Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home

การ Copy DVD

  1. การ Copy ไฟล์ DVD เก็บไว้ใน Hard Disk
การคัดลอก DVD จากแผ่นต้นฉบับไปยังอีกแผ่นหนึ่ง

ถ้าเรามี DVD วิดีโอ หรือ DVD ข้อมูล รูปภาพ และต้องการทำ Copy เพื่อนำไปใช้งานหรือมอบให้ผู้อื่นนั้น เป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่ทำกันได้ทั้งนั้น ถ้าแผ่นดีวีดีนั้น ยอมให้ทำการCopy ได้ แต่ถ้าเป็นภาพยนตร์ หรือการแสดง ดนตรี เพลง ส่วนมากจะมีการป้องกันการ Copy เอาไว้ และการทำ Copy อาจจะเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์  อย่างไรก็ตาม บทความนี้ เสนอวิธีการทางเท็คนิคในการ Copy แผ่น DVD เพื่อเป็นความรู้ทั่วๆไป


การ Copy ไฟล์ DVD เก็บไว้ใน Hard Disk

ในการเขียนแผ่น DVD เช่น ถ้าต้องการ Copy DVD จากแผ่นต้นฉบับไปยังแผ่น DVD ที่ยังว่าง (Blank DVD) นั้นสามารถทำได้โดยใช้โปรแกรม Nero 6 หรือVersion ที่สูงกว่า เช่นการ Copy DVD โดยตรง ซึ่งต้องมีเครื่องอ่าน DVD 1 เครื่อง และเครื่องเขียน DVD Writer อีก 1 เครื่อง หรือถ้ามีเครื่องอ่านและเขียน DVD เพียงเครื่องเดียว ก็อาจจะใช้วิธี Copy จากแผ่น DVD ลงเก็บไว้ใน Hard Disk ในแบบ Image Recorder ก่อนแล้วจึงเรียก Files จาก Image Recorder มา Burn แผ่น DVD ก็ได้

ในการใช้งานตามวิธีที่กล่าวข้างต้น ถ้าเป็น DVD ที่เราถ่ายมาด้วยกล้องวิดีโอ หรือ ด้วยกล้องถ่ายรูป หรือด้วยเครื่องโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถทำได้ง่าย แต่ถ้าเป็น DVD เพลง หรือภาพยนตร์ ก็อาจจะพบปัญหาอุปสรรค เช่น ไม่สามารถทำการ Copy โดยตรงได้ และปัญหาต่อไปก็คือ แผ่น DVD ที่ใช้ ถ้าเป็นแบบ Single Layer จะมีความจุ 4.7 GB ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอ

การใช้ซอฟท์แวร์ DVD Decrypter (ซึ่งเป็นฟรีแวร์ที่เปิดให้ดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีมาก ซึ่งจะช่วยให้ทำการ Copy ไฟล์จากแผ่น DVD ต้นฉบับ ไปเก็บไว้ใน Hard Disk ใน Drive ที่เราต้องการ ก่อนที่จะทำการเรียกไฟล์ต่างๆไปเขียนแผ่น DVD หรือ Copy จำนวนกี่แผ่นก็ได้ตามที่ต้องการ

ข้อดีในการใช้ DVD Decrypter
ข้อดีมีมากมาย เช่น ลดจำนวนการสูญเสียจากการ Copy DVD ลง โปรแกรมนี้ทำให้ทราบว่า DVD ใช้ได้กับโซนใดบ้าง และมีการป้องกันการ Copy อะไรบ้าง และ DVD บางแผ่นที่มีบางไฟล์เสีย คือเวลาเล่นจะอ่านไม่ได้ หรือเกิดกระตุกเป็นระยะๆ หรือติด ก็อาจจะแก้ปัญหาได้ดีขึ้น หรือถ้าแก้ไม่ได้จริงๆ ก็ให้ Delete ไฟล์ นั้นไป ซึ่งแน่นอนว่ามีข้อมูลบางส่วนขาดหายไปแต่ก็ยังพอใช้ได้ ไม่ต้องทิ้งทั้งแผ่น

อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ DVD Decrypter แล้ว อาจพบปัญหาบางประการ เช่น ในการ Decrypt ทำให้ Features บางอย่างของภาพยนตร์ DVD หายไป เช่น เมนูการเลือกภาษา Subtitle ฯลฯ และเสียงอาจจะไม่ได้ตามต้นฉบับเดิม เช่น  Dolby Digital ก็อาจด้เพียง Stereo 2 Channels แบบ Pro Logic

การติดตั้งโปรแกรมประเภท DVD Decrypter
ก่อนอื่นก็ค้นหาว่าที่ใดมีโปรแกรมประเภท DVD Decrypter ให้ดาวน์โหลดได้บ้างเช่น เข้าไปค้นที่ Google จะพบรายการมากมาย จากนั้นก็ลอง Download มาใช้

การใช้งาน DVD Decrypter
เรียกโปรแกรมขึ้นมาใช้งาน    ใส่แผ่น DVD ภาพยนตร์ หรือ Concert ลงไปใน DVD drive จากนั้นเลือกไฟล์ทั้งหมดที่ต้องการจะ Copy จาก Source ต่อไป เลือก Drive ที่จะนำไฟล์ไปเก็บไว้ เช่น Drive E ซึ่งเราจะตั้งชื่อ Folder ใหม่ได้ จากนั้น คลิกที่รูปแผ่น DVD เพื่อเริ่มทำการ Copy ไฟล์ลงไปยัง Hard Disk จากนั้นก็จะสามารถนำไฟล์จาก Hard Disk ไปใช้ในการเขียน (Burn) แผ่น DVD โดยโปรแกรม Nero 6 หรือ Version ที่สูงกว่าได้

2. การ Copy DVD Movie

เปิดโปรแกรม Nero StartSmart  และเลือกใช้ Nero Express 6 หรือ สูงกว่า และทำตามขั้นตอนดังนี้
1. เลือก DVD Writer ไดร์ฟที่จะใช้ (1)
2. คลิกที่ DVD-Video Files
3. เลือกหา Folder ที่บรรจุข้อมูล DVD Files จากการที่ได้ Copy เอาไว้แล้ว
ในเรื่อง DVD Decrypter

4. เลือกไฟล์ทั้งหมด
5. คลิก Add
6. ต่อจากนั้น คลิก Finished
7. ตามรูปที่ 3 คลิก Next
8. ตามรูปที่ 4 ตั้งชื่อ Disc (8) แล้วเลือก Writing
Speed (9) ต่อจากนั้น คลิก Burn (10)
9. โปรแกรมจะทำการ Burn DVD จนเสร็จ
ก็เลือก Exit นำแผ่นออกมาใช้ได้

หมายเหตุ
การ Copy DVD ดังกล่าว ถ้าแผ่น DVD มีขนาด 4.7 GB แต่ไฟล์ DVD ต้นฉบับมีขนาดมากกว่า 4.7 GB ก็จะไม่สามารถทำการ Copy ได้ ดังนั้น จะต้องใช้โปรแกรมอื่นเข้ามาช่วยลดขนาดของไฟล์ DVD ต้นฉบับลง เช่น การใช้ NeroVision Express 2, Nero Recode โดยติดตั้ง Direct X 9.0c ไว้ด้วย แต่แน่นอนว่าคุณภาพของ DVD ก็จะลดลง

ในปัจจุบันแผ่น
DVD-R แบบ Dual Layer มีราคาถูกลง ดังนั้นจึงควรใช้แผ่นแบบ Dual Layer ซึ่งจะได้คุณภาพแบบ DVD9 แต่เครื่อง Burn DVD จะต้องใช้กับแผ่นแบบ Dual Layer ได้ด้วย


อ่านเรื่อง  การ Copy DVD 9 Movie
  ขั้นตอนการ Copy DVD
รูปที่ 1 เปิด Nero Express 6
รูปที่ 2 เลือกไฟล์ DVD Movie
รูปที่ 3 พร้อมที่จะทำขั้นตอนต่อไป
รูปที่ 4 เลือก Writing Speed
รูปที่ 5 กำลัง Burn DVD

 


จากวันที่ 13 ก.ค. 2552

ปรับปรุงใหม่ 4 .. 2553