Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

เครื่องทำน้ำแข็งขนาดเล็ก
(Small / Portable Ice Maker)

 

รูปที่ 1   เครื่องทำน้ำแข็งขนาดเล็กสำหรับใช้ในบ้าน

รูปที่ 2  ด้านหลังของ เครื่องทำน้ำแข็งขนาดเล็ก

รูปที่ 3   ภายในเครื่องทำน้ำแข็งรูปที่
4 
บริเวณถังใส่น้ำและระดับน้ำสูงสุด

รูปที่ 5
 
น้ำแข็งที่ผลิตได้ประมาณ 1 กิโลกรัม ต่อการเติมน้ำ 1 ครั้ง

รูปที่ 6  การใช้ไฟฟ้าขณะทำน้ำแข็ง

---------------------------------------------------------------------------------------

TIPS : การนำน้ำแข็งออกไปจากเครื่องทำน้ำแข็งขนาดเล็ก

เมื่อเครื่องทำน้ำแข็งจนน้ำส่วนที่ใช้ลดระดับลงไปมาก จะมีไฟเตือนให้เติมน้ำเพิ่ม ซึ่งจะต้องยกเอาถาดรองรับน้ำแข็งออกก่อน ดังนั้น จึงควรนำน้ำแข็งที่ได้ไปใช้ หรือไปเก็บสำรองไว้ในช่อง Freezer ของตู้เย็นโดยใส่ในภาชนะพลาสติก (รูปที่ 9)


น้ำแข็งที่ทำออกมาจากเครื่อง Ice Maker นาดเล็ก จะเป็นน้ำแข็งที่ไม่แห้งมากหรือมีน้ำเยิ้มๆ (พราะเครื่องทำน้ำแข็งขนาดเล็ก ไม่ใช่ตู้เย็น น้ำแข็งที่ทำออกมาจะแข็งอยู่เพราะตู้มีฉนวนกันความร้อน แบบกระติกน้ำแข็ง) ดังนั้นถ้านำไปเก็บสำรองทันทีโดยแช่ไว้ใน Freezer น้ำแข็งจะติดกันเป็นก้อนใหญ่ วิธีที่ควรทำคือ นำน้ำแข็งออกจากเครื่อง Ice Maker ป็นก้อนเล็กๆ แล้วนำไปแช่ไว้ใน Ice Tray องตู้เย็นสักพักหนึ่งก่อน กลี่ยน้ำแข็งให้ไม่ติดกัน เพื่อให้น้ำแข็งแห้ง จากนั้นจึงนำน้ำแข้งที่แห้งไปใส่ในภาชนะที่จะใช้เก็บสำรอง แล้วนำไปแช่ในช่อง Freezer ซึ่งปกติมีอุณหภูมิ -20 C ราก็จะได้ Stock น้ำแข็งที่ไม่ติดกัน

สำหรับการนำน้ำแข็งไปใช้ประกอบ
Mixer หรือใส่เครื่องดื่มนั้น เพื่อป้องกันน้ำแข็งละลายเร็ว ควรใช้ถังหรือกระติกใส่น้ำแข็ง (Ice Bucket) ที่เก็บความเย็นได้ดี เช่น Ice Bucket แบบ Stainless Steel หรือแบบมีฉนวนกันความร้อน Double Wall และควรมีฝาปิดด้วยรูปที่ 10   Double Wall  Ice Bucket ขนาดความจุ 2 ลิตร (ขนาด 15 x 16.5 ซม.)
ฝาปิดมีฉนวนกันความร้อนและยังสามารถใช้เป็นถังแช่ไวน์แช่เบียร์แช่เครื่องดื่มได้
โดยเก็บรักษาความเย็นของน้ำแข็งได้ดีอย่างน้อย
4-5 ชั่วโมง


รูปที่ 11  อุปกรณ์นี้ (ความจริงคิอช้อนตักไอศครีมที่มีความแข็งแรง)
สามารถนำมาใช้แทน Ice Tapper Breaker ได้ดีโดยจับถนัดมือ
และใช้ แซะ ตัก และทุบก้อนน้ำแข็งที่ติดกัน

 

1. การทำน้ำแข็งในตู้เย็น

ตู้เย็นทุกตู้จะมีช่องทำน้ำแข็งและช่องใส่เครื่องดื่มที่ทำให้เย็นจัด ซึ่งตู้เย็นทั่วๆไปจะมีถาดสำหรับใส่น้ำเพื่อทำน้ำแข็งอย่างน้อย 2 าด หรือสามารถบิดเอาน้ำแข็งออกมาเก็บในภาชนะพลาสติกที่อยู่ข้างใต้ได้  สำหรับตู้เย็นขนาดใหญ่ขึ้น อาจจะมีการทำน้ำแข็งโดยอัตโนมัติ โดยการใส่น้ำเข้าไปที่ภาชนะของตู้เย็นที่มีความจุประมาณ 1 ลิตร (รูปที่ 7) และบางแบบก็สามารถกดหรือสั่งให้บดเอาน้ำแข็งเป็นเกร็ดออกมาได้


รูปที่ 7  ตู้เย็นที่มีระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ


รูปที่ 8  การทำน้ำแข็งในแบบพิมพ์พลาสติกและเก็บลงใน Ice Tray


รูปที่ 9  การเก็บสำรองน้ำแข็งโดยใส่ในภาชนะพลาสติก
แล้วเก็บไว้ในช่อง
Freezer (ถ้าน้ำแข็งแห้งมาก่อนจะไม่ติดกัน)
ด้านซ้ายเป็นน้ำแข็งจาก
Ice Maker ที่ใสกว่าด้านขวาที่เป็นน้ำแข็งจากตู้เย็น

การทำน้ำแข็งโดยตู้เย็นนับว่าเพียงพอสำหรับการใช้ทั่วๆไป และสามารถเก็บน้ำแข็งใส่ภาชนะพลาสติกไว้ในช่องทำความเย็นจัด หรือช่อง Freezer ด้ แต่เนื่องจากการใช้ตู้เย็นประจำวันมีการเปิด ปิดบานประตูตู้บ่อยๆ ทำให้การทำน้ำแข็งอาจจะช้าไม่ทันกับความต้องการ ดังนั้นจึงนิยมใช้เครื่องทำน้ำแข็งขนาดเล็กทำน้ำแข็งโดยเฉพาะแยกต่างหากจากตู้เย็น เพราะตู้ทำน้ำแข็ง สามารถผลิตน้ำแข็งได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับบ้านที่มีหลายคนและสำนักงานขนาดเล็ก หรือใช้ตามร้านอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม ขายกาแฟ เป็นต้น

2. เครื่องทำน้ำแข็งขนาดเล็ก (Small Ice Maker)

เครื่องทำน้ำแข็งขนาดเล็กมีหลายแบบให้เลือกใช้ เช่น แบบที่ทำน้ำแข็งเป็นก้อนสี่เหลี่ยม (Cube) แบบที่ทำน้ำแข็งหลอดรูปร่างคล้ายหัวกระสุน (Bullet) โดยสามารถทำน้ำแข็งได้วันละ 10 - 25 กิโลกรัม แต่จะต้องมีการคอยเติมน้ำลงไปเรื่อยๆ หรือเลือกแบบที่สามารถต่อกับเครื่องกรองน้ำได้โดยตรงก็จะทำน้ำแข็งได้มาก

เครื่องทำน้ำแข็งขนาดเล็กอาจจำเป็นสำหรับ Life Style / Good to Have ในกรณีดังนี้
1) ตู้เย็นที่มีอยู่ทำน้ำแข็งได้ช้าและไม่เพียงพอ
2) ต้องการใช้น้ำแข็งจำนวนมากขึ้นสำหรับรับแขกหรือใช้ในงานเลี้ยงสังสรรค์
3) ต้องการน้ำแข็งมากขึ้นสำหรับแช่เครื่องดื่มโดยใช้ Ice Bucket หรือใช้ทำเครื่องดื่มประเภทที่ใช้น้ำแข็งปั่น
4)
ลดภาระการทำน้ำแข็งของตู้เย็นหรือปิดระบบการทำน้ำแข็งเพื่อประหยัดพลังงาน
5) ทำน้ำแข็งเก็บสำรองไว้พร้อมใช้โดยไม่ต้องทำบ่อยๆ

3. การใช้งาน

ครื่องทำน้ำแข็งที่ทดสอบการใช้งาน (รูปที่ 1) มีขนาด 30 x 36 x 36 . มีความจุน้ำ 1.5 ลิตร ใช้ไฟฟ้าประมาณ 140 - 150 วัตต์ จากการทดสอบ สรุปได้ดังนี้

3.1  มื่อยกที่รองรับน้ำแข็งออกแล้วเทน้ำลงไปจนถึงขีดที่กำหนด วัดปริมาณน้ำได้ประมาณ 1.5 ลิตร

3.2  ารทำน้ำแข็งแต่ละชุด จะได้น้ำแข็ง 24 ก้อน หล่นลงมาที่ตะกร้ารับน้ำแข็ง และน้ำแข็งส่วนหนึ่งจะติดกันเป็นแผง สามารถบิดแยกออกเป็นก้อนๆได้ หรือใช้ Ice Tapper Breaker (เช่น ตามรูปที่ 11) คาะเบาๆ

3.3  เครื่องสามารถทำน้ำแข็งได้ประมาณ 1 กิโลกรัม ต่อการเติมน้ำ 1 รั้ง เมื่อน้ำมีระดับต่ำ จะมีไฟติดและมีเสียงเตือนแสดงให้เติมน้ำเข้าไป (Add Water) ซึ่งถ้าเติมน้ำใหม่ เครื่องก็จะทำน้ำแข็งต่อไปได้เรื่อยๆ แต่ถ้าไม่เติมน้ำ เครื่องจะไม่ทำน้ำแข็ง ระบบนี้แสดงว่า การทำน้ำแข็งเพื่อให้ได้ปริมาณมากนั้น ผู้ใช้จะต้องคอยเติมน้ำลงไปเรื่อยๆ ดยเอาน้ำแข็งที่ทำได้แล้วออกไปใช้หรือเอาไปเก็บไว้ใน Freezer ของตู้เย็น เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำแข็งติดกันควรจะต้องเป็นน้ำแข็งที่แห้งไม่ละลายเยิ้ม และถ้าทำวันละ 10 ชั่วโมง ก็คงจะได้น้ำแข็งประมาณ 10 - 12 กิโลกรัม

3.4  ในการทำน้ำแข็ง จะเลือกขนาดได้คือ เล็ก (S) หรือใหญ่ (L) แต่ความจริงขนาดภายนอกเท่ากันตามแบบพิมพ์ จะต่างกันที่ปริมาตรน้ำแข็ง คือขนาดใหญ่ นำแข็งจะเต็มก้อนมากกว่า ละน้ำแข็งจะใสดูสวยกว่านำแข็งที่ผลิตจากตู้เย็น

3
.5  จากการวัดทางไฟฟ้า พบว่าในขณะทำน้ำแข็ง เครื่องจะใช้ไฟฟ้าประมาณ 132 - 140 วัตต์ 0.86 A และในการทำน้ำแข็ง 1 กิโลกรัม ใช้ไฟฟ้า 0.24 หน่วยคิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 1 บาท (ถ้าซื้อน้ำแข็งถุงพลาสติก จะมีราคาตั้งแต่กิโลกรัมละ 8 - 18 บาท)

ตัวอย่าง Ice Maker ที่ทำน้ำแข็งแบบรูปหัวกระสุน


 

ตัวอย่าง Ice Maker ที่ทำน้ำแข็งแบบก้อนสี่เหลี่ยม (Cube)

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ
ผู้เขียนไม่ได้ขายและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงหรือทดสอบและเขียนอธิบายการใช้งานไว้ในเว็บไซต์นี้ ถ้าผู้ใดสนใจจะซื้อไปใช้ กรุณาค้นหาจากเว็บไซต์ต่างๆได้
 

 
จากวันที่ 8 .ย. 2560
ปรับปรุงล่าสุด : 20 .. 2560