Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

Non-Contact Voltage Detector

  การตรวจเช็คว่าที่ใดมีไฟฟ้า เช่นที่สายไฟ ปลั๊ก สวิตช์ นั้นนิยมใช้ไขควงสำหรับ Test ไฟซึ่งต้องนำปลายที่เป็นไขควงไปแตะกับสายไฟหรือขั้วที่มีไฟฟ้า แต่ปัจจุบันนิยมใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Non-Contact Voltage Detector แทน ซึ่งปลอดภัยกว่าและใช้ได้โดยไม่ต้องสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า การใช้งานมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อตรวจเช็คว่าสายไฟฟ้าหรือปลั๊กมีไฟหรือไม่ สายด้านใดเป็น Live Line ด้านใดเป็น Neutral  2) เช็คว่าสายไฟฟ้ามีขาดภายในหรือไม่และหาตำแหน่ง 3) เช็คว่าบริเวณใดมีไฟฟ้า หรือใกล้กับส่วนที่มีไฟฟ้า 4) เช็คการเสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีตัวเครื่องเป็นโลหะ เช่น ตู้เย็น เตารีด เตาไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อให้เสียบปลั๊กไฟได้ถูกขั้ว  
  ดูวิดีโอที่นำลง YouTube
 
 
รูปที่ 1  ตัวอย่าง Voltage Detector ที่นำมาทดสอบการใช้งาน

 
  1. BSIDE AVD03 Non-Contact Voltage Detector
 
 

เป็นอุปกรณ์ Test ไฟ ที่ไม่ต้องสัมผัสกับส่วนที่มีไฟฟ้า มีขนาดพอเหมาะ ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน มีคุณสมบัติเด่นคือสามารถปรับความไว (Sensitivity) ได้หลายระดับโดยกดปุ่ม Hi หรือ Lo และมี Auto Power Off เมื่อไม่มีการใช้งานนาน 10 นาฑี และเปิดการใช้ใหม่ได้โดยกดปุ่ม Hiในการใช้นั้น ควรเริ่มด้วยนำไปแตะกับปลั๊กไฟด้านที่มีไฟ ก็จะมีไฟ LED ติดและมีเสียง (Beep Alarm) จากนั้นแตะขั้วที่เป็น Neutral จะต้องไม่มีไฟและเสียง หากยังมี ก็ให้ปรับลด Sensitivity ลงจนไม่มีเสียงเกิดขึ้น จากนั้นก็นำไปใช้ตรวจเช็คไฟที่ใดก็ได้ (รุ่นนี้ไม่มีไฟฉาย)

ผลการทดสอบ : พกพาสะดวก ใช้งานได้ดี การปรับ Sensitivity ได้หลายระดับนั้นมีประโยชน์มาก

 
 
รูปที่ 2  BSIDE AVD03 Non-Contact Voltage Detector
 
 
รูปที่ 3  BSIDE AVD03 Non-Contact Voltage Detector
 
 
รูปที่ 4  BSIDE AVD03 Non-Contact Voltage Detector แสดงการใส่แบตเตอรี่
 
 
รูปที่ 5  BSIDE AVD03 Non-Contact Voltage Detector แสดงรายละเอียด
 
 
รูปที่ 6  BSIDE AVD03 Non-Contact Voltage Detector แสดงการทดสอบ
 
 
 
 
  2. PEAK METER PM 8908 Voltage Detector
 
 

เป็นอุปกรณ์ Test ไฟที่ไม่ต้องสัมผัสกับส่วนที่มีไฟฟ้าที่น่าสนใจอีกอันหนึ่ง มีปุ่มเปิด ปิด และปิดเองเมื่อไม่มีการใช้งานนานประมาณ 5 นาฑี มีปุ่มให้เลือกเพิ่มความไว (Sensitivity) มีไฟ LED แสดงระดับไฟ 3 ระดับ และมีปุ่มเปิด ปิดไฟฉาย ใช้แบตเตอรี่ AAA จำนวน 2 ก้อน

ผลการทดสอบ : ใช้งานได้ดี มีความไวสูง ถ้าปรับ Sensitivity เพิ่มขึ้นจะไวมาก ส่งเสียงเตือนแม้ตัวอุปกรณ์จะอยู่ห่างจากส่วนที่มีไฟถึง 30 ซม. การใช้งานโดยทั่วไปจึงใช้แค่ระดับความไวปกติ LED ปุ่มเปิด ปิด ช่วยให้ประหยัดไฟแบตเตอรี่ได้ดีและหากลืมปิด ก็มี Auto Power Off ด้วย

-
-
รูปที่ 7  PEAK METER PM8909
 
 
รูปที่ 8  PEAK METER PM8909 แสดงแบตเตอรี่และฝาครอบ
 
   
 

หมายเหตุ :
     1. ผู้เขียนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์กับการขายอุปกรณ์ดังกล่าวที่นำมาทดสอบ วัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้งาน
         และทดสอบเผยแพร่เป็นความรู้
     2. ผู้ที่สนใจจะนำมาใช้ ค้นหาอุปกรณ์ดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ e-Commerce ต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ

 


จากวันที่ 15 .. 2561
ปรับปรุงล่าสุด 19 ..2561