Digital Photography  Audio & Video  Computer Accessories  Software Applications  Miscellaneous | Home               
..

การรับสัญญาณเคเบิ้ลทีวีระบบสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)
โดยใช้ Set-Top Box

 

รูปที่ 1  HD STB (Set - Top Box) HD - S200C  (Cable)
 ด้านหลังของ Set-Top Box
รูปที่ 2  ด้านหลังของ Set - Top Box  HD - S200C  (Cable)
ตัวอย่างการต่อรับสัญญาณ TrueVisions โดยใช้ HD - Set Top Box

การต่อวงจรรับสัญญาณเคเบิ้ลทีวีระบบสายใยแก้วนำแสง
(การต่อแบบพิเศษในระบบของผู้เขียน แต่การต่อทั่วไปจะง่ายมาก)
 


รูปที่ ตัวอย่างที่ให้แนวคิดในการต่อวงจรระบบ TV และโฮมเธียเตอร์

   
รูปที่ 4 แสดง Set Top Box, AV Distribution Amplifier และ Wireless AV Transmitter
(คลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพใหญ๋)

อธิบายการต่อวงจรในรูปที่ 3 เพิ่มเติม :
เนื่องจากะต้องมีการกระจายสัญญาณ AV จากกล่องรับสัญญาณ Set Top Box ออกไปถึง 3 ชุด พบว่าการใช้ AV Distribution Amplifier (DataVideo VP-299) ทำให้การต่อง่ายขึ้นและได้สัญญาณที่ดี

อนึ่งในการต่อตามรูปที่ 3 นั้น ผู้เขียนได้ใช้สาย Video อย่างดี แยกต่างหากจากสายสัญญาณเสียง เพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้


TV 1:  
รับสัญญาณโทรทัศน์แบบ HD และ SD จาก Set Top Box TrueVisions HDPlus โดยผ่านสาย HDMI หรือเลือกรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน Panasonic DVD Recorder โดยใช้สาย Component Video (576i) ซึ่งจะสามารถบันทึกรายการโทรทัศน์ไปด้วยก็ได้  ในการใช้งาน ถ้าดูโปรแกรม HD ผู้เขียนจะเลือกรับสัญญาณผ่านสาย HDMI แต่ถ้าดูรายการ SD จะเลือกดูผ่านเครื่อง Panasonic DVD Recorder และผ่านสาย Component Video พบว่าได้ภาพที่ชัดกว่า

TV 2 : รับสัญญาณโทรทัศน์แบบ HD และ SD จาก Set Top Box TrueVisions HDPlus โดยผ่านสาย Component Video และสัญญาณเสียงผ่านสาย AV 

Wireless TV Transmitter :
ส่งสัญญาณโทรทัศน์ไปยังเครื่องรับ (Receiver) ที่ตั้งอยู่ชั้นล่าง
 

 
 
เคเบิ้ลทีวีระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)

การรับสัญญาณเคเบิ้ลทีวี จาก TrueVisions นั้นในปัจจุบันมี 2 ระบบ คือ


1. 
ะบบสัญญาณจานดาวเทียม  ติดตั้งจานรับสัญญานดาวเทียม ซึ่งมีตัวรับสัญญาณ LNB (Low Noise Blocker) และเดินสาย Coaxial ไปยังกล่องรับสัญญาณ (Set-Top Box) และต่อสายเข้าโทรทัศน์ รับชมรายการได้ตาม Package ต่างๆที่มีให้เลือก  ระบบนี้ในปัจจุบัน (.. 2555) รับชมรายการช่อง HD ด้ 3 ช่อง โดยมีค่าบริการเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ 290 าท

2.  ะบบสัญญาณเคเบิ้ล (ยแก้วนำแสง หรือ Fiber Optic)  เดินสาย Fiber Optic ไปยังหน้าบ้าน และเชื่อมต่อเข้าไปยัง Set-Top Box และต่อสายเข้าโทรทัศน์  ระบบนี้มีข้อดีคือไม่ต้องติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่มีปัญหาเรื่องมีอาคารสูงบังการรับและสามารถรับสัญญาณได้ต่อเนื่อง  แม้ว่าอากาศไม่ดีมีฝนตกหนัก ในปัจจุบัน รับชมรายการช่อง HD ด้ 12 ช่อง (โดยจะต้องสมัครรับบริการเพิ่มขึ้น และมีค่าบริการเพิ่มอีกเดือนละ 490 าท)

ในการติดตั้งนั้น ระบบจะใช้สาย Fiber Optic ที่เดินเกาะไปกับเสาไฟฟ้า และแยกเข้าบ้าน ซึ่งสายภายในบ้านจะเป็นสาย Coaxial แบบที่ใช้กับการรับโทรทัศน์จากจานดาวเทียม

การรับชมรายการโทรทัศน์ระบบ High Definition (HD)

รายการโทรทัศน์ที่ส่งในระบบ
HD ของ TrueVisions นั้น เมื่อรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณ และต่อเข้าโทรทัศน์โดยใช้สาย HDMI นั้น จะมีความละเอียด 1080i (เป็นแบบ Interlace) ดังนั้น ผู้รับชมจะต้องมีโทรทัศน์แบบ Full HD 1080p จึงจะได้ภาพที่คมชัดที่สุด แต่ถ้ามีโทรทัศน์แบบ 720p ก็พอใช้ได้ แต่ความคมชัดจะลดลง

การต่อสายสัญญาณ
HDMI จากกล่องรับสัญญาณไปยังโทรทัศน์นั้นใช้สายนี้เพียงเส้นเดียว ส่งได้ทั้งภาพและเสียง ดังนั้นการต่อจึงง่ายมาก ควรใช้สาย HDMI Version 1.3 ขึ้นไป

การเปลี่ยนระบบจากจานดาวเทียมเป็นสายเคเบิ้ล

ถ้าท่านรับชมรายการจาก
TrueVisions อยู่แล้วโดยรับสัญญาณด้วยจานดาวเทียม และต้องการจะเปลี่ยนมารับชมรายการโดยระบบที่ใช้สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง จะทำได้โดยติดต่อไปที่ TrueVisions เพื่อขอให้ตรวจเช็คก่อนว่าบริเวณบ้านของท่านนั้น มีการวางสายใยแก้วนำแสงพาดผ่านหรือไม่ และแม้ว่ามีสายดังกล่าวผ่าน ก็ต้องตรวจอีกว่า มี Hub ที่จะต่อสายเข้าบ้านท่านเหลืออยู่หรือไม่ หรือว่ามี แต่อยู่ห่างไกลออกไปในกรณีของผู้เขียน
Hub ที่จะแยกต่อสายใยแก้วนำแสงที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดเพียงไม่ถึง 10 เมตรนั้น ใช้งานเต็มแล้วดังนั้น ช่างจึงต้องใช้วิธีพาดสายมาจาก Hub ถัดไปอีก 2 เสาไฟฟ้า ซึ่งปกติ ทาง TrueVisions ติดตั้งสายภายนอกให้ยาว 70 เมตร ถ้าเกิน ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าสายส่วนที่เพิ่มขึ้น แต่ราคาสายก็ไม่แพง

สำหรับสายภายในบ้านนั้น ใช้สาย
Coaxial ที่มีอยู่เดิมได้ จึงไม่ต้องเดินสายใหม่ การติดตั้งใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง แต่จะใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า 30 นาที ในการที่ช่างติดต่อไปทางบริษัท และรอเพื่อให้เปิดสัญญาณให้

สรุปผลการใช้งาน   

1.  ความคมชัด ถ้ารับชมรายการที่ส่งในระบบ HD ภาพจะมีความคมชัดดี (1080i) สำหรับภาพยนตร์นั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพต้นฉบับ บางเรื่องก็ชัดดี บางเรื่องก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ 
2.  ในการรับชมรายการที่เป็นแบบ Standard Definition นั้น พบว่ามีคุณภาพเท่าๆกับการรับชมโดยใช้ระบบจานดาวเทียม ภาพยังไม่คมชัดแบบที่เคยเป็นในระบบเก่า และมิติของภาพและสี ยังไม่ดีเท่าไรนัก ทั้งนี้ บางรายการ บางช่อง ก็พอยอมรับได้ แต่บางช่องก็ยังไม่ชัดพอ  เรื่องนี้ มีผู้ใช้บ่นกันมากและมีการเขียนลงในเว็บไซต์ต่างๆ สมควรที่จะต้องมีการปรับปรุง

การบันทึกรายการโทรทัศน์โดยระบบ PVR
ท่านสามารถอัดรายการโทรทัศน์ของ Free TV และ TrueVisions ลงใน External Hard Disk ได้โดยซื้อ External HDD e-SATA ไปติดตั้งเองก็ได้และการใช้งานก็ไม่ยาก  รายละเอียดอ่านได้ที่นี่.......................................
References :

1. การต่อสัญญาณเคเบิ้ลทีวีดาวเทียมโดยใช้ Set-Top Box
    HD-S200S (Satellite)


2. True HD Plus ข้อมูลทางเทคนิค

3. สายสัญญาณ ออดิโอ วิดีโอ และ Splitter แบบต่างๆ
 

 
วันที่ 29 เม.. 2555
ปรับปรุงล่าสุด 11 .. 2555