Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications  Miscellaneous  Home

Watch Winder - กล่องหมุนนาฬิกา

 


รูปที่ 1   Watch Winder แบบ 2 เรือน
 


รูปที่ 2  Watch Winder แบบ 2 เรือน


รูปที่ 3  Watch Winder แบบ 1 เรือน

นาฬิกาแบบ Automatic

ผู้ที่มีนาฬิกาแบบ Automatic ใช้ Rotor แกว่งเพื่อขึ้นลานนาฬิกานั้น ถ้าใส่นาฬิกาทุกวันจะไม่มีปัญหานาฬิกาหยุดเดินแต่ถ้าถอดวางไว้สัก 1-2 วัน นาฬิกาก็จะหยุดเดิน เมื่อนำมาใส่ใหม่ ก็จะต้องตั้งเวลาและขึ้นลานใหม่

นักสะสมและนักนิยมนาฬิกา อาจจะมีนาฬิกา
Collection เป็นจำนวนมากเอาไว้ใช้ในโอกาศต่างๆกัน เช่นใช้ใส่ไปทำงาน ใส่ไปเล่นกิฬา ใส่ไปช้อปปิ้ง ใส่ไปงานต่างๆ และยังมีนาฬิกาที่เหมาะกับการใส่ขับรถ จับความเร็ว พวก Chronograph เป็นต้น

เพื่อหลีกปัญหาการที่นาฬิกาแบบ
Automatic หยุดเดินเมื่อไม่ได้ใส่ จึงมีผู้ที่นิยมใช้ Watch Winder ทำหน้าที่ขึ้นลานนาฬิกาให้ กล่องหมุนนาฬิกา มีหลายรูปแบบ ตั้งแต่หมุนเพื่อขึ้นลานนาฬิกา 1 เรือน  2 เรือน  4 เรือน หรือมากกว่า โดยมีแบบที่ใช้ไฟฟ้า 220 V ผ่านอะแดปเตอร์ หรือแบบที่ใช้ได้ทั้งไฟฟ้า 220 V และแบตเตอรี

ข้อดีของแบบที่ใช้ไฟจากแบตเตอรีได้ก็คือ นำไปตั้งโชว์ที่ใดก็ได้ และยังสามารถเก็บใส่ในตู้เซฟได้ด้วย

ลักษณะการทำงานของกล่องหมุนนาฬิกา

ทำหน้าที่หมุนนาฬิกาแบบ Automatic เพื่อให้ Rotor ของนาฬิกาหมุนและขึ้นลานนาฬิกา แต่การหมุนนั้น ไม่ได้หมุนตลอดเวลา มีโปรแกรมตั้งได้หลายแบบ เช่น

โปรแกรมที่
1  หมุนตามเข็มนาฬิกา 2 นาทีและหยุดพัก 28 นาที และเริ่มต้นใหม่

โปรแกรมที่
2  หมุนทวนเข็มนาฬิกา 2 นาทีและหยุดพัก 28 นาที และเริ่มต้นใหม่

โปรแกรมที่
3  หมุนทวนเข็มนาฬิกา 2 นาทีและหยุดพัก 28 นาที แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา 2 นาทีและหยุดพัก 28 นาที แล้วเริ่มต้นใหม่

โปรแกรมที่
4  หมุนตามเข็มนาฬิกา 10 นาทีแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา 10 นาที สลับไปมาแบบนี้จนครบ 1 ชั่วโมง แล้วหยุดพัก 4 ชั่วโมง จากนั้นก็เริ่มต้นใหม่

การขึ้นลานนาฬิกาโดย Rotor

ทำหน้าที่หมุนนาฬิกาเพื่อให้ Rotor ทำหน้าที่ขึ้นลานนาฬิกา นาฬิกาแบบ Automatic ที่ดี เมื่อ Rotor ขึ้นลานนาฬิกาจนเต็มที่แล้ว ก็จะมีคล้ายๆ Clutch ทำให้ไม่สามารถขึ้นลานเพิ่มได้ มิฉะนั้น ลานนาฬิกาอาจจะตึงเกินไปและขาดได้
Can an automatic be wound too much causing damage?
No. Automatics today disengage from winding when the watch is at full power reserve. After it reaches some point below full power reserve, it automatically engages and continues winding until full again.


นาฬิกาบางเรือน ขึ้นลานนาฬิกาโดย
Rotor หมุนไปได้ทางเดียว (Unidirectionally Winding Watch) ดังนั้น จึงควรจะทราบว่า จะให้กล่องหมุนนาฬิกาหมุนนาฬิกาไปทางไหน หรือถ้าไม่แน่ใจ ก็ตั้งโปรแกรมให้หมุนทั้ง 2 ทาง คือหมุนตามเข็มนาฬิกา และหมุนทวนเข็มนาฬิกา แต่ต้องทดลองดูว่า นาฬิกาจะเดินไปได้ตลอดเวลาหรือไม่

การหมุนนาฬิกาเพื่อขึ้นลาน โดยใช้
Watch Winder นั้น นาฬิกา Automatic ส่วนมาก จะต้องการให้ Rotor หมุนวันละประมาณ 600 รอบ ดังนั้น Watch Winder จะต้องมีโปรแกรมให้ทำงานเพื่อให้นาฬิกาเดินได้ตลอดเวลา  จากการจับเวลาของ Watch Winder ที่แสดงไว้ในรูปที่ 1 ตั้งที่โปรแกรม 1 นาฬิกาจะหมุนวันละประมาณ
700 รอบ

หมายเหตุ
:
1. กล่องหมุนขึ้นลานนาฬิกา ตามรูปที่ 1 เมื่อใส่นาฬิกาเข้าไป จะมีมุมเอียงประมาณ 45 องศา ทำให้มองเห็นนาฬิกาได้สวยงาม และใช้ขึ้นลานนาฬิกาส่วนใหญ่ได้ แต่มีนาฬิกาบางรุ่นที่มี Rotor หนัก และไม่สามารถแกว่งขึ้นลานได้เต็มที่ ดังนั้น ถ้าพบปัญหานี้ ให้หนุนท้ายกล่องให้คว่ำหน้าลงอีกสัก 15 องศา ก็จะใช้งานได้  สำหรับกล่องหมุนนาฬิกาตาม รูปที่ 3 หมุนนาฬิกาในแนวตั้ง (90 องศา) จึงใช้งานได้กับนาฬิกาทุกรุ่นที่เป็นแบบ Automatic


2. นการใส่นาฬิกาเข้าเครื่องหมุนขึ้นลานนั้น แนะนำให้ขึ้นลานนาฬิกาโดยการไขลานหรือใส่แกว่งไปมาเองก่อน จนลานเกือบเต็มหรือเต็มประมาณ 75% ล้วจึงใส่เข้าเครื่อง เพราะเครื่องจะขึ้นลานไปส่วนหนึ่งแล้วหยุดหมุนลานก็จะถูกใช้ไป ต่อจากนั้นเครื่องก็หมุนอีก ตามโปรแกรมที่เราตั้งไว้ จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ แต่ถ้าการใช้ลาน มากกว่าการขึ้นลาน นาฬิกาก็จะหยุดเดินในที่สุด ดังนั้นการใช้งานตอนแรกๆจึงควรทดลองดูก่อนว่าจะตั้งโปรแกรมใดจึงจะเหมาะที่สุด

ทดสอบการใช้ไฟฟ้า

กล่องหมุนขึ้นลานนาฬิกาตามรูปที่ 1 เป็นแบบที่มีไฟ LED ซึ่งมีสวิทช์เปิด - ปิด ได้กล่องนี้ใช้ไฟฟ้าได้ทั้งจาก 220 V AC ผ่านอะแดปเตอร์ หรือใช้ไฟจากแบตเตอรรี่ ถ่านไฟฉายขนาดใหญ่ 1.5 V 2 ก้อน  ผลการทดสอบ การใช้กระแสไฟฟฟ้า เป็นดังนี้
1.  เมื่อเครื่องทำงานหมุนนาฬิกา โดยไม่เปิดไฟ LED ใช้กระแสไฟฟฟ้า
55 มิลลิแอมแปร์ (mA)
2.  เมื่อเครื่องทำงานหมุนนาฬิกา และเปิดไฟ LED ด้วย ใช้กระแสไฟฟ้า
88 mA.

.............................................................

References :
1. Watches and Winder

2. Watch Winder Box ขนาด 2 - 40 เรือน!
3. Swiss Kubic 
 

Hit Counter
จากวันที่ 19 .. 2556
ปรับปรุงล่าสุด : 6 มิ.ย. 2556