Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications  Miscellaneous | Home
....

การประหยัดพลังงานเมื่อใช้กาต้มน้ำไฟฟ้า
(Energy Saving - Electric Kettle)
 

 
 

กาต้มน้ำไฟฟ้า (Electric Kettle)  กาต้มน้ำไฟฟ้า เป็นที่นิยมใช้กันมาก และมีให้เลือกซื้อได้หลายแบบ หลายขนาด มีขนาดความจุ ตั้งแต่ 0.5 ลิตร ขึ้นไป แบบ 0.5 ลิตร มักจะใช้ในการเดินทาง (Travel Kettle) เพราะมีขนาดเล็กและกินไฟน้อย แต่ที่ใช้กันส่วนใหญ่ จะมีขนาด 1 - 1.5 ลิตร  การออกแบบกาต้มน้ำไฟฟ้าก็เหมือนๆกัน คือใช้ขดลวดทำความร้อนและเมื่อน้ำร้อนจนเดือด ก็จะตัดไฟฟ้าเองโดยอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ประเภท Thermostat

 
     
 

กาต้มน้ำแบบธรรมดา
กาต้มน้ำแบบธรรมดา (ตามรูปที่ 1) ไม่สามารถดูระดับน้ำที่อยู่ในกาได้ ดังนั้น เราต้องกะดูจากฝาด้านบนที่เปิดอยู่ ผู้ใช้จะเทน้ำลงไปให้มากพอ และส่วนมากก็จะเทน้ำลงไปมากเกินความต้องการเสมอ เช่น ต้องการน้ำร้อนสำหรับชงกาแฟ 2 ถ้วย ซึ่งจะใช้น้ำประมาณ 400 ซีซี แต่อาจจะเทน้ำลงไปในกามากไป เช่น 700 ซีซี หรือบางทีก็เติมน้ำจนเต็มกา  ดังนั้น ในการต้มน้ำให้เดือด จึงต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นและใช้เวลานานขึ้น

การทดลองต้มน้ำโดยกาต้มน้ำ ยี่ห้อ
ABC ขนาดความจุ 1 ลิตร
1. ใช้น้ำปริมาณ 500 ซีซี
2. ใช้เวลาต้มจนเดือดและสวิทช์ตัดไฟฟ้า นาน 3 นาที 12 วินาที
3. กระแสไฟฟ้าที่ใช้ = 4.11 A. หรือประมาณ 928 วัตต์
4. คำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ = 49.50 วัตต์ - ชั่วโมง (Watt-Hour)

 

 
 
รูปที่ 1  กาต้มน้ำขนาด 1 ลิตร
 
 
 

กาต้มน้ำแบบที่มองเห็นระดับน้ำได้

กาต้มน้ำแบบใหม่ๆ
(ตามรูปที่ 2) จะออกแบบให้มองเห็นระดับน้ำได้ทั้ง 2 ข้าง และมีสเกลบอกความจุของน้ำเอาไว้ด้วย ทำให้สะดวกในการกะปริมาณน้ำที่จะใช้ได้เช่น ต้องการต้มน้ำร้อนเพื่อชงกาแฟ 2 ถ้วย ก็ใส่น้ำลงไปประมาณ 400 ซีซี ก็พอ ดังนั้นจึงเป็นการประหยัดพลังงาน และประหยัดเวลาในการต้มน้ำด้วย

การทดลองต้มน้ำโดยกาต้มน้ำ ยี่ห้อ
Severin ขนาดความจุ 0.5 ลิตร
1. ใช้น้ำปริมาณ 500 ซีซี
2. ใช้เวลาต้มจนเดือดและสวิทช์ตัดไฟฟ้า นาน 5 นาที 40 วินาที
3. กระแสไฟฟ้าที่ใช้ = 2.40 A. หรือประมาณ 543 วัตต์
4. คำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ = 51.66 วัตต์ - ชั่วโมง (Watt-Hour)

จะเห็นได้ว่า พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการต้มน้ำร้อน จำนวน
500 ซีซี ระหว่างกาต้มน้ำทั้ง 2 แบบจะใกล้เคียงกันมาก เพราะประสิทธิภาพทางด้านการทำความร้อนของขดลวดและฉนวนใกล้เคียงกัน
การใช้กาต้มน้ำให้ประหยัดพลังงาน จึงขึ้นอยู่กับการใช้ปริมาณน้ำที่จะต้มให้พอเหมาะกับความต้องการในแต่ละครั้ง อย่าต้มน้ำมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ส่วนที่เหลือ ปล่อยให้เย็นลงไป และอย่าเอาน้ำที่เย็นในตู้เย็นไปใส่กาต้มน้ำแล้วต้ม เพราะจะใช้เวลาและพลังงานมากขึ้น
    จากการทดลอง ถ้าใช้น้ำเย็นจากตู้เย็นใส่ลงไปในกาต้มน้ำ ปริมาณ 500 ซีซี แล้วต้มจนเดือด จะใช้เวลาถึง 7 นาที  แทนที่จะเป็น 5.666 นาที ดังนั้น จะใช้พลังงานเพิ่มขึ้นถึง 24%
 

 
 
รูปที่ 2  กาต้มน้ำขนาด 0.5 ลิตร
 
 
 

กาต้มน้ำแบบประหยัดพลังงาน (Eco-Kettle)

 
 
  
กาต้มน้ำไฟฟ้าที่ออกแบบมาให้ประหยัดพลังงาน
(Eco-Kettle) มีหลักการทำงานคือ เราสามารถใส่น้ำลงไปในกา ตามที่เคยชิน หรือจะใส่จนเต็มก็ได้แต่ก่อนจะเปิดสวิทช์ต้มน้ำ มีปุ่มให้กดเพื่อให้น้ำไหลลงไปยังส่วนที่จะทำการต้มให้เดือด ซึ่งจะเลือกให้ต้มน้ำสำหรับชงชา หรือกาแฟ เพียง 1 ถ้วย หรือมากกว่าก็ได้  เครื่องต้มน้ำนี้ มีขายแล้ว และการใช้งานดูได้จากวิดีโอข้างล่างนี้
 
 
 
 
     


จากวันที่ 10 .. 2553
ปรับปรุงล่าสุด : 27 มิย
. 2565