Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

การใช้ Sygic GPS Navigation
(และการใช้ร่วมกับ DigiHUD Pro Speedometer)

  การใช้โทรศัพท์มือถือนำทางรถยนต์ (Car GPS Navigation) นั้นมี App. ให้เลือกใช้มากพอสมควร เช่น Google Map Navigation ซึ่งนิยมใช้กันมากและไม่ต้องซื้อ สำหรับบทความนี้จะแสดงตัวอย่างการใช้ App. Sygic GPS Navigation ซึ่งมี Features ที่น่าสนใจมากมายและให้ความรู้สึกเหมือนๆกับใช้เครื่อง GPS โดยผู้ที่สนใจสามารถ Download App. นี้ได้จาก Google Play ให้ทดลองใช้ได้ 7 วัน และซื้อรุ่น Premium และ Option ได้

คุณลักษณะที่น่าสนใจของ Sygic GPS Navigation คือ

1.  ใช้ได้ทั้ง
Online และ Offline โดยโทรศัพท์มือถือไม่ต้องใส่ SIM Card ก็ใช้ได้
2.  สามารถ
Download แผนที่มาเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือได้ โดยเลือกประเทศที่ต้องการ เช่น ประเทศไทย ความจุประมาณ 430 MB, มาเลเซีย 239 MB, สิงค์โปร์ 113 MB และแผนที่มีการ Update ให้ตลอด
3.  สามารถตั้งที่อยู่ที่บ้าน หรือที่ทำงาน และจุดหมายปลายทาง (Destination) ต่างๆเอาไว้ล่วงหน้าได้ โดยเก็บไว้ใน
"จุดที่ชื่นชอบ" หรือ Favourite ทำให้ค้นหาและตั้งเป็น Destination ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นข้อดีคือสามารถตั้งชื่อ Destination เองได้ เปลี่ยนแปลงและลบออกได้
เมื่อกำหนดจุดหมายที่จะเดินทางไปแล้ว เมื่อกดรับทิศทาง จะ
มีเส้นทางที่แนะนำและเส้นทางเผื่อเลือกให้ การกำหนดเส้นทางนั้น สามารถตั้งใน Setting ให้เลือกเส้นทางที่เร็วที่สุด หรือสั้นที่สุด หรือประหยัดที่สุด ได้ กำหนดจุดแวะพักได้ พร้อมทั้ง Features อื่นๆอีก
5.  มีลูกศรแสดงการเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา และ
มีตัวเลขระยะทางก่อนถึงจุดที่จะต้องเลี้ยวขึ้นให้เห็นชัดเจน โดยตัวเลขระยะทางจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ทำให้ไม่เลี้ยวผิด หรือเลี้ยวก่อน ในกรณีที่มีทางแยกใกล้ๆกัน
6.  มีการแนะนำช่องทางเดินรถที่ควรจะวิ่ง
(Lane Guidance) ในบริเวณที่จำเป็น โดยมี Window เล็กๆ Pop up ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
7เมื่อเส้นทางที่เลือกเดินทางนั้นมีการจราจรติดขัด ระบบจะส่งเสียงเตือนและเสนอให้เลือกเส้นทางใหม่ โดยผู้ใช้กดยอมรับได้
8
มีป้ายวงกลมขึ้นแสดง Speed Limit ของถนนที่รถกำลังวิ่ง และแสดงความเร็วรถเทียบกัน ถ้าขับรถเร็วกว่า Speed Limit จะมีเสียงเตือน
9มีเมนูให้เลือกแสดงว่าจุดใด
มีกล้องตรวจจับ ตรวจสภาพการจราจร ฯลฯ สำหรับการแสดงจุดที่มีกล้องตรวจจับนั้น App. จะแสดงรูปภาพกล้องขึ้นมาให้เห็นล่วงหน้าไกลมากพอควร (ภายนอกบริเวณตึกสูง ตั้งได้ 0 - 2 ..) และส่งเสียงเตือนเมื่อรถวิ่งเข้าใกล้กล้อง
10. มี Features เด่นๆเพิ่มให้เลือกใช้ ได้แก่
HUD (Head Up Display) สะท้อนภาพบนกระจกหน้ารถ, Real View Navigation และ กล้องบันทึกภาพ

การใช้ Sygic GPS Navigation ร่วมกับ Digi HUD Pro Speedometer

ในกรณีที่มีโทรศัพท์มือถือจอขนาดใหญ่ เช่น
5 - 6 นิ้ว เราสามารถใช้ Applications ทั้ง 2 ตัวนี้พร้อมๆกันได้โดยแบ่งหน้าจอ 2/3 ใช้กับ Sygic Navigation และ 1/3 ใช้กับ Speedometer (ตามรูปที่ 1) เหตุผลที่นำเอา DigiHUD Pro Speedometer มาใช้ด้วยแม้ว่า App. Sygic จะแสดงความเร็วรถและมีเสียงเตือนเมื่อขับรถเร็วเกิน Speed Limit ก็ตาม เพราะ App. Digi HUD สามารถตั้งค่าความเร็วรถและส่งเสียงเตือนได้ที่หลายระดับความเร็ว เป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ก่อนที่จะขับถึง Speed Limit และมีการตอบสนองที่รวดเร็ว และให้รายละเอียดระยะทาง ความเร็วสูงสุด ความเร็วเฉลี่ย ได้ สำหรับ App. Sygic นั้น ในส่วนนี้มีข้อดีที่แสดง Speed Limit ได้ เช่น ถ้าขับอยู่ที่ Speed Limit 80 เมื่อเห็นตัวเลขแสดง Speed Limit เปลี่ยน ก็จะปรับความเร็วรถได้ทันที
 
 
รูปที่ 1  Sygic GPS Navigation ใช้ร่วมกับ Digi HUD Pro Speedometer บนโทรศัพท์มือถื
โดยติดตั้งที่กระจกด้านขวา ใช้ตัวจับเป็นแบบแม่เหล็ก

 
 
 
 
 
รูปที่ 1A  Sygic GPS Navigation ใช้ร่วมกับ Digi HUD Pro Speedometer บนโทรศัพท์มือถือ
(ไม่ใช้ SIM, Card และใช้แผนที่แบบ Offline Map)


รูปที่ 1B Sygic GPS Navigation ใช้ร่วมกับ Digi HUD Pro Speedometer บนโทรศัพท์มือถื
ติดโทรศัพท์กับรถโดยใช้แม่เหล็กตัวอย่างการใช้งานนำทาง

ตัวอย่างการใช้นำทางจากจุดที่อยู่ปัจจุบันไปยัง Central World ระยะทาง 16 กิโลเมตร
 
 
          
รูปที่ 2A  เลือกตำแหน่งที่จะไป (1)
กดรับทิศทาง (2)

รูปที่ 2B  แสดงเส้นทางที่จะไป (3)
กด เริ่มใช้งาน (4)

รูปที่ 2C  ระบบนำทางเริ่มทำงาน แสดง
Speed Limit (5) และปุ่มออกไปดูรายละอียด (6)

 
 
 
 
รูปที่ 3A  เส้นทางที่จะไปและถนนที่รถติดมาก(สีแดง)

รูปที่ 3B  เส้นทางและภาพอาคาร

รูปที่ 3C  แสดง Destination และกล้องจราจร

 
  การแสดงค่าต่างๆบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่วางในแนวนอน
 
 
รูปที่ 4  การใช้ Sygic GPS Navigation ร่วมกับ Digi HUD Pro Speedometer
บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy J6+ ขนาดหน้าจอ 6 นิ้ว

 
  การตั้งจุดเริ่มต้นใหม่ จุดหมายปลายทางและ Simulation  
 

เราสามารถเลือกจุดตั้งต้นเองได้โดยเลือกตำแหน่ง พิกัด หรือเลือกจาก Favourite แล้วปัดหน้าจอจากด้านล่างขึ้นข้างบน แล้วแตะที่คำว่า "ตั้งเป็นจุดเริ่มต้น" จากนั้นเลือกจุดหมายปลายทาง (Destination) แล้วแตะ รับทิศทาง --> แสดงตัวอย่าง  โปรแกรมจะแสดงการนำทางเหมือนกับดูวิดีโอบันทึกการนำทาง ซึ่งสามารถเร่งให้เร็ว หยุดชั่วคราว หรือหยุดได้
 

 
  การแสดงค่าต่างๆแบบ HUD
 
 
 
รูปที่ 5A  การใช้ Sygic HUD Mode

รูปที่ 5B  การใช้ HUD Mode แบบสะท้อนกระจกหน้ารถ
 
 
 

รูปที่ 6  การใช้งานแบบ HUD สะท้อนภาพไปที่กระจกหน้ารถ
 
 

การนำทางข้ามประเทศ (Cross Country Navigation)

 
  ตัวอย่างการใช้ Sygic GPS Navigation นำทาง สำหรับการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยัง Marriott Hotel Singapore
เป็นแค่ตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่าถ้าเรา Download แผนที่ของประเทศที่เป็นทางผ่านและประเทศที่จะไป ก็สามารถใช้การนำทางได้
 
   
     
 

หมายเหตุ :
ผู้เขียนไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนเกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นำมากล่าวถึงในบทความนี้

 


จากวันที่ 2 .. 2561
ปรับปรุงล่าสุด : 25 .. 2561