Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

Li-Ion 12 V 10 AH Battery Pack

  แบตเตอรี่ Li-Ion แบบใส่กล่องสำเร็จรูป แรงดันไฟฟ้า 12 V ความจุ 10 AH ที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่ง เป็นแบบที่ติด Voltmeter วัดแรงดันไฟฟ้ามาให้ด้วยพร้อมสวิตช์ เปิด ปิด มีสายต่อ Jack สำหรับจ่ายไฟออกและสำหรับการชาร์จไฟ พร้อมทั้ง Li-Ion Battery Charger อีก 1 ตัว และมีวงจรป้องกันการชาร์จเกินและการจ่ายโหลดเกินพิกัดด้วย
 

รูปที่ 1  Li-Ion Battery Pack 12 V 10 AH และ Charger
(Made in China)

รูปที่ 2  Li-Ion Battery Pack 12 V 10 AH

รูปที่ 3  ภายในกล่อง Li-Ion Battery Pack 12 V 10 AH

การใช้ร่วมกับระบบ Solar Charge Control System

Li-Ion Battery Pack สามารถนำมาใช้ร่วมกับ Solar Charge Control System เพื่อเก็บประจุไฟฟ้าจาก Solar Cells แทนแบตเตอรี่ตะกั่วกรดได้ โดยมีข้อดีคือ มีขนาดเล็กลง น้ำหนักเบากว่ามาก และดูแลรักษาง่ายและมีความสวยงาม สำหรับการใช้งานในระบบที่ใหญ่ขึ้น มีการนำเอา Li-Ion Cells (18650) มาต่อกันเป็นแบบ Power Wall


รูปที่ 4  Li-Ion Battery Pack 12 V 10 AH ใช้ร่วมกับ
Solar Control Power System
----------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ:

ผู้เขียนไม่ได้ขายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นำมาแสดงและทดสอบในบทความนี้ วัตถุประสงค์ของบทความเขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเทคนิคและประสบการณ์ในการใช้งาน เพื่อเป็นความรู้สำหรับผู้ที่สนใจ อาจจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

 

Li-Ion Battery Pack (ตามที่แสดงในรูปที่ 1)
Capacity : 10 AH 12 V
ขนาด : กว้างxยาวxสูง 160 x 90 x 60 มม.
น้ำหนัก
: 745 กรัม
หมายเหตุ
: แบตเตอรี่แบบ Lead-Acid 12 V ขนาด 7.5 AH หนักประมาณ 2,000 กรัม หรือหนักกว่าถึง 2.68 เท่า

การทดสอบ
1. ชาร์จแบตเตอรี่ด้วย Li-Ion Charger ที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ ซึ่ง Charger นี้มีขนาด 220/12 V 1A ดังนั้นเมิ่อชาร์จไฟเต็มคือแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ขึ้นถึง 12.7 - 12.8 V ก็จะมีไฟแสงสีเขียวติดขึ้น

2. ทดสอบการจ่ายโหลด โดยต่อกับหลอดไฟ LED จำนวน 3 หลอด ใช้ไฟฟ้าประมาณ 22 W ใช้ Digital Watt-Hour Meter 12 V วัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า วัตต์ และ Watt-Hour ซึ่งแรงดันไฟฟ้าเมื่อเริ่มต้นทดสอบจะอยู่ที่ 12 - 12.3 V และจ่ายโหลดจนแรงดันไฟฟ้าตกลงเหลือ 9.0 V เพื่อความปลอดภัยของแบตเตอรี่


รูปที่ 5  Li-Ion Battery Pack 12 V 10 AH และ Charger


รูปที่ 6  Lithium Battery Low Voltage Alarm Module (3 x 3 ซม.)
สำหรับเตือนโดยเสียงและไฟเมื่อแรงดันไฟฟ้าลดลงถึงค่าที่กำหนด
เช่น
10 V หรือปรับตั้งค่าที่ต้องการได้
(Module นี้ใช้กระแสไฟฟ้า 0.024 A @ 12 V หรือ
.0.288 W)

3. ผลการทดสอบปรากฎว่า แบตเตอรี่สามารถจ่ายพลังไฟฟ้าออกได้ประมาณ 90 Wh (ตามกราฟในรูปที่ 7) หรือประมาณ 7,500 - 7800 mAh เมื่อเทียบกับ Rating ที่ระบุโดยผู้ขาย คือ 10,000 mAh ซึ่งนับว่าดีพอสมควร


รูปที่ 7  Li-Ion Battery Pack 12 V 10 AH และ Charger

การหาความจุของแบตเตอรี่โดยทดสอบด้วย Electronic Load
การหา Capacity ของแบตเตอรี่นั้น นิยมทดสอบโดยต่อแบตเตอรี่กับ Electronic Load ซึ่งสามารถตั้งค่ากระแสไฟฟ้าที่จะจ่ายได้ เป็นค่ากระแสคงที่ (Constant Current) โดยชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มแล้วจ่ายโหลดจนแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ตกลงถึงค่าที่กำหนด ก็จะทราบค่า Ampere-Hour หรือ Watt-Hour เครื่อง Electronic Load ตามรูปที่ 8 สามารถใช้หาความจุของแบตเตอรี่ประเภทต่างๆได้ เช่น Li-Ion, LiFePo4, Lead Acid, แบตเตอรี่ Power Bank, แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ, 18650 Cell เป็นต้น


รูปที่ 8  Electronic Load - Adjustable Constant Current

 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................

จากวันที่ 19 .. 2561
ปรับปรุงล่าสุด :
8 มิ.. 2561