหลนาน 10 นาที ทำงานทุกวัน
โปรแกรมที่
เวลาเปิดน้ำ  16.30 . น้ำไหลนาน 8 นาที ทำงานทุกวัน
 

รูปที่ Automatic Watering System ขณะทำการทดสอบ
 
 

รูปที่ 3  แสดงการติดตั้งแบบชั่วคราวเพื่อทดสอบการทำงานของเครื่อง ซึ่งจะต้องติดตั้งในแนวดิ่ง ตามรูปใช้ต่อท่อน้ำเข้าด้านบนที่ Adapter ส่วนด้านล่างต่อสายยางเข้ากับเครื่องได้โดยตรง แล้วใช้เหล็กรัดท่อ

2. ผลการทดลองใช้งาน

ผู้เขียนได้เริ่มทดลองใช้งานเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2555 โดยตั้งเวลาเปิดน้ำวันละ 4 ครั้ง เฉลี่ยครั้งละ 8 นาที ผลการใช้งานเป็นไปด้วยดี  มีประเด็นที่มือใหม่ ที่ไม่ใช่ช่างประปา ควรระมัดระวังก็คือ เมื่อต่อสายยางเข้ากับ Adapter ควรขันให้แน่น เพราะน้ำอาจรั่วซึมได้ ควรใช้เทปพันท่อประปา พันที่เกลียวของท่อก่อน จะช่วยไม่ให้เกิดน้ำรั่วซึมได้  ถ้าต้องการตั้งให้เครื่องทำงานตามเวลาที่กำหนดทุกๆวัน ก็ควรศึกษาวิธีการตั้งเวลาจากคู่มือให้เข้าใจและทดลองดูก่อน เมื่อตั้งเป็นแล้วก็ไม่ยากอะไร

สำหรับความคงทน และแบตเตอรี่
AAA 2 ก้อน จะใช้ได้นานเท่าไรนั้น จะต้องรอผลการใช้ต่อไปอีกหลายเดือน จึงจะทราบ
 

 
 

3. เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติแบบต่างๆ

เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติสำหรับตั้งเวลารดน้ำต้นไม้ สวน สนามหญ้า แปลงเพาะปลูกต่างๆ มีให้เลือกใช้หลายแบบ เช่น

1)  แบบตั้งเวลาควบคุมด้วยระบบ Digital  ใช้แบตเตอรี่ AAA จำนวน 2 ก้อน รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในบทความนี้

2) 
แบบตั้งเวลาควบคุมด้วยสวิทช์ ตั้งเวลารดน้ำทุกๆกี่ชั่วโมง เช่น ทุกๆ 4, 6, 8 , 12, 24 ชั่วโมง และเวลาที่ใช้ในการรรดน้ำ เช่นครั้งละ 2, 5, 10, 15, 20 นาที ใช้แบตเตอรี่ Alkaline AAA จำนวน 2 ก้อน จะใช้งานได้ประมาณ 3 - 4 เดือน ก็จะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ อุปกรณ์นี้มีขายหลายยี่ห้อ ราคาตั้งแต่ 650 บาท ขึ้นไป

3) 
แบบที่ใช้ Digital Timer และ Solenoid Valve ใช้ไฟฟ้า 220 V. โดยสามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดโดยตั้งที่ตัว Timer ซึ่งอาจจะอยู่ในกล่องกันน้ำหรืออยู่ในบ้าน ซึ่งตั้งเวลาได้สะดวก เพื่อให้ Solenoid Valve ทำงานเพื่อควบคุมการไหลของน้ำได้ตามต้องการ ระบบนี้เป็นที่นิยมใช้กันมาก เพราะมีความคงทนและติดตั้ง Solenoid Valve ติดไว้ที่ใดก็ได้ แต่ต้องมีการเดินสายไฟฟ้าจากตัว Timer ไปยัง Solenoid Valve

4) 
แบบที่ใช้ Digital Timer และ Magnetic Switch (Contactor) ใช้ไฟฟ้า 220 V. โดยสามารถตั้งเวลาเปิด-ปิด ให้ Magnetic Switch ทำงานเพื่อควบคุมปั้มน้ำ

 
 

4. ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติที่ใช้ Solenoid Valve (Do It Yourself)

ระบบนี้ใช้ Digital Timer ควบคุมการเปิด- ปิด Solenoid Valve เพื่อจ่ายน้ำไปยังจุดที่ต้องการรดน้ำต้นไม้ซึ่งอยู่ชั้นบนของบ้าน 2 แห่งด้วยกัน และเนื่องจากน้ำมาจากปั๊มน้ำของบ้าน จึงมีแรงดันสูงพอควร ทำให้น้ำอาจจะพุ่งออกมาจากรูที่เจาะไว้ที่ท่อ PVC แรงมากไป จึงต้องติดวาวล์ ประตูน้ำ เพื่อปรับให้น้ำไหลแรงมากหรือน้อยตามต้องการ นอกจากนั้น ระบบนี้ยังมีการแยกสายยางไปยังหัวฉีด อีกอันหนึ่งเพื่อให้ใช้งานได้โดยอิสระ
 

รูปที่ 4  ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติที่ใช้ Timer และ Solenoid Valve
 
วิดีโอ ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ


 

รูปที่ 5  แสดงการทดลองวางอุปกรณ์ท่อและข้อต่อต่างๆ ก่อนการประกอบจริง

รูปที่ Solenoid Valve ติดตั้งในกล่องมีฝาปิดกันน้ำ
 

5. ผลการทดลองใช้งาน

การต่อระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติแบบที่ใช้ Digital Timer และ Solenoid Valve ควบคุมเวลาเปิดและปิดน้ำ เพื่อรดน้ำต้นไม้ ตามรูปที่ 4 ได้เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ปรากฎว่าใช้งานได้ดี  ช่วยให้ลดภาระในการรดน้ำต้นไม้ชั้นบนลงได้

ในระหว่างการทำงานโดยใช้ Solenoid Valve เปิดน้ำนั้น จะมีไฟฟ้า 220 V จ่ายเข้าไปยังขดลวด และใช้ไฟฟ้าประมาณ 14 วัตต์

ค่าใช้จ่าย
1.  Solenoid Valve ช้ไฟฟ้า 220 V. นาดท่อ 6 หุน (3/4") าคา 1,200 าท
2.  Digital Timer าคา 290 าท (ร้าน อมร IT Mall) หรือใช้แบบอื่นๆก็ได้
3.  กล่องใส่ Solenoid Valve ขนาดเล็ก มีฝาปิดกันน้ำ  ราคา 150 าท    
4.  อุปกรณ์ท่อ PVC  ข้อต่อต่างๆ วาวล์น้ำ ฯลฯ (Home Pro) ตามจำนวนที่ต้องการ

Solenoid Valve :
1. ddpromote    2. nanagarden   3. TimerRain

 
.......................................................................................................................
วิดีโอแสดงการทำงานของ Solenoid Valve (เพื่อเป็นความรู้)
 

 


 

Hit Counter
วันที่ 22 มิ.. 2555
ปรับปรุงล่าสุด 10 .. 2557