Digital Photography  Audio & Video  Computer Accessories  Software Applications  Miscellaneous | Home                    
....

การใช้เครื่องวัดความดันโลหิต ระบบอัตโนมัติ
Automatic Blood Pressure Monitor

  การวัดความดันโลหิต (Blood Pressure Monitoring)  

เมื่อเราไปพบแพทย์ ก่อนที่จะเข้าห้องแพทย์ พยาบาล จะให้ทำการชั่งน้ำหนัก และวัดขั้นพื้นฐาน 2 อย่าง คือ วัดความดันโลหิต และอมปรอท
วัดอุณหภูมิ  การวัดความดันโลหิตนั้น
มีทั้งเครื่องมือรุ่นเก่า และแบบ Automatic Blood Pressure Measurement ซึ่งเป็นระบบดิจิตอล
ถ้าไปพบแพทย์ครั้งละหลายท่าน แต่ละท่านก็มักจะวัดความดันใหม่ด้วยตนเอง มีทั้งแบบให้นั่งแล้ววัด กับแบบที่ให้นอนบนเตียง แล้ววัด และ
บางท่านก็กล่าวว่า แบบที่นอนวัดนั้น ให้ค่าที่ถูกต้องมากกว่า แต่เข้าใจว่า คงต้องการให้จุดที่วัดความดันโลหิตนั้น อยู่ในระดับหัวใจ  แต่ใน
ทัศนะของผู้เขียน ที่มีความรู้ทางด้านนี้น้อย คิดว่า ค่าความดันโลหิตนั้น แกว่งไปมาได้ คือขึ้นๆลงๆในช่วงหนึ่ง และการวัดค่า ก็คงจะได้ค่า
ที่อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยพอใช้ได้ ถ้าวัดหลายครั้ง แต่ละครั้งก็มักจะไม่ค่อยเท่ากัน แต่ก็ใกล้เคียงกัน

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตจะเป็นแรงผลักดันให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนั้นเราควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับความดันโลหิต และรักษาให้ความดัน
โลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพราะความดันโลหิตสูงจะทำให้เกิดหลอดเลือดแข็งและตีบ เมื่อหัวใจบีบตัวหัวใจจะบีบเลือดไปยังหลอดเลือดแดงทำให้
เกิดความดันโลหิตซึ่งเกิดจากการบีบตัวของหัวใจ และแรงต้านทานของหลอดเลือด หัวใจคนเราเต้น 60-80 ครั้งต่อนาที ความดันก็จะเพิ่มขณะ
ที่หัวใจบีบตัวและลดลงขณะที่หัวใจคลายตัว ความดันโลหิตของคนเราไม่เท่ากันตลอดเวลาขึ้นกับท่า ความเครียด การออกกำลังกาย การนอน
หลับ แต่ไม่ควรเกิน 140/90 หากสูงกว่านี้แสดงว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจ โรคไต
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคอัมพาต โรคหัวใจเป็นโรคที่มีอัตราตายสูง ดังนั้นการป้องกันความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันอัตราการตายจาก
โรคหัวใจ และโรคอัมพาต โรคความดันโลหิตสูงเป็นภัยเงียบที่คุกคามชีวิตของทุกท่านเนื่องจากไม่มีอาการเตือนดังนั้น การจะทราบว่าเป็น
ความดันโลหิตสูงจำเป็นต้องวัดความดันโลหิต

 

รูปที่ 1  เครื่องวัดความดันโลหิต

รูปที่ 2  ชุดเครื่องวัดความดันโลหิต พร้อมกระเป๋า และ AC Adapter

รูปที่ 3  การสวมแขนเข้าไปที่ปลอกแขน ขั้นแรก

รูปที่ 4  การสวมแขนเข้าไปที่ปลอกแขน ขั้นสุดท้าย

References
1. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ยี่ห้อต่างๆ
2. โรคความดันโลหิตสูง
3. ความดันโลหิตสูง

  ข้อมูลเกี่ยวกับความดันโลหิต

ค่าความดันโลหิต (Blood Pressure) คือค่าที่แสดงความดันของโลหิตใน
ร่างกายมี
2 ค่า คือค่าบน (Systolic Pressure) และค่าล่าง (Diastolic Pressure)

มีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรปรอท ค่าบน คือค่าความดันที่อยู่ในหลอดเลือดแดง ขณะที่
หัวใจสูบฉีดเลือดอย่างเต็มที่  หลังจากนั้น กล้ามเนื้อหัวใจจะผ่อนคลายชั่วครู่ ให้ค่า
แรงดันมีกำลังอ่อนลงที่สุด ซึ่งค่าที่ได้ก็คือ ค่าล่าง นั่นเอง


ค่าความดันโลหิต
ระดับ ค่าบน
(Systolic)
ค่าล่าง
(Diastolic)
คำแนะนำ
  ความดันโลหิตต่ำ <100 <60 ปรึกษาแพทย์
  ความดันโลหิตปกติ <130 <85 เช็คด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ
  ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย 130 - 139 85 - 89 ปรึกษาแพทย์
  ความดันโลหิตสูง 140 - 159 90 - 99 รีบพบแพทย์
  ความดันโลหิตสูงมาก 160 - 179 100 - 109 รีบพบแพทย์
  ความดันโลหิตสูงมากอันตราย >180 >110 รีบพบแพทย์โดยด่วน
         

เครื่องวัดความดันโลหิตระบบอัตโนมัติ

ในปัจจุบัน มีเครื่องวัดความดันโลหิตระบบอัตโนมัติ ที่สามารถซื้อไปใช้ตามบ้าน
ได้เอง และมีราคาไม่แพง
การใช้งานก็ง่าย  ช่วยเป็นการเช็คตรวจสอบสภาพ
ร่างกายเบื้องต้น ถ้าค่าความดันโลหิตที่วัดได้ ผิดปกติจะได้รีบไปปรึกษาแพทย์
เครื่องวัดที่แสดงในเว็บเพจนี้ มีความละเอียด
(Accuracy) ังนี้
วัดความดันโลหิต 
Accuracy +/-  3 mmHg
ัดอัตราการเต้นของหัวใจ  Accuracy  +/-  5% องค่าที่อ่านได้

วิดีโอแสดงการใช้เครื่องวัดความดันโลหิต ระบบอัตโนมัติ
ชมวิดีโอที่
Post ขึ้น YouTube
ข้อแนะนำทั่วไปในการใช้เครื่องวัดความดันโลหิต

1. เตรียมร่างกายให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ผ่อนคลาย ก่อนทำการวัด
2. วัดความดันโลหิตที่แขนซ้าย ซึ่งอยู่ใกล้หัวใจ โดยให้จุดที่รับสัญญาณ อยู่ใน
ระดับหัวใจ
3. สวมปลอกแขนที่บริเวณต้นแขน ให้จุดรับสัญญาณอยู่ตรงกลางท้องแขนด้านใน
เหนือข้อพับประมาณ
2 - 3 ซม.
4. ติดเทปที่ปลอกแขนให้พอดีกับขนาดแขน ไม่แน่น หรือหลวมจนเกินไป
5. หงายต้นแขนขึ้น แล้ววางแขนบนโต๊ะให้รู้สึกสบาย โดยปลอกแขนจะอยู่ในระดับ
เดียวกับหัวใจ
6. การวัดความดันโลหิต อาจจะวัดวันละหลายครั้ง จะได้ผลดีกว่าการวัดครั้งเดียว
และควรพักประมาณ
5 นาที ก่อนจะวัดครั้งที่ 2


ความดันโลหิตสูงปลอม
(White Coat Hypertension)

ภาวะนี้คือ เมื่อวัดความดันโลหิตที่บ้าน ความดันจะปกติ แต่เมื่อไปพบแพทย์
วัดความดันโลหิต จะมีความดันสูง  ทางการแพทย์เรียกว่า
White Coat
Hypertension หมายถึง เป็นโรคความดันโลหิตสูงปลอม เกิดจากผู้ป่วยตื่นเต้น
กังวล เวลามาพบแพทย์
หรือพยาบาล (โดยไม่รู้ตัว) คำว่า White Coat หมายถึง
ชุดสีขาว ซึ่งก็คือชุดของแพทย์ พยาบาล ที่มีสีขาวนั่นเอง
..........................................................................................................


         
            

Hit Counter
จากวันที่ 24 เมษายน 2554