Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

Wi-Fi Smart Energy Meter Set (DIY)
ชุด DIY วัดค่าพลังไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์ Wi-Fi มิเตอร์

 

1. Wi-Fi Smart Energy Meter

 
 

Wi-Fi Energy Meter ใช้เพื่อความสะดวกในการสั่งเปิด ปิด ตั้งเวลาเปิด ปิด หรือทำกำหนดการเปิด ปิด อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ ได้จากโทรศัพท์มือถือ นอกจากการเปิด ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว ยังสามารถวัดค่าต่างๆได้ เช่น พลังงานไฟฟ้า (kWh), กำลังไฟฟ้า (Watt), แรงดันไฟฟ้า (Volt) และกระแสไฟฟ้า (Ampere) โดยมีการส่งข้อมูลผ่านระบบ Wi-Fi ไปยังโทรศัพท์มือถือซึ่งต้องมีการติดตั้ง Application เช่น eWeLink เอาไว้ก่อน นอกจากตรวจเช็คการใช้ไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว ยังสามารถตั้งค่า Maximum Power, Minimum Power, Maximum Voltage และ Maximum Current ที่ต้องการให้มีการตัดการจ่ายไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ช่น ถ้าตั้งค่า Maximum Current ไว้ที่ 10 A เมื่อมีการใช้ไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์ Wi-Fi Energy Meter เกิน 10 A เครื่องก็จะตัดการจ่ายไฟฟ้าทันที ทำหน้าที่เสมือนเป็น Circuit Breaker ซึ่งมีประโยชน์มาก

รูปที่ 1 แสดงชุด Wi-Fi Energy Meter ที่ประกอบขึ้นใช้เอง (DIY) โดยใช้ Wi-Fi Energy Meter แบบ DIN Rail ขนาดกระแส 32 A (มีให้เลือกซื้อขนาด 32 A หรือ 63 A) และต่อกับเต้ารับแบบแบนซึ่งปกติทนกระแสไฟฟ้าได้ 16 A ดังนั้นอุปกรณ์ชุดนี้จึงจะจ่ายไฟฟ้าได้มากที่สุดประมาณ 3,680 วัตต์ ทั้งนี้ต้องใช้สายไฟฟ้าที่มีขนาดรองรับกระแสไฟฟ้าได้ด้วย คือขนาด 1.5 ตารางมิลลิเมตร (No. 14 Awg)

วัตถุประสงค์หลักของอุปกรณ์ชุดนี้คือการนำไปวัดค่าการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เตารีด เตาไมโครเวฟ ฯลฯ เป็นแบบ Portable โดยอ่านค่าจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ ณ ที่ใดก็ได้ แต่ก็สามารถติดตั้งถาวรได้โดยใช้เฉพาะตัว Wi-Fi Energy Meter แล้วต่อสายตรงเข้าอุปกรณ์เรื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ ก็จะทำให้สามารถสั่งเปิด ปิด จากที่ใดกได้  และยังทราบว่าใช้ไฟฟ้าเท่าไร จะเป็นการช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง
 

 
 
รูปที่ 1  ชุด DIY Wi-Fi Energy Meter Set
 
 
 
รูปที่ 2  ปุ่ม On-Off, Pairing และไฟแสดงสถานะ
 
 
 
รูปที่ 3  ปุ่ม On-Off, Pairing และไฟแสดง
สถานะ
 
 

2. การประกอบชุด DIY

 
 

อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ Wi-Fi Energy Meter ขนาด 32 A หรือ 63 A.(รูปที่ 4), เต้ารับแบบ 3 ขา (Line, Neutral และ Ground), กล่องพลาสติกขนาด 8 x 12 x 3 .., แผ่นไม้ฐานขนาด 14.5 x 17.5 ..,ปลั๊กหล่อ 3 ขาและสายไฟ

 
 
รูปที่ 4  Smart Wi-Fi Energy Meter (ไม่มีตัวเลข Display ที่อุปกรณ์) (ภาพชั่วคราว)
 
 
 
รูปที่ 5  การประกอบและการเดินสายไฟภายใน
 
 
 

3. ทดสอบการใช้งาน

 
 

รูปที่ 5 แสดงการทดสอบโดยจ่ายไฟฟ้าให้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าและหม้อต้มน้ำร้อน รวมจ่ายไฟฟ้าประมาณ 2,357 วัตต์ หรือ 10.29 A.
 

 
 
รูปที่ 6  การทดสอบวัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้โดยอ่านค่าจาก App. eWeLink ในโทรศัพท์มือถือ
 
 
 
รูปที่ 7  ผลการทดสอบ อ่านค่าที่โทรศัพท์มือถือ
 
 
 

รูปที่ 7  แสดงผลค่าต่างๆที่วัดได้ ดูได้จากหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ซึ่งรวมถึงสถิติการใช้ไฟฟ้า (Consumption) กำหนดการเปิด ปิด (Schedule) การตั้งเวลา (Timer) และสามารถตั้งระบบป้องกัน ตามตัวอย่างคือ กำลังไฟฟ้าสูงสุด 2,500 วัตต์ และแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 240 V ซึ่งหมายความว่าถ้ามีการใช้ไฟฟ้าเกิน 2,500 วัตต์ อุปกรณ์จะตัดไฟ หรือถ้าระบบไฟฟ้ามีแรงดันไฟฟ้าสูงเกิน 240 V อุปกรณ์ก็จะตัดไฟเช่นกัน

Note : อุปกรณ์ Wi-Fi Energy Meter ดังที่นำมาทดสอบใช้งานนี้ หากมีกรณีที่อุปกรณ์ทำการตัดไฟฟ้าแล้ว หากต้องการใช้ไฟฟ้าอีก จะต้องสั่งเปิด หรือกดปุ่มเปิดใหม่ (ไม่มีระบบ Self Recovery)
 

 
 

4. Wi-Fi Smart Energy Meter with Leakage Protection

 
 


สำหรับการติดตั้งที่ต้องการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าดูด คือมี
Leakage Protection และต้องการวัดค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ด้วยนั้น อาจทำได้โดยใช้ Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) หรือแบบ RCBO ร่วมกับ Wi-Fi Smart Energy Meter (รูปที่ 4) แต่ต้องเดินสายเชื่อมต่อกัน อย่างไรก็ตามได้มีอุปกรณ์ที่รวมเอา Wi-Fi Smart Energy Meter และ Leakage Protection มารวมไว้ในตัวเดียวกัน (รูปที่ 8) ซึ่งทำให้สะดวกในการใช้งานมากขึ้น
 

 
 
รูปที่ 8  Wi-Fi Smart Energy Meter with Leakage Protection
-------------------------------------------
 
 
 

หมายเหตุ :   วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ในการใช้งานอุปกรณ์ Wi-Fi Energy Meter  ผู้เขียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์กับการโฆษณาหรือการขายอุปกรณ์ต่างๆที่แสดงไว้

 


จากวันที่  3 .. 2564
ปรับปรุงล่าสุด 7 ..2564