Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications  Miscellaneous | Home
  Wi-Fi Door Sensor - Security Alarm
(อุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยแบบ Wi-Fi สำหรับประตู/หน้าต่าง)
 
 
 

Wi - Fi Door Sensor ป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ส่งสัญญาณเสียงดังเตือนและส่งการแจ้งเตือน (Notification รือ Alarm ) ปยังเครื่องโทรศัพท์มือถือ เมื่อมีการเปิด - ิด ประตูหรือหน้าต่างที่ติดตั้งอุปกรณ์ไว้ หรือเป็นแบบสัญญาณกันขโมย โดยใช้ระบบ Wi - Fi ี่ติดตั้งไว้ในบ้าน อาคาร หรือสำนักงานนั้นๆ อุปกรณ์นี้มีประโยชน์มากในด้านความปลอดภัย โดยแจ้งเตือนหากมีผู้บุกรุกเข้ามา

1. อุปกรณ์ Wi - Fi Door Sensor

อุปกรณ์ที่นำมาทดลองใช้นี้ เป็นอุปกรณ์ที่เป็นอิสระ จะติดตั้งกี่ชุดก็ได้ ทำงานร่วมกับโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้สำหรับบ้านที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก หรือห้องคอนโด เป็นต้น เนื่องจากไม่มีหน่วยควบคุมที่เป็น
Host ละไม่มี Buzzer รือไซเรนส่วนกลาง เสียงเตือนเมื่อมีการเปิด - ปิด ประตูหรือหน้าต่างจะดังที่ตัวอุปกรณ์ และมีการแจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์มือถือ เป็นหน้าจอ Pop-Up ึ้นมาและมีเสียงแต่ไม่ดังมากนัก (ูปที่ 4) และมีการทำให้เกิดเสียงไซเรนที่โทรศัพท์มือถือได้ด้วย (ซึ่งอาจจะต้องเปิด Bluetooth ที่โทรศัพท์มือถือไว้) ูปที่ 1 สดงอุปกรณ์ที่นำมาใช้ ประกอบด้วยตัว Sensor ร้อม Buzzer ละตัวแม่เหล็ก พร้อมเทปกาวสำหรับติด อุปกรณ์นี้ใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA ำนวน 2 ้อน (ูปที่ 2)

ุปกรณ์ Wi - Fi Door Sensor นาดเล็กนี้มีข้อดีคือ มีราคาถูก ติดตั้งได้ง่าย การทำ Pairing รือเชื่อมโยงเข้ากับระบบ Wi - Fi ทำได้ง่าย และอาจใช้เสริมในบางจุดในอาคาร หากมีระบบกันขโมยติดตั้งอยู่แล้วหรือระบบเดิมไม่มีการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือ
 

 
 

     รูปที่ 1  อุปกรณ์ Wi - Fi Door Sensor


รูปที่ 2  ด้านหลังของอุปกรณ์
 
 
 

2. ตัวอย่างการติดตั้ง Wi - Fi Door Sensor กับประตูบานเลื่อน

รูปที่
3 แสดงตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์ Wi - Fi Door Sensor กับประตูบานกระจกเลื่อนขอบอลูมิเนียม โดยติดตัวแม่เหล็กไว้ที่เฟรมของประตูและติดตัว Sensor ไว้ที่บานเลื่อน เมือประตูถูกเปิดออกเพียงประมาณ 1 ซม. จะมีสัญญาณดัง ปี๊บ ปี๊บ ขึ้นที่ตัว Sensor และหากปิดประตูสนิทตามเดิม เสียงสัญญาณเตือนก็จะหยุดลง สำหรับความดังของเสียงสัญญาณเตือน สามารถตั้งได้ จากดังมาก ดังน้อยลง ดังน้อยลง และ ไม่ดัง โดยกดที่ปุ่ม Reset 2 ครั้งติดๆกัน

ในขณะที่ประตูถูกเปิดออก จะมีการส่งการแจ้งเตือน (Notification) ไปยังโทรศัพท์มือถือ และจากการทดลองใช้งาน สามารถแจ้งเตือนที่โทรศัพท์มือถือเป็นเสียงไซเรน ดังมากพอควรได้ด้วย
    

 
 
รูปที่ 3  การติดอุปกรณ์กับประตูบานกระจกเลื่อน
 
 
 


รูปที่ 4  การแจ้งเตือน Door Alarm นหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
 
 
 

3. การติดตั้ง App. และการเพิ่มอุปกรณ์ (Add Device)

ติดตั้ง
App. ื่อ Smart Life - Smart Living นเครื่องโทรศัพท์มือถือ จากนั้นกดเครื่องหมาย + พื่อเพิ่มอุปกรณ (Add Device) ลือก Sensor ละ Sensor (Wi - Fi) ากนั้นเลือก Wi - Fi ี่ใช้  ใส่ Password ล้วกด Next ะมีข้อความให้กดปุ่ม Reset ี่ตัวอุปกรณ์ กดไว้นานประมาณ 5 ินาที แล้วกดที่ Blink Quickly ึ่ง App. ะทำการ Scan ละทำ Pairing ับตัวอุปกรณ์จนเสร็จ กด Done ็สามารถใช้งานได้
 

 
     
 

4. ขั้นตอนการใช้งานกับ App. Smart Life

 
     
 

เมื่อทำการเพิ่มอุปกรณ์ (Add Device) เสร็จแล้ว จะปรากฎหน้าจอตามรูปที่ 5 ซึ่งชื่อของอุปกรณ์ตอนแรกจะใช้คำว่า Contact Sensor แต่สามารถเปลี่ยนตั้งชื่อใหม้ได้ (1)  ขั้นต่อไป ถ้ากดที่ชื่ออุปกรณ์ ในที่นี้ใช้ว่า Front Sliding Door จะปรากฎหน้าจอตามรูปที่ 6 แสดงสถานะของประตูและ Record การเปิด ปิด ถ้ากดที่ (4) จะได้หน้าจอตามรูปที่ 7 สำหรับการตั้งให้ส่งการเตือนประตูเปิดหรือปิดนั้น ตั้งได้โดยกดที่ Set (5)

และปุ่มต่างๆสำหรับการใช้งาน คือ

กดที่ 6 เพื่อตั้งชื่ออุปกรณ์
กดที่ 7 เพื่ทำให้มี Icon ปรากฎบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
กดที่ 8 เพื่อดูข้อมูลการเปิด ปิด ประตู
กดที่ 9 เพื่อทำการตั้งค่า (Setting) จะได้หน้าจอตามรูปที่ 9
กดที่ 10 เพื่อตั้งการเตือน (Notification) ตามรูปที่ 10
กดที่ 11 เพื่อตั้งเวลาที่ไม่ต้องการให้มีเสียงรบกวน หรือมีเสียงการเตือน (รูปที่ 11)
 

 
 
 
รูปที่ 5

รูปที่ 6
 
 
     
 
 
รูปที่ 7

รูปที่ 8
 
 
     
 
 
รูปที่ 9
 

รูปที่ 10
 
 
 
 
รูปที่ 11 การตั้งเวลาที่ไม่ต้องการให้มีเสียงเตือน
 
 
 

หมายเหตุ :  บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์ Wi - Fi Door Sensor โดยผู้เขียนไม่ได้ทำการขาย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการขายอุปกรณ์ที่นำมาแสดงไว้ ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาอุปกรณ์ได้จากการ Search ใน Google

 
จากวันที่ 25 .. 2565
ปรับปรุงล่าสุด :26 .. 2565