Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home

โทรทัศน์ Sony Bravia 32W550A  Full HD 1080p  รุ่นใหม่


รูปที่ 1   โทรทัศน์ High Definition Full HD Sony Bravia 32W550A


รูปที่ 2   การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม ขั้วต่อต่างๆที่ด้านหลังเครื่อง

   
รูปที่ 3   การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ด้านซ้าย               รูปที่ 4   ปุ่มควบคุมที่ด้านขวาที่จำเป็น


เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2552 โซนี่ได้วางตลาดเครื่องรับโทรทัศน์โซนี่บราเวีย ขนาด 32 นิ้ว รุ่นใหม่ที่ใช้ Bravia Engine 3 มีความละเอียด Full HD 1080pมี Features การใช้งานมากมาย ซึ่งผู้ที่สนใจ จะอ่านได้จาก
เว็บไซต์ของโซนี่ (ดูส่วนที่เป็น Specifications) ซึ่งผู้เขียนไม่จำเป็นต้องอธิบายเพิ่มอีก เพราะไม่ใช่การโฆษณาสินค้า

แต่ในที่นี้ จะนำรายละเอียดส่วนอื่นมาแสดงไว้ เริ่มจาก การต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ ทำอะไรได้บ้าง รวมทั้งการใช้งานบางอย่าง

1. การต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ   เป็นที่น่าสนใจที่ในปัจจุบัน เครื่องโทรทัศน์แบบความละเอียดสูง (High Definition) นั้น มีขั้วต่ออุปกรณ์พร้อมๆกันเข้ากับตัวเครื่องได้มากมาย ซึ่งในหน้าโฆษณาต่างๆ ก็บอกไว้แล้วว่าต่ออะไรได้บ้าง แต่เพื่อให้เห็นภาพของจริง จึงได้ถ่ายภาพมาแสดงไว้ ตามรูปที่ 2 และ 3 อธิบายได้ดังนี้
1.1 การต่อที่ด้านหลัง
BlueArrow.jpg (669 bytes) ต่อสาย HDMI ได้ 2 สาย เช่น จากเครื่องเล่น Blu-Ray Disc เครื่องเล่น DVD แบบที่มีการ Upscaling เป็น 1080p กล้องวิดีโอแบบความละเอียดสูงและอุปกรณ์อื่นๆ
BlueArrow.jpg (669 bytes) ขั้วต่อวิดีโอแบบ Component Video ทั้งภาพและเสียง 2 ชุด
BlueArrow.jpg (669 bytes) ขั้วต่อวิดีโอเข้า แบบ S-Video จำนวน 1 ขั้ว
BlueArrow.jpg (669 bytes) ขั้วต่อวิดีโอ (สีเหลือง) และ Audio จำนวน 1 ชุด (ถ้าไม่จำเป็น ไม่แนะนำให้ใช้ เพราะได้คุณภาพต่ำกว่า) หากใช้ขั้ว S-Video ก็ไม่ควรต่อขั้ววิดีโอสีเหลือง
BlueArrow.jpg (669 bytes) มีขั้วต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ 1 ชุด
BlueArrow.jpg (669 bytes) มีขั้วต่อสัญญาณเสียง (Audio Out) 1 ชุด
BlueArrow.jpg (669 bytes) ทางด้านซ้ายสุด เป็นขั้วต่อสายอากาศโทรทัศน์
1.2 การต่อที่ด้านซ้าย
BlueArrow.jpg (669 bytes) มีขั้วต่ออุปกรณ์ที่ใช้ USB เข้า เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิตอล กล้องวิดีโอ และ Thumb Drive ซึ่งอาจใช้เก็บรูปภาพ เพลง เป็นต้น
BlueArrow.jpg (669 bytes) มีขั้วต่อ HDMI จำนวน 2 ชุด ซึ่งสะดวกในการใช้งาน
BlueArrow.jpg (669 bytes) ขั้วต่อสัญญาณภาพและเสียง (Video & Audio In) 1 ชุด
BlueArrow.jpg (669 bytes) ขั้วต่อสำหรับหูฟัง 1 ชุด

2. การใช้งานช่องต่อ USB
2.1 เมื่อต่อกล้องดิจิตอล เข้ากับเครื่องโทรทัศน์ โดยใช้สายต่อ USB ที่ให้มากับกล้อง หากเราเปิดเครื่องทีวี เอาไว้ก่อน เครื่องจะตรวจพบว่ามีการเชื่อมต่อและจะแสดงภาพเป็นแบบ Slide Show เอง โดยภาพถ่ายนั้น จะมีสัดส่วนตามที่ตั้งไว้ในกล้องถ่ายรูป เช่น 4 : 3 หรือ 3 : 2 หรือ 16 : 9 ข้อดีของเครื่องก็คือภาพที่แสดงจะสวยงาม ละเอียดและนิ่ง
2.2 การเปิดดูภาพถ่าย หรือ Slide Show ถ้าเราบันทึกภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล ลงใน Thumb Drive แล้วนำมาเสียบเข้าที่ช่องต่อ USB ตามรูปที่ 3 จะเปิดดูภาพทีละภาพ หรือให้เล่นแบบ Slide Show โดยตั้งการเล่น เร็ว ปานกลาง ช้า และเลือกเพลงประกอบได้ ภาพที่ได้จะชัดเจนมาก และการแสดงภาพแบบเร็วนั้น แต่ละภาพใช้เวลาประมาณ 10 วินาที
2.3 การฟังเพลงที่บันทึกมาเป็น MP3 ก็ทำได้เช่นกัน
2.4 เมื่อต่อสาย USB จากกล้องถ่ายรูปดิจิตอล ที่ถ่ายวิดีโอไว้ ก็สามารถเปิดดูวิดีโอ
ได้

3. การใช้งาน Video Out
ถ้าเราต้องการต่อ Video Out จากเครื่องโทรทัศน์นี้ไปยังเครื่องอื่น หรือเพื่อบันทึกลงเครื่อง Video Recorder ก็ทำได้โดยใช้ช่อง Video 1 (ด้านซ้ายของรูปที่ 2) แต่ต้องเข้าไปตั้งค่าให้เป็น Video Out ก่อน เพราะช่องต่อชุดนี้ ใช้ได้ทั้งเป็น Video In และ  Video Out

4. เมนูแบบ XcrossMediaBar(TM)
เป็นเมนูแบบแกนตั้งและแกนนอน ที่ออกแบบให้ใช้งานง่าย และสามารถเข้าไปปรับตั้งค่าต่างๆได้มากมาย ซึ่งการใช้งาน ควรใช้ Remote Control ของเครื่องจะสะดวกกว่า

                         รูปที่ 5  ตัวอย่าง XMB Menu

5. Remote Control
รีโมทคอนโทรล ใช้งานง่าย โดยกดปุ่มเปิดทีวี และกดเลขช่อง ก็ดูทีวีได้ทันที แต่ถ้าจะเข้าไปที่เมนู ก็ใช้ปุ่ม Home แล้วใช้ Curser หาเมนูย่อยในแกนตั้งและแกนนอน และกดปุ่มตรงกลางเพื่อเลือก            รูปที่ 6  Remote Control


จากวันที่ 3 มิ.ย. 2552