Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

Energy Saving DC Motor Tower Fan
(พัดลมตั้งพื้นแบบประหยัดพลังงาน)

 


รูปที่ 1  พัดลมตั้งพื้น CANA รุ่น CTF-25DC

รูปที่ 2  ปุ่มควบคุมต่างๆ

รูปที่ 3
  ที่เก็บ Remote Control

รูปที่ 4  Features ต่างๆ

รูปที่
5  การวัดกำลังไฟฟ้าที่ใช้ เมื่อเปิดพัดลมแรงสุด

 

1. พัดลมตั้งพื้นแบบ Tower Fan

พัดลมตั้งพื้นแบบ
Tower Fan เป็นที่นิยมใช้เพราะมีความสวยงาม ไม่เกะกะ และเป็นเสมือนเครื่องประดับบ้าน ที่ทำหน้าที่เป็นพัดลม ช่วยทำให้อากาศหมุนเวียน และช่วยกระจายความเย็นของเครื่องปรับอากาศ

เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีพัดลมตั้งพื้นรุ่นหนึ่งวางตลาดตามห้างสรรพสินค้า คือพัดลมยี่ห้อ
CANA รุ่น CTF-25DC (ตามรูปที่ 1) เป็นพัดลมที่โฆษณาว่าประหยัดพลังงานได้มากถึง 60% และใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor) ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบ Brushless DC Motor นับว่าน่าสนใจ จึงได้นำมาทดสอบการใช้งาน ได้ผลดังนี้

 

ไฟฟ้าที่ใช้ (วัตต์)

รายการ

Speed 1 Speed 2 Speed 3 Speed 4 Speed 5
เปิดแบบ
ธรรมดา
4 9 12 17 21
เปิดแบบ
ส่ายไปมา
7 12 15 19 24
เปิดแบบ
มีลมโชย
6 - 16 6 - 18 7 - 19 11 - 20 12 - 24
           

2. พัดลมตั้งพื้นแบบธรรมดา

โดยทั่วๆไป พัดลมจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
(AC Motor) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในความคงทนและการควบคุมก็ทำได้ง่าย คือมีสวิตช์ เปิด ปิด ปรับความแรงของลมเป็น 3 ระดับ และมีปุ่มกดให้ส่ายไปมาได้ และมีราคาถูก เมื่อนำพัดลมตั้งพื้น Hatari ขนาด 16 นิ้ว (ตามรูปที่ 6) มาทดสอบวัดการใช้ไฟฟ้า ได้ผลคือ ที่ Speed 1 ใช้ไฟฟ้า 42 วัตต์  Speed 2 ใช้ไฟฟ้า 48 วัตต์ และที่ Speed 3 ใช้ไฟฟ้า 53 วัตต์


รูปที่ 6  พัดลมตั้งพื้นแบบธรรมดา 16"


3. ผลการทดสอบการใช้งาน

การเปรียบเทียบระหว่างพัดลมตั้งพื้นแบบ Tower Fan ที่ใช้ DC Motor และพัดลมตั้งพื้นแบบธรรมดา นั้น เป็นการยากที่จะเปรียบเทียบได้ตรงๆ เพราะขึ้นอยู่กับแรงลม หรือ Performance Output ของทั้ง 2 เครื่องที่จะต้องให้ได้เท่าๆกัน ในการทดสอบนี้ ต้องอาศัยความรู้สึกคือแรงลมที่ออกมา คิดว่าแรงเท่าๆกัน ผลก็คงจะสรุปได้ว่า พัดลมตั้งพื้น CANA CTF-25DC ใช้ไฟฟ้าประมาณ 24 วัตต์ เทียบกับพัดลมตั้งพื้น 16 " ซึ่งใช้ไฟฟ้าประมาณ 48 วัตต์ หรือ CANA ช้ไฟฟ้าน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง

4. สรุป

1. ผลิตภัณฑ์พัดลมตั้งพื้นประหยัดพลังงาน โดยใช้ DC Motor นั้น สามารถประหยัดพลังงานได้จริง ประมาณ 50 - 60% (อ่านบทความในหัวข้อ Reference)

2. พัดลมตั้งพื้นแบบ Tower Fan มีความสวยงาม ไม่เกะกะ ส่วนนอกของตัวพัดลมรุ่นนี้จะไม่ส่าย แต่ส่วนในบังคับให้ส่ายไปมาได้ ทำให้น่าใช้ และเข้ากับเฟอร์นิเจอร์อื่นๆของบ้านหรือสำนักงานได้ดี

3. ด้วยการควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ Micro Processer จึงสามารถตั้งความแรงของลมได้ถึง 5 Speeds ละมีระบบลมโชยแบบ Natural Wind รือ Breeze ซึ่งทำให้รู้สึกสบาย

4. พัดลมตั้งพื้นแบบ Tower Fan โดยทั่วๆไปมีราคาแพงกว่าแบบธรรมดา ส่วนพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้คิดเป็นเงินแล้วยังน้อย อาจจะต้องใช้งานนานประมาณ 5 ปี จึงจะคุ้ม แต่พัดลมแบบที่ใช้ DC Motor นี้ประหยัดได้มากกว่า คุ้มค่าเร็วกว่า

5. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนเข้ามาควบคุมการทำงานของมอเตอร์ อาจจะใช้งานได้ไม่ทนเท่ากับพัดลมแบบ Conventional ก็ได้ แต่เราก็ยังไม่ทราบแน่ จนกว่าจะได้ใช้งานไปนานๆ ซึ่งผลการใช้งานเปิดวันละประมาณ 4 ชั่วโมงมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ยังใช้งานได้ดี


5
. ความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับ Brushless DC Motor (BLDC)

References :
คำอธิบายว่าทำใม Brushless DC Motor (BLDC) จึงสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 60% อ่านได้จาก Link นี้
http://www.lightingindoors.com/energy_star.html


หมายเหตุ
ผู้เขียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงหรือ
ทดสอบ และเขียนอธิบายการใช้งานไว้ในเว็บไซต์นี้ ถ้าผู้ใดสนใจจะซื้อไปใช้ กรุณาหาตามศูนย์การค้าชั้นนำ หรือค้นหาจากเว็บไซต์ต่างๆได้

 

 
จากวันที่ 8 .. 2558
ปรับปรุงล่าสุด : 25 มี.. 2561