Digital Photography  Audio & Video  Computer Accessories  Software Applications  Miscellaneous | Home                    
....

เครื่องพิมพ์ ที่มีระบบ Wi-Fi
(Wi-Fi Printer With Ink Tank)

  เครื่อง Printer รุ่นใหม่ ปี 2564 ที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งคือ Epson EcoTank L3256 Wi-Fi All-in-One Printer ที่สามารถใช้งานได้ทั้งพิมพ์ ทำสำเนาและสแกน (Print, Copy, Scan) โดยมีระบบ Wi-Fi ในตัว สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือและสั่งงานได้โดยตรง หรือจะเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ ทำให้ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนต่างๆในการพิมพ์เอกสารหรือภาพถ่ายลงได้   Feature การสั่งพิมพ์จากโทรศัพท์มือถือนั้นกำลังเป็นที่นิยมมากและเครื่องดังกล่าวสามารถพิมพ์ภาพสีขนาดต่างๆได้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นเครื่องพิมพ์ที่มี Ink Tank ติดตั้งในตัวเครื่องอย่างเรียบร้อย

รูปที่ 1 แสดง Epson EcoTank L3256 Printer
 

 
 
รูปที่ 1  เครื่องพิมพ์ Epson L3256 EcoTank Wi-Fi All-In-One
 
 
 
รูปที่ 2  การพิมพ์ภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ
 
 
 
รูปที่ 3  การทำสำเนา Copy / Scan (ำทีละแผ่น)
 
 
 
รูปที่ 4  แสดงระดับน้ำหมึก
 
 
 

รายละเอียดบางประการ

1.  การเติมน้ำหมึก : น้ำหมึกที่ใช้คือ Epson 003 มี 4 สี BK, Y, M และ C การเติมทำได้ง่ายโดยคว่ำขวดหมึกลงไปที่ขวดใน Ink Tank สามารถตรวจเช็คระดับน้ำหมึกได้ทางด้านหน้าเครื่องพิมพ์ (
รูปที่ 4)

2.  การชาร์จน้ำหมึกเข้าหัวพิมพ์ : เมื่อเติมน้ำหมึกครบแล้วจะต้องมีการชาร์จน้ำหมึกเข้าไปที่หัวพิมพ์ก่อน ซึ่งทำได้โดย กดปุ่มเปิดเครื่อง (
1) ให้ไฟ Power สีเขียวหยุดนิ่ง แล้วกดปุ่ม Stop (6) ค้าง 5 วินาที ให้ไฟ Power สีเขียวกะพริบ แล้วปล่อย รอจนเครื่องทำงานเสร็จ ก็สามารถทดลองพิมพ์ (Copy) ได้
 


รูปที่ 5  Epson L3256 Control Panel
 

3.  การติดตั้ง App. เพื่อใช้ระบบ Wi-Fi :   ติดตั้ง App. ชื่อ Epson Smart Panel  เปิดเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Power (1) ค้างไว้จนไฟติดกะพริบ จากนั้นใช้โทรศัพท์มือถือทำกระบวนการตั้งค่าต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi ตามขั้นตอนที่ขึ้นที่หน้าจอของโทรศัพท์มือถือ จนแล้วเสร็จ


4.
 การใช้งาน App. Epson Smart Panel โดยย่อ หน้าจอ Epson Smart Panel แสดงได้ตารูปที่
6(A) เราสามารถเลือกการใช้งานจากเมนูด้านล่าง เช่น Print Photos, Print Documents, Scan, Document Capture, Copy, Creative Print, Guest Connection, Print Head Cleaning, Video Manuals เป็นต้น สำหรับการสั่งพิมพ์นั้น มีหน้าจอ Print Settings ให้ ตามรูปที่ 6(B) ด้านการสั่งสแกนภาพหรือเอกสาร จะเลือกความละเอียดได้ 200, 300 หรือ 600 dpi และไฟล์เลือกเป็น .pdf หรือ .jpeg ก็ได้ เมื่อสแกนเสร็จแล้ว ไฟล์จะถูกส่งไฟเก็บไว้ใน Folder ในโทรศัพท์มือถือ
 

 
 
รูปที่ 6  หน้าจอ Epson Smart Panel ละการตั้งค่าพิมพ์
 
 
 

ทดสอบคุณภาพการพิมพ์ภาพถ่าย


การพิมพ์ภาพถ่ายจากไฟล์รูปภาพในโทรศัพท์มือถือหรือไฟล์รูปที่ Capture มานั้น ถ้าต้องการพิมพ์เป็นภาพสีให้สวยงามจะต้องใช้กระดาษพิมพ์ชนิด Photo Paper ซึ่งโดยทั่วๆไปมีให้เลือกใช้ 3 ขนาด คือ 4 x 6 นิ้ว 5 x 7 นิ้ว และขนาด A4 ตามรูปที่ 7

จากการทดลองนำไฟล์รูปภาพที่ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S20 าพิมพ์ด้วยเครื่อง Epson L3256 (ใช้หมึก 4 สี) ละเครื่อง Epson L805 (ช้หมึก 6 ) ทียบกัน แสดงได้ตามรูปที่ 8 ึ่งภาพที่พิมพ์โดย Epson L3256 ั้น ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อเทียบกับภาพที่พิมพ์โดย Epson L805 ึ่งเป้น Printer มีราคาแพงกว่ามาก แต่พิมพ์ปก CD/DVD/Blu-ray ด้ด้วย
 

 
 
รูปที่ 7  กระดาษ Photo Paper นาดต่างๆ
 
 
 


รูปที่ 8  เปรียบเทียบภาพที่พิมพ์โดยเครื่อง Epson L805 ละ Epson L3256 (ช้ไฟล์ภาพ Original ที่ถ่ายโดย Samsung Galaxy S20)
 

 
  บทความและข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ (Other Interesting Articles)

1. รีวิว Printer Epson L3150,

2
.
Printer Review Epson EcoTank L3150,

3. User's Guide / Manual, คู่มือการใช้ Printer L3250 Series.
 
 
  หมายเหตุ :   บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ในการใช้งานอุปกรณ์ Wi-Fi Printer  ผู้เขียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์กับการโฆษณาหรือการขายอุปกรณ์ต่างๆที่แสดงไว้  


จากวันที่  14 .. 2564
ปรับปรุงลาสสุด :  16 .. 2564