Sample Picture : Nikon D7000
ถ่ายจากร้าน Nikon ในงาน Photo Fair 2010  (อ่านบทความที่นี่)


รูปที่ 1  ISO 1600, 40 F5.0, 52 mm.
ภาพถ่ายที่ร้าน Nikon โดยใช้ ISO 1600 ทำให้ได้ภาพที่ชัดเจนในสภาวะแสงน้อยรูปที่ 2  ISO 1600, 125 F5.6, 18 mm.
ภาพถ่ายที่ร้าน Nikon โดยใช้ ISO 1600 ทำให้ได้ภาพที่ชัดเจนในสภาวะแสงน้อย และภาพนี้แสดงถึงการถ่ายที่มุมกว้าง 18 มม.


  Hit Counter
จากวันที่ 3 .. 2553