Digital Photography  Audio & Video  Computer Accessories  Software Applications  Miscellaneous | Home                    
....

การใช้ UPS (Uninterruptible Power Supply)

 
ระบบไฟฟ้าในประเทศไทย แม้ว่าจะได้รับการพัฒนามาอย่างมาก มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกพื้นที่แล้วก็ตาม แต่ในบางแห่ง ก็ยังมีปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก แรงดันไฟฟ้าสูงเกินไป
และที่พบมากก็คือ
ไฟฟ้าดับบ่อยๆ เช่น เมื่อมีฝนตก ฟ้าคะนอง หรือมีลมพายุพัดแรง ต้นไม้ล้ม กิ่งไม้ไปกระทบสายไฟฟ้า เป็นต้น การปลูกต้นไม้ริมถนน เพื่อความสวยงาม
และลดภาวะโลกร้อน อาจทำให้มีกิ่งไม้ไปพาดสายไฟฟ้าแรงสูง บางแห่งเปลี่ยนจากสายไฟฟ้าเปลือย มาเป็น Aerial Cable ก็ช่วยลดปัญหาไปได้บ้าง แต่ไฟฟ้าก็ยังดับบ่อยๆ
อยู่ดี ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้คอมพิวเตอร์ประเภท PC Desk Top และอุปกรณ์อื่นๆ เช่นตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม ที่มักจะเกิดอาการ
รับสัญญาณไม่ได้เมื่อไฟฟ้ามาตามปกติแล้ว ต้องรออีกเป็นเวลานาน บางระบบ ต้องรอให้มีการ Download Software มาจากผู้ให้บริการโดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่ได้ทำทันที
บางครั้ง อาจต้องรอหลายชั่วโมง  ดังนั้น อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าไม่มากนัก เช่นคอมพิวเตอร์ โมเดม Hub เครื่องเล่นเกม นาฬิกาไฟฟ้า เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม
(Satellite Receiver)
จึงควรต่อผ่านเครื่อง UPS


UPS
(Uninterruptible Power Supply) หมายถึง แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าต่อเนื่อง หรือ UPS คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่
สามารถทำการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องแม้ในเวลาที่ไฟฟ้าดับหรือเกิดปัญหาทางไฟฟ้า
โดยสามารถรับพลังงานไฟฟ้าได้ทุกสภาพ แล้วจ่ายพลังงานไฟฟ้าออกมาเป็นปกติในระยะเวลาสั้นๆ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อพ่วง

 

รูปที่ 1  เครื่อง UPS นาดเล็ก ความจุ 325 W

รูปที่ 2  ด้านหลังของเครื่อง
 

รูปที่ 3  ภายในเครื่อง เมื่อแกะออกมา

รูปที่ 4  แบตเตอรี่ที่ใช้
 
 
ส่วนประกอบสำคัญของ UPS

1.  แหล่งพลังงานสำรอง  ได้แก่แบตเตอรี่ เพื่อเก็บสำรองพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในกรณีที่เกิดฟฟ้าดับ หรือไฟฟ้าตกชั่วขณะหนึ่ง โดย UPS จะจ่ายไฟฟ้าสำรองจากแบตเตอรี่  แต่มีการแปลงให้เป้นไฟฟ้ากรแสสลับ 220 โวลท์ ก่อน จ่ายไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อพ่วงอยู่ ในระยะเวลาสั้นๆ เช่น 10 - 30 นาที

2. 
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า จากไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC)โดยวงจร Rectifier แล้วทำการประจุ (Charge) แบตเตอรี่

3. 
วงจรเครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ที่เรียกว่า
Inverter
เพื่อนำพลังงานไฟฟ้าจากแบเตอรี่ จ่ายออกมาใช้เป้นไฟฟ้า AC 220V.

4. 
นอกจากนั้น ยังมีวงจรสำหรับทำหน้าที่ปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่สม่ำเสมอห้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรือ Stabilizer และวงจรป้องกันเมื่อมีกระแสไฟฟ้ากระตุกหรือกระชากที่เรียกว่า Surge Current ซึ่งจะช่วยทำให้อุปกรณืที่ต่อพ่วง มีอายุการใช้งานนานขึ้น

5.  UPS
รุ่นดีๆ มักจะมีซอฟท์แวร์ให้ Download เพื่อใช้ควบคุมการทำงาน บันทึกและแสดงผล การเกิดเหตุการณ์ต่างๆได้
 
 
ตัวอย่าง UPS ขนาดเล็ก

UPS ที่นำมาแสดงเป็นตัวอย่าง ในบทความนี้ คือ UPS ของ PowerMatic  Cleanline รุ่น D-850G ซึ่งเป็นรุ่นเล็ก 325 W และมีราคาค่อนข้างถูก เป็น UPS ชนิด Line Interactive with Stabilizer Design ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ สามารถทำงานได้ ถ้าแรงดันไฟฟ้าเข้าเป็น 220 VAC +/- 25% หรือ 165 - 276 โวลท์  ส่วนแรงดันไฟฟ้าขาออก เป็น 220 VAC +/- 10% (โหมดปรับแรงดันไฟฟ้า) และ  220 VAC +/- 5% (โหมดจ่ายไฟฟ้าสำรอง) แบตเตอรี่ที่ใช้ระบุ 12 V และมีความจุ 7 AH (Ampere-Hour)

การทดลองใช้

ตามคู่มือการใช้งาน การชาร์จแบตเตอรี่ควรจะต้องอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เมื่อชาร์จไฟเต็มแล้วทดลองนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย เครื่อง PC HP รุ่ย p6385l และจอ Acerขนาด 21" มาต่อพ่วง และเปิดใช้งาน เข้าอินเทอร์เน็ต พบว่าถ้าไฟฟ้าดับ เครื่อง UPS จะจ่ายไฟฟ้าสำรองให้กับอุปกรณ์ดังกล่าวได้ประมาณ 20 นาที  ซึ่งแน่นอนว่า ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะต้องรีบทำการ Save File ที่ทำค้างอยู่ หรือ Backup ข้อมูลบางรายการที่สำคัญเอาไว้แล้วเตรียม Shutdown เครื่อง

ผู้เขียนได้ใช้เครื่อง UPS หลายยี่ห้อ และหลายขนาด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานเช่น UPS เครื่องที่ 1 มีขนาดความจุมาก ใช้สำหรับเครื่อง PC  จอ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่ใช้ไฟฟ้าน้อย รวม PC 2 ชุด ก็ใช้งานได้ดี เมื่อใช้ไปประมาณ 2 ปี แบตเตอรี่เริ่มเสื่อม ก็สามารถซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนใหม่ แล้วก็ใช้งานได้ดีเหมือนเดิม

UPS เครื่องที่ 2 ผู้เขียน ใช้สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม(Satellite Receiver) นาฬิกาดิจิตอล และอุปกรณ์แปลงสัญญาณ Audio/Video ซึ่งUPS เครื่องนี้ ใช้ขนาดความจุ เล็กลงได้ และทำให้อุปกรณ์ต่อพ่วง มีอายุการใช้งานยาวขึ้นลดความเสี่ยงต่อการเกิดกระแสไฟฟ้ากระชาก หรือ Surge Current ในกรณีต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อมีฝนตก ฟ้าผ่า ในระยะใกล้ๆ

 


................................................................................................................................

References :
1. PowerMatic Cleanline UPS

2. Leonics.co.th

Hit Counter
จากวันที่ 19 .. 2555