Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

Voltage Regulator Dimmer

  การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนั้น ควรจะเช็คดูว่าแรงดันไฟฟ้าที่บ้านหรือสำนักงาน โรงงาน เป็นเท่าไร บางแห่งแรงดันไฟฟ้าอาจจะสูง 230 - 240 V ก็ได้ โดยเฉพาะในเวลากลางคืนตอนดึกๆที่มีคนใช้ไฟฟ้าน้อย แม้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนมากจะออกแบบให้ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้า 220 - 240 V อยู่แล้ว แต่ถ้าแรงดันไฟฟ้าสูงเกินไปอาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีราคาถูกๆหรือไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น การใช้ Voltage Regulator - Dimmer ลดแรงดันไฟฟ้าลงบ้างจะช่วยให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้คงทนยิ่งขึ้นและยังเป็นการประหยัดพลังงานด้วย
 
  1. SCR Voltage Regulator Module 10-220 V 4000 W

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้ SCR (Silicon Controlled Rectifier) สำหรับไฟฟ้า ไฟบ้าน Input 220 V และปรับแรงดันไฟฟ้า Output ได้จากระดับต่ำๆไปจนถึง 220 V มี Output 4,000 W ขนาดเล็กเพียง 8.5 x 6 x 3.6 ซม.(ราคาประมาณ 185 บาท ณ เมษายน 2562) เหมาะสำหรับใช้เพิ่อควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้า เช่น พัดลม สว่าน หรือใช้กับ Resistive Load เช่น เตาไฟฟ้า หลอดไฟแบบ Incandescent และพอใช้ได้กับไฟเส้น LED Strip 220 V ด้วย
 
 


รูปที่ 1  SCR Voltage Regulator Module 10 - 220 V 4000 W
(แรงดันไฟฟ้า Output จะปรับได้ต่ำแค่ไหน ขึ้นอยู่กับชนิดของโหลดด้วย)

รูปที่ 2  SCR Voltage Regulator Module 10 - 220 V 4000 W

 
 
 
 


รูปที่ 3  แสดงการทดสอบควบคุมความเร็วรอบของพัดลม

 
 


รูปที่ 4  การดัดแปลงโดยติด Digital Voltmeter 220 V เพื่อเช็ค Output Voltage (วัดเมื่อต่อ Load อยู่แล้ว)

 
 


รูปที่ 5  การทดสอบปรับความสว่างของไฟ LED Strip 220 V ลดแรงดันไฟฟ้าลงได้ต่ำประมาณ 104 V.

 
 

2. SCR Voltage Regulator 220 V 4000 W with LED Display

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้ SCR (Silicon Controlled Rectifier) สำหรับไฟฟ้า ไฟบ้าน Input 220 V และปรับแรงดันไฟฟ้า Output ได้จากระดับต่ำๆไปจนถึง 220 V มี Output 4,000 W เช่นเดียวกับแบบแรก มีขนาดเล็กเพียง 10 x 10 x 5 ซม.(ราคาประมาณ 570 บาท ณ เมษายน 2562) การออกแบบดูสวยงาม มีปุ่มสำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าขาออกและมีไฟ LED Digital แสดงแรงดันไฟฟ้า (Output Voltage) สำหรับการใช้งานนั้นเหมาะสำหรับใช้เพิ่อควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้า เช่น พัดลม สว่าน หรือใช้กับ Resistive Load เช่น เตาไฟฟ้า หลอดไฟแบบ Incandescent และพอใช้ได้กับไฟเส้น LED Strip 220 V ด้วย ซึ่งจากการทดลองผู้เขียนได้นำมาใช้ควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้าชุด PC ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 ชุดรวมทั้ง External Hard Disk และ Printer ซึ่งใช้ไฟรวมกันประมาณ 160 - 260 วัตต์ โดยลดแรงดันไฟฟ้าลงประมาณ 5- 10% และเป็นการช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ (อ่าน Features ข้างล่าง)

Features: Zero hysteresis, zero delay, with peak voltage absorption circuit, effectively protect high-power thyristor, anti-surge, anti-spike, multiple protection

 
 


รูปที่ 6  SCR Voltage Regulator 220 V 4000 W พร้อมกับ LED Display

 
 


รูปที่ 7
 
SCR Voltage Regulator 220 V 4000 W ใช้กับชุด PC

 จากวันที่ 9 เม.. 2562
ปรับปรุงล่าสุด : 20 เม.. 2562