การเผยแพร่สินค้าโอทอป..นครปฐม
ในเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอม

 
 

 

 
           
    1. เว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอม www.thaitambon.com ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ 24 มิ.. 2553 รวมเวลา 15 ปี 4 เดือน และได้ทำการพัฒนาออกแบบ สร้างเว็บใหม่ขึ้นมาตั้งแต่ มกราคม 2558 โดยเปิดตัวเว็บใหม่ตั้งแต่ 1 .. 2558 แม้ในปัจจุบัน ก็ยังดำเนินการพัฒนาเพิ่มขึ้น
   
    2. มีอะไรใหม่ในไทยตำบลดอทคอม

2.1 ได้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย ทำให้ใช้งานง่าย มีระบบฐานข้อมูลที่ดี ป้องกันการติดไวรัส และการโดนแฮ็คข้อมูล ทำให้ปลอดภัยในการใช้งาน

2.2 ออกแบบหน้ารายละเอียดของสินค้าโอทอปใหม่  คลิกที่นี่
สามารถแสดงรูปภาพสินค้าได้หลายมุมมอง ใส่วิดีโอได้ ใส่ข้อมูลภูมิปัญญาได้

2.3 ออกแบบหน้าเว็บเพจของสมาชิกไทยตำบลใหม่
ใส่ภาพได้มาก แสดงพิกัด
GPS และแผนที่ Google แสดงที่ตั้งของผู้ผลิต แสดงภาพสินค้าได้แบบ อี-แคตาล๊อกในหน้าเดียวกัน แสดงสินค้าทั่วไปและสินค้าอีคอมเมิร์ซ เพิ่มช่องทางการติดต่อทางโซเซียลมีเดีย

2.4 เพิ่มระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซเข้ามาเป็นอีกช่องทางในการซื้อ-ขาย โดยผู้ผลิตสามารถสมัครใช้งานได้ ไม่ต้องทำสัญญากับไทยตำบลฯ สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล ปรับราคาสินค้าได้เอง

2.5 ออกแบบให้มีการโปรโมทสินค้าโอทอป (โดยเฉพาะสมาชิก) สลับกันขึ้นแสดงที่หน้าแรก แบบการสุ่ม (Random) และโปรโมทกลุ่มสมาชิกด้วย


2.6 ออกแบบให้สามารถเข้าไปแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ของสมาชิกได้เอง (ถ้าต้องการ) เช่น การปรับราคาสินค้า


2.7 ได้ออกแบบข้อมูลศูนย์โอทอปใหม่ มีหน้าสรุป และแสดงข้อมูลการติดต่อ การเดินทาง แผนที่ Google และวิดีโอ และศูนย์โอทอปสามารถทำข้อมูลเข้าเว็บเองได้ สามารถรับการสั่งซื้อออนไลน์ได้

ตัวอย่าง ศูนย์โอทอปที่ประสบความสำเร็จ

ศูนย์โอทอปเชียงใหม่

ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์พุแค
                    

 

   
    3. ข้อมูลสินค้าโอทอปที่มีในไทยตำบลดอทคอม สรุปได้คือ

* สินค้ารวมทั้งหมด 126,406 รายการ
* สินค้าโอทอป 85,263 รายการ
* สินค้าโอทอปพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ
1,512 รายการ
   
    4. การซื้อ - ขายสินค้าโอทอปในระบบอีคอมเมิร์ซ

4.1
วิธีการสั่งซื้อสินค้าโอทอป

4.2 ระบบการซื้อ - ขาย โอทอปอีคอมเมิร์ซ

 
   
    5. จำนวนผ้เข้าชมไทยตำบลดอทคอม

ในปัจจุบัน มีผู้เข้าชมวันละประมาณ
6,500-7,800 ราย และจำนวนหน้า (Page Views) = 25,000-30,000 หน้า
  
ไทยตำบลดอทคอม มีการทำ
SEO (Search Engine Optimization) ทำให้ค้นหา พบได้ง่ายโดย Google Search
   
   
6.

ประเภทของการจัดทำข้อมูลในวันนี้
   


จัดทำสำหรับการบรรยาย วันที่
10 .. 2558