Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications  Miscellaneous  Home

แบตเตอรี่สำรอง Power Bank
ขนาด 6,600, 10,400 และ 11,200 mAh

 

Power Bank คืออะไร
Power Bank รือแบตเตอรี่สำรอง เป็นอุปกรณ์ที่จะเพิ่มพลังไฟให้กับเครื่องโทรศัพท์มือถือ Smart Phone, Tablet  โดยผ่านแบตเตอรี่สำรองแบบพกพาที่มีขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา แต่มีความจุมาก เช่น 5,000, 6,600, ปจนถึง 30,000 mAh ดย Power Bank ะจ่ายไฟไปเข้าอุปกรณ์ เช่น Smart Phone ป็นการเติมไฟ หรือชาร์จไฟเข้าไป เช่นแบตเตอรี่ของ Smart Phone มีความจุ 2,100 mAh ากไฟใกล้หมด ก็เชื่อมต่อกับ Power Bank ช้ต่อไปได้อีกนาน และเมื่อไฟใน Power Bank กล้จะหมด เราก็นำไปชาร์จไฟบ้าน 220 โวลท์ใหม่ได้

บทความนี้เป็นการนำประสบการณ์ในการใช้งาน Power Bank 4 - 5 รุ่น มาอธิบาย ได้แก่
1)
USAMS ขนาด 6,600 mAh
2) Yoobao ขนาด 6,600 mAh
3) Yoobao
นาด 11,200 mAh
4) Golf ขนาด 10,400 mAh
5) ไม่ระบุยี่ห้อ ขนาด 5,600 mAh

โดยผู้เขียนไม่ได้โฆษณาสินค้าหรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แต่ประสงค์จะแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจ
ได้ทราบข้อมูล และตัดสินใจเลือกใช้ต่อไป

1. USAMS
Power Bank 6,600 mAh


รูปที่ 1   Power Bank Portable Battery Charger แบบที่มีตัวเลขดิจิตอล

Power Bank รุ่นที่ทดสอบนี้ มีขนาด 6,600 mAh เป็นแบบ Dual USB คือมี Out 1 5.3 V 1A และ Out 2 5.3 V 2.1A มี Display เป็นตัวเลขดิจิตอล 2 หลักแสดงสถานะหรือเปอร์เซ็นต์ของไฟฟ้าที่มีในตัวเครื่อง ถ้าชาร์จไฟเข้าเต็มที่ ตัวเลขจะขึ้น 99
Specification :
Battery Cell Cylindrical Lithium-ion Battery
Power Capacity 6,600 mAh @ 3.7 V
Rated Input 5.3 V 1.5 A
Rated Output1 5.3 V 1A
Rated Output2 5.3 V 2.1A
Own Charging time 8 hours
Cycle Life 500 times
Dimensions 76 x 76 x 22 mm
Weight 220 g


ทดสอบการใช้งาน
ขั้นแรกทำการชาร์จไฟเข้าเครื่อง Power Bank จนเต็ม การชาร์จครั้งแรก คู่มือให้ชาร์จนาน 10 ชั่วโมง จากนั้น ทำการทดลองใช้งานโดยต่อ USAMS เข้ากับโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S III ที่มีประจุไฟเหลืออยู่ 35% แล้วเปิดสวิทช์ให้ชาร์จไฟเข้า ได้ผลดังนี้

เวลา
(
นาที)
ไฟฟ้าที่ Power Bank
(%)
ไฟฟ้าที่ Samsung
Galaxy S III (%)
0 99 35
40 97 45
75 95 58
104 93 65
130 92 74
158 90 84
182 88 92
200 87 100

ากการทดลองพบว่าจะชาร์จไฟเข้า Samsung S III ได้ทุกๆ 5% ไฟของ Power Bank จะลดลงประมาณ 1%  นั่นคือ ถ้าชาร์จไฟเข้า Samsung S III จาก 0 ถึง 100% ไฟของ Power Bank จะลดลงไปประมาณ 20%

เนื่องจาก Power Bank ใช้แบตเตอรี่ 3.7 V และมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อควบคุมและปรับแรงดันไฟฟ้าขาออกให้เป็น 5.3 V ดังนั้นจึงมีพลังงานไฟฟ้าสิ้นเปลืองไปส่วนหนึ่ง ทำให้พลังงานไฟฟ้าที่ส่งออกไปได้เหลือเพียงประมาณ 65 % เท่านั้น นั่นหมายความว่า Power Bank ขนาด 6,600 mAh จะใช้ชาร์จไฟได้เพียง 4,290 mAh ซึ่งถ้าใช้ชาร์จ Samsung S III ก็ควรจะได้ 2 รอบ (ตัวเลขนี้ทางผู้ผลิตและผู้ขายไม่เคยบอกเรา)

จากการทดลองเมื่อทำการชาร์จไฟไปเข้าโทรศัพท์มือถือ Samsung S III ตัวเลขที่ USAMS Power Bank จะเริ่มลดลงจาก 99 ไปเรื่อยๆ จนถึงเลข 48 ไฟก็จะหมด และดับมืดลง สรุปว่า ทำการชาร์จไฟได้ 4,032 mAh หรือ 1.92 รอบ แต่ถ้าหักไฟที่ใช้ในการเปิดดูที่จอโทรศัพท์มือถือระหว่างการชาร์จเพื่อหาสถิติจำนวนหลายสิบครั้ง ก็ถือว่าชาร์จได้ 2 รอบ นับว่าดี  รูปที่ 2 แสดงอัตราการชาร์จไฟเข้าโทรศัพท์มือถือและการลดลงของไฟฟ้าที่มีใน USAMS Power Bank


                                                      รูปที่ 2

จากการทดลองดังกล่าวข้างต้น เป็นข้อมูลให้พิจารณาเลือกซื้อ Power Bank ได้ ซึ่งโดยทั่วไป ถ้าใช้กับโทรศัพท์มือถือ ก็ควรจะชาร์จไฟได้ 2 - 3 รอบ แต่ถ้าใช้กับพวก Tablet, iPad 2 และ iPad 2 (ใหม่) ก็ควรใช้ Power Bank ขนาด 10,000 mAh ขึ้นไป


รูปที่ 3   Power Bank และสายสำหรับ iPhone และ Androidรูปที่ 4   USAMS Power Bank


รูปที่ 5   การชาร์จไฟเข้าโทรศัพท์มือถือ


รูปที่ 6   การต่อ USB Power Adapter เพื่อชาร์จไฟเข้า Power Bank
................................................................................................

  2. Yoobao Magic Box 6,600 mAh
Power Bank ยี่ห้อ Yoobao รุ่น  YB - 635 Magic Box ขนาด 6,600 mAh เป็นขนาดที่ไม่ใหญ่(7.2 x 8.0 x 2.1 ซม.) และหนัก 195 กรัม เหมาะสำหรับการพกพาไปใช้งานในที่ต่างๆ รุ่นนี้มีไฟฉาย LED เช่นเดียวกับรุ่นอื่นๆ การเปิดไฟฉาย ให้กดปุ่มแช่ไว้สักระยะหนึ่งไฟก็จะติด


รู
ปที่ 7  Yoobao YB-635 Magic Box ขนาด 6,600 mAh


รู
ปที่ 8  Yoobao YB-635 Magic Box ชาร์จโทรศัพท์มือถือ

รูปที่ 9  Yoobao YB-635 Magic Box ชาร์จไฟให้กับ GPS Garmin Nuvi 710
และใช้งาน GPS ไปพร้อมๆกัน การต่อเชื่อมต้องใช้สาย USB แบบที่ระบุว่า
"Not for Data" หรือใช้ Charge Only ใช้งานได้นานกว่า 15 ชั่วโมง

รูปที่ 10  Yoobao YB-635 Magic Box

3. Yoobao YB - 642  11,200 mAh
Power Bank ที่น่าสนใจอีกยี่ห้อหนึ่ง ได้แก่ Yoobao รุ่น YB - 642 มีความจุของแบตเตอรี่ 11,200 mAh (ขนาด 7.5 x 12 x 2.4 ซม. หนัก 215 กรัม) ส่งไฟฟ้าออกไปได้ประมาณ 70% ของ Rating คือ 7,850 mAh
 


รูปที่ 11

 


รูปที่ 12
 

 

ตัวอย่างวิดีโอ Yoobao YB - 642 (Youtube)

 

คุณสมบัติ :
1. สามารถพกพาได้ เหมาะสำหรับคนชอบเดินทางด้วยความจุมากถึง 11,200 mAh
2. มีไฟฉาย LED ส่องสว่างเหมาะสำหรับเวลาฉุกเฉินไม่มีไฟให้ใช้เช่นเวลาไฟดับ หรือต้องนอนเต็นท์ตอนกลางคืน ถ้าเปิดใช้ไฟฉายอย่างเดียว จะใช้ได้นานประมาณ 540 ชั่วโมง
3. มีสัญญาณไฟ LED แสดงความจุของแบตเตอรี่แบ่งเป็น 5 ระดับ ระดับละ 20% เช่น ระดับ 1 มีไฟ <20%  ระดับ 2 มีไฟ 20-40% ระดับ 3 มีไฟ 40-60% ระดับ 4 มีไฟ 60-80% และระดับ 5 มีไฟ 80-100%
4. ใช้ชาร์จโทรศัพทมือถือ เน็ตบุ๊ค Tablet  iPod PDA PS MP3ละอุปกรณ์ดิจิตอลอื่นๆ ได้ มีไฟ 5V เข้าพอร์ต
5. การชาร์จไฟเข้าตัว Youbao YB - 642 จากไฟหมดจนเต็มความจุแบตเตอรี่ ใช้เวลาประมาณ 15 ชั่วโมง เมื่อชาร์จไฟไปผ่านระดับต่างๆจนเต็ม ไฟสีฟ้าจะติดอยู่ และระดับที่กำลังชาร์จ จะมีไฟสีฟ้ากระพริบๆ
6. Input DC 5V-1A
7. Output DC 5V-1A และ  5V 2A.

การชาร์จโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S III ซึ่งใช้แบตเตอรี่ความจุ 2,100 mAh ชาร์จได้ ประมาณ 3.73 รอบ หรือเป็นความจุประมาณ 7,840 mAh เท่ากับ 70% ของความจุแบตเตอรี่ เนื่องจากมีความสูญเสีย หรือ Conversion Loss ในวงจรของตัวเครื่อง เครื่องรุ่นนี้เวลาชาร์จไฟออกไปให้อุปกรณ์ตัวอื่น ปริมาณไฟในตัว Yoobao จะค่อยๆลดลง สังเกตุได้จากระดับไฟสีฟ้าถ้าลดลงจนถึงระดับ 1 ไฟสีฟ้าก็จะกระพริบเตือนว่าไฟใกล้หมดแล้ว

การชาร์จ iPad 4 Tablet

iPad 4 ใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ความจุ 11,666 mAh ดังนั้น Yoobao YB - 642 จะชาร์จไฟได้ประมาณ 0.67 รอบ ซึ่งจะช่วยให้ใช้งานต่อไปได้อีก 6 ชั่วโมง ในการชาร์จนั้น ต้องต่อขั้วเข้าที่ Out 2 (2A) ตามรูปที่ 13
 


รูปที่ 13  การชาร์จไฟจาก Yoobao YB - 642 ไป iPad 4

การชาร์จ Garmin GPS โดย Yoobao  YB-642 และการใช้งาน GPS ไปพร้อมๆกัน (25/1/57)


เราสามารถใช้ Yoobao YB-642 ชาร์จเครื่องนำทาง GPS หรือใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กับ GPS ได้ จากการทดลองไปเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต และใช้รถเช่า ก็นำ GPS ขาตั้ง และ Yoobao ไปด้วยซึ่งใช้จ่ายไฟให้ GPS Garmin Nuvi 710 โดยใช้สาย USB ชนิดที่มีป้ายติดว่า "Not for Data" หรือ Charge Only ใช้งานได้นานกว่า 20 ชั่วโมง ซึ่งการติด GPS ในรถยนต์ก็ไม่ต้องโยงสายไฟมาจากที่จุดบุหรี่ แต่ใช้ไฟจาก Yoobao แทน ทำให้เก็บสายและตัวเครื่อง Yoobao เอาไว้ที่บริเวณข้างประตูรถทางด้านคนขับได้ ทำให้ไม่รุงรัง
 


รู
ปที่ 14  การใช้ Yoobao YB-642 ต่อกับ GPS Garmin Nuvi 710
เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่อง GPS ใช้งานนำทางได้

หมายเหตุ :
1. การใช้สาย USB แบบทั่วๆไป เมื่อเสียบขั้ว USB ที่ Yoobao และอีกขั้วหนึ่ง ที่ Mini USB ของ GPS Garmin แล้ว ปรากฎว่า Yoobao จะทำการชาร์จไฟเข้าเครื่อง GPS ได้อย่างเดียว ไม่สามารถเปิดใช้ GPS นำทางได้
2. เมื่อใช้สาย USB ที่มีป้ายติดว่า Not for Data ปรากฎว่า Yoobao จะทำการชาร์จไฟเข้าเครื่อง GPS และในขณะเดียวกัน ก็ใช้งาน GPS นำทางได้ ดังนั้นจึงสะดวกในการไปในสถานที่ซึ่งต้องเดิน หรือ ไปเช่ารถใช้
...................................................................................................

4. Power Bank แบบที่มีตัวเลขดิจิตอลแสดงสถานะ
Power Bank บางยี่ห้อใช้ตัวเลขดิจิตอลแสดงสถานะการใช้งานว่ามีไฟฟ้าในตัวเครื่องเท่าไร ดังเช่นแบบที่แสดงไว้ในรูปที่ 1 แต่ก็มีอีกหลายยี่ห้อที่ขายอยู่ เช่นที่แสดงในรูปที่ 15 เป็นของยี่ห้อ Golf ขนาด 10,400 mAh มีขนาดใกล้เคียงกับ External HDD


รูปที่ 15

รูปที่ 16รูปที่ 17  LCD แสดงว่ามีไฟเหลือ 31% ขณะจ่ายไฟฟ้าออก 5V ทางขั้ว 1A
(แต่ไฟที่จ่ายออกจริงอาจจะไม่ถึง 1 A ก็ได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ต่อพ่วง)


Golf LCD Power Bank
แบตเตอรี่ Lithium Ion ความจุ 10,400 mAh มีรายละเอียดดังนี้
- Input :5V, 1A
- Output : 5V, 1A x 1 ช่อง กับ 2.1A x 1 ช่อง
- ใช้เวลาชาร์จ: 10-12 ชั่วโมง
- ใช้ชาร์จมือถือ 5-6 ครั้ง (IPhone 4)
- อายุการใช้งาน:ชาร์จเต็มได้ถึง 500 ครั้ง
- ขนาด 75 x 108 x 23 mm
- น้ำหนัก 238 กรัม

ลักษณะพิเศษคือ มีจอ LCD แสดงสถานะของแบตเตอรี่ เป็นเปอร์เซ็นต์ และStatus การใช้งาน ปริมาณไฟฟ้าที่มีอยู่ในตัวเครื่องแสดงด้วยตัวเลข 3 หลัก และมี Backlight สีฟ้า ซึ่งเราสามารถตรวจเช็คได้ว่า มีไฟฟ้าเหลืออยู่เท่าไร ทำให้น่าใช้ยิ่งขึ้น

การทดสอบ
1. การชาร์จไฟ
การชาร์จไฟเข้า Golf Power Bank ขนาด 10,400 mAh จะใช้เวลาประมาณ 10 - 12 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับตัว USB Adapter  เมื่อไฟเข้าเต็มที่ (100%) แล้ว ระบบจะตัดไและปิดจอ LCD เอง

2. ความจุแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ โดยทั่วๆไป ความจุที่ใช้งานได้ = 10,400 x 0.7 = 7,280 mAh ซึ่งถ้าใช้จ่ายไฟฟ้าให้พัดลม USB ขนาด 5V 3W จะจ่ายไฟได้นานประมาณ 12 ชั่วโมง 8 นาที หรือชาร์จโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy SIII ได้ประมาณ 3.5 รอบ

การทดลอง
จ่ายไฟเข้าพัดลม USB ที่ใช้ไฟ 5V และกินไฟ 3 วัตต์ โดยเปิดพัดลมต่อเนื่องและจดเวลาที่ใช้กับ Percent ของไฟฟ้าที่มีใน Power Bank เป็นระยะๆเอาไว้ ผลปรากฎว่าใช้งานได้ 12 ชั่วโมง 30 นาที โดยอัตราการลดลงของไฟฟ้าใน Power Bank เทียบกับเวลาที่ใช้งาน จะเป็นเส้นตรง (Linear) ดี จนกระทั่งใกล้จะไฟหมด  การทดลองได้ทำจนไฟลดลงเหลือ 0%


รูปที่ 18  กราฟแสดงอัตราการลดลงของไฟฟ้าใน Power Bank

....................................................................................................
 

5. พิเศษ
การคำนวนเวลาที่ Power Bank จะจ่ายไฟได้
Power Bank โดยทั่วๆไปจะใช้งานได้ประมาณ 65 - 70% ของความจุที่ระบุไว้ เช่น ความจุ 5,600 mAh จะใช้งานได้เพียง 5,600 x 0.70 = 3,920 mAh

การทดลองที่ 1
ถ้าเราต่อไฟจาก Power Bank นาด 5,600 mAh ไปยังพัดลม USB ซึ่งใช้ไฟ
5 โวลท์และกินไฟประมาณ 3 วัตต์จะคำนวนเวลาที่ใช้งานได้ ดังนี้
 
เวลาที่ใช้งานได้ = (5,600 x 0.70) / (3 x 1,000/5) = 6.533 ชั่วโมง หรือ 6 ชั่วโมง 32 นาที จากการทดลองใช้งานจริง ปรากฎว่าใช้ได้ 6 ชั่วโมง 38 นาที

การทดลองที่ 2
ต่อไฟจาก Power Bank ขนาด 11,200 mAh ไปยังพัดลม USB ซึ่งใช้ไฟ
5 โวลท์และกินไฟประมาณ 3 วัตต์ ตามรูปที่ 19


รูปที่ 19

คำนวนเวลาที่ใช้งานได้ = (11,200 x 0.70) / (3 x 1,000/5) = 13.06 ชั่วโมง หรือ 13 ชั่วโมง 4 นาที จากการทดลองใช้งานจริง ปรากฎว่าใช้ได้ 13 ชั่วโมง 15 นาที
 


อ่านเรื่อง USB Power Adapter ได้ที่นี่

 


จากวันที่ 3 .. 2555
ปรับปรุงล่าสุด 9 .. 2557