Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

PM 2.5 Detector
(อุปกรณ์ตรวจวัดค่า PM 2.5)

  อุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก Particulate Matter หรือ PM 2.5 นั้นมีขายมากมายหลายแบบทั้งขนาดเล็กพกพาสะดวกและขนาดใหญ่สำหรับตั้งโต๊ะหรือแบบมือถือซึ่งส่วนใหญ่ผลิตในประเทศจีน อุปกรณ์ขนาดเล็กจะวัดเพียงค่า PM 2.5 โดยมีแถมวัดอุณหภูมิละความชื้นมาด้วย อุปกรณ์ขนาดใหญ่ขึ้นจะวัดค่าได้หลายอย่าง เช่น PM 2.5, HCHO (Formaldehyde), VOC (Volatile Organic Compounds) และ AQI (Air Quality Index) เป็นต้น

 
  1. SNDWAY SW-825 PM 2.5 Detector

เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Dong Guan Sndway ที่ใช้วัด PM 2.5 เพียงอย่างเดียว แต่สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นได้ด้วย มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาได้สะดวก ดังตัวอย่างในรูปที่ 1  เครื่องรุ่นนี้ใช้ PLANTOWER Laser Particulate Matter Sensor มี Rechargeable Li-Ion Battery ความจุ 580 mAh ใช้งานได้นานประมาณ 6 - 6.5 ชั่วโมง (ใน Spec. แจ้งว่าใช้ได้มากกว่า 4.5 ชั่วโมง) มี Auto Power Off ใน 30 นาที และสามารถตั้งค่า PM 2.5 ที่จะให้ Alarm ได้ (ราคา ณ ก.. 2562 ใน AliExpress ประมาณ 1,500 บาท)
 
 


รูปที่ 1  SNDWAY SW-825 PM 2.5 Detector

 
 


รูปที่ 2  SNDWAY SW-825 PM 2.5 Detector แสดงด้านหน้าและด้านหลัง


รูปที่ 3  SNDWAY SW-825 PM 2.5 Detector แสดงการนำไปใช้ในรถยนต์ ติดตั้งกับ Magnetic Holder
สามารถดึงออกไปใช้ที่อื่นได้โดยง่าย


รูปที่ 3A  การวัดค่า PM 2.5 ในรถยนต์ขณะรถติดมากๆ (ใส้กรองแอร์เก่า)


รูปที่ 4  SNDWAY SW-825 PM 2.5 Detector แสดงการใช้งานกลางแจ้ง

 
     
  2. UNI-T A25D PM 2.5 Detector

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัด PM 2.5 เพียงอย่างเดียวแต่สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นได้ด้วย ดังตัวอย่าง รุ่น A25D ในรูปที่ 5 และ 6 เครื่องรุ่นนี้มีพัดลมขนาดเล็กติดตั้งไว้เพื่อช่วยการหมุนเวียนของอากาศ มี Alarm เป็นพื้นสีแดงเมื่อค่า PM 2.5 เกิน 115 และใช้ Lithium Polymer Battery 3.7 V 1500 mAh มีปุ่มเปิด-ปิดไฟที่เป็น Backlight ทำให้ประหยัดไฟที่ใช้ เครื่องมีขนาด 75 x 130 x 55 มม. ใช้ทั้งภายใน/ภายนอกและในรถยนต์ได้ มีคู่มือการใช้ภาษาอังกฤษให้มาด้วย สำหรับเครื่องวัดนี้มีการออกแบบที่แข็งแรงและผลิตโดยบริษัทที่ทำอุปกรณ์เครื่องวัดต่างๆที่รู้จักกันดี
 
 


รูปที่ 5  UNI-T A25D PM 2.5 Detector - Air Quality Monitor


รูปที่ 5A  หลักการทำงานของ UNI-T A25D

 
  ภาพที่ 5A อธิบายหลักการทำงานของเครื่องวัด PM 2.5 ซึ่งมีพัดลมขนาดเล็กดูดอากาศเข้าไป ดังนั้น ไม่ควรนำเครื่องไปวัดหน้าช่องแอร์ หน้าเครื่องเป่าผม หน้าพัดลม หน้าช่องพ่นลมของเครื่องฟอกกาศ เพราะจะทำให้ค่าที่แสดงผิดพลาดหรือเครื่องอาจจะเสียได้
 
 


รูปที่ 6  UNI-T A25D PM 2.5 Detector ขณะเปิดใช้งาน

 
 


 
  ทดสอบการใช้งาน UNI-T A25D

1. กดสวิตช์แช่ไว้แประมาณ 1-2 วินาทีอุปกรณ์จะเปิดทำงาน ควรรอเพื่อให้อากาศหมุนเวียนเข้าเครื่องจนการวัดค่าเสถียรแล้วจึงอ่านค่า PM 2.5 ค่าอุณหภูมิและความชื้นได้ ตัวเลขแสดงค่า PM 2.5 จะเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 3-4 วินาทีโดยประมาณ

2. การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มใช้เวลา 2.5-3 ชั่วโมง แล้วถ้าเปิดใช้งานต่อเนื่องโดยไม่เปิด Backlight จะใช้ได้ประมาณ 15 ชั่วโมง แต่ถ้าเปิด Backlight ไว้ตลอดเวลาจะใช้งานได้นานประมาณ 10 ชั่วโมงครึ่ง

3. ทดสอบวัด PM 2.5 ในห้องนอนโดยเปิดเครื่องปรับอากาศ เริ่มต้นค่า PM 2.5 เท่ากับ 20 และเมื่อเปิดเครื่องฟอกอากาศ (ซึ่งใช้มานาน 7 ปีโดยยังไม่ได้เปลี่ยนใส้กรอง HEPA) เปิดตลอดทั้งคืนปรากฎว่าสามารถลดค่า PM 2.5 ลงได้เหลือประมาณ 2-3 เท่านั้น

4. ทดสอบวัดค่า PM 2.5 ภายในรถยนต์ Mercedes Benz รุ่นเก่า รหัส W210 ซึ่งใส้กรองแอร์ (Cabin Air Filter) ใช้แบบกรองฝุ่นและกลิ่นอับ เปลี่ยนใส้กรองมาแล้ว 7 เดือน ขณะทดสอบ ค่า PM 2.5 ภายนอกรถเท่ากับ 57 ภายในรถเมื่อเปิดแอร์ไว้ประมาณ 15 นาทีโดยปิดไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปในห้องโดยสาร ค่า PM 2.5 จะค่อยๆลดลงเหลือประมาณ 10 (ตามรูปที่ 7) การกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กจะใช้เวลานานพอสมควร

5. ทดสอบวัดค่า PM 2.5 ภายในรถยนต์ Mercedes Benz รุ่น รหัส W212 ซึ่งได้เพิ่งเปลี่ยนใส้กรองแอร์ (Cabin Air Filter) ใหม่เป็นแบบ HEPA Filter (รูปที่ 3A)  ค่า PM 2.5 ภายนอกรถเท่ากับ 57 ภายในรถเมื่อเปิดแอร์ไว้ประมาณ 4-5 นาทีโดยปิดไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปในห้องโดยสาร ค่า PM 2.5 จะลดลงค่อนข้างเร็วจนเหลือแค่ 1 (ตามรูปที่ 7)

6. ทดสอบประสิทธิภาพของหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5  ได้ทำการทดลองแบบง่ายๆเพื่อวัดค่า PM 2.5 เมื่อใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นของ 3M เบอร์ 8210 และอีกแบบหนึ่งโดยเริ่มต้นมีค่า PM 2.5 เท่ากับ 35 และ 10 นาทีต่อมา หน้ากากสามารถลดฝุ่นละอองขนาดเล็กลงได้เหลือประมาณ 6 - 7 ตามรูปที่
8
 
 


รูปที่ 7  การทดสอบวัดค่า PM 2.5 ในรถยนต์เมื่อใช้ HEPA Air Filterรูปที่ 7A  การทดสอบวัดค่า PM 2.5 ในรถยนต์เมื่อใช้ HEPA Air Filter


รูปที่ 7B  ใส้กรองอากาศแอร์แบบ HEPA สำหรับกรองฝุ่น PM 2.5รูปที่ 7C  ค่PM 2.5 ภายนอกรถขณะทำการทดสอบรูปที่ 8  ทดสอบประสิทธิภาพของหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5

 
     
     
 

ความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือได้ของการวัดค่า PM 2.5 (2/3/2562)

เครื่องวัด
PM 2.5 ทบจะทุกยี่ห้อก็จะระบุว่ามีความละเอียดสูง เป็นการยากที่จะเช็คว่าเครื่องใดวัดค่า PM 2.5 ด้ถูกต้องที่สุด นอกจากสามารถวัดเทียบกับเครื่องมาตรฐานที่มีราคาแพงมาก ดังนั้นในแง่ของผู้ใช้ทั่วๆไปจึงสนใจว่าค่าที่วัดได้นั้นเป็นค่าพอประมาณที่ไม่น่าจะผิดพลาดเกิน +/-10% ละอาจต้องเทียบค่าที่วัดได้จากเครื่องวัดหลายๆยี่ห้อมาเทียบกัน ถ้าค่าใกล้เคียงกันก็น่าจะใช้ได้ แต่ถ้าค่าต่างกันมากก็ควรจะต้องเช็คว่าเครื่องไหนวัดได้ถูกต้อง

นทัศนะของผู้เขียนในขั้นแรก เลือกใช้เครื่องวัด PM 2.5 อง UNI-T รุ่น A25D และเครื่องวัด PM 2.5 ยี่ห้อ SNDWAY รุ่น SW-825 ด้วยเพราะเครื่องรุ่นนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากและมีขนาดเล็กพกพาสะดวกและใช้ในรถยนต์ได้ง่าย และได้วัดค่า PM 2.5 เปรียบเทียบกัน สำหรับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ได้วัดเปรียบเทียบกับเครื่อง Precision Temperature & Humidity Meter ซึ่งผลการเปรียบเทียบแสดงได้ตามรูปที่ 9 และ 9A

 
 
รูปที่ 9  เปรียบเทียบความเที่ยงตรงในการวัดค่า PM 2.5,อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์


รูปที่ 9A  เปรียบเทียบความเที่ยงตรงในการวัดค่า PM 2.5, อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
 
 
 

สรุปผลการเปรียบเทียบการวัดค่า PM 2.5 โดย UNI-T A25D เทียบกับ SNDWAY SW-825 (2/3/2562)

เครื่อง
UNI-T A25D และ SNDWAY SW-825 วัดค่า PM 2.5 ได้ตรงกัน โดยเครื่อง SNDWAY จะค่อนข้าง Sensitive คือค่า PM 2.5 เปลี่ยนไปมาเร็วกว่า และเมื่อรอให้ค่าการวัดค่อนข้างนิ่งแล้วค่าที่ได้จะตรงกัน ซึ่งทำให้พอเชื่อได้ว่าเครื่องทั้ง 2 รุ่นนี้วัดค่า PM 2.5 ได้ตรง

สำหรับการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นนั้นอาจจะต้องวัดเทียบกันกับอุปกรณ์ประเภท
High Precision Temperature & Humidity Meters เช่นที่แสดงใน
รูปที่ 10 ซึ่งผลที่แสดงในรูปที่ 9 และ 9A คือค่าอุณหภูมิ เครื่อง UNI-T, SNDWAY, E-Ink Meter และ Temperature & Humidity Meter ให้ค่าตรงกัน สำหรับค่าความชื้นสัมพัทธ์นั้น เครื่อง SNDWAY วัดค่าได้ตรงกันกับเครื่อง Temperature & Humidity Meter และ E-Ink Temperature & Humidity Meter แต่เครื่อง UNI-T วัดค่าได้ต่ำไปมาก

 
 
รูปที่ 10  High Precision Temperature & Humidity Meters
 
 
 

References :

1. UNI-T A25D :
รายละเอียดของอุปกรณ์ ใน Uni-trend.com
2. สินค้า Brand SNDWAY โดย Dong Guan Sndway Co.,Ltd
3. กรองแอร์รถยนต์ Nano-Guard  : www.arcticthailand.com

 


จากวันที่ 1 .. 2562
ปรับปรุงล่าสุด : 18 มี.. 2562