Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home
....

การต่อสัญญาณเคเบิ้ลทีวีผ่าน DVD Recorder แบบที่มี Hard Disk
ไปยังทีวีที่ไม่มีขั้วต่อ S-Video
 

DVD Recorder แบบที่มี Hard Disk
Panasonic  เป็นผู้ผลิตเครื่อง DVD Video Recorder แบบที่มี Hard Disk รายแรกๆ และทำได้ดี โดยมีขายมานาน
ไม่น้อยกว่า 7 ปีแล้ว ผู้เขียนได้ซื้อเครื่อง DVD Recorder ของ Panasonic รุ่น DMR - E100H   ซึ่งมี Hard Disk ขนาด 80 GB ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2546 บัดนี้มีอายุ 7 ปี และยังใช้งานได้ดี  แม้ว่าความจุของ Hard Disk จะน้อยไปแล้วก็ตาม 

เครื่อง
Panasonic DMR - E100H มี Features ต่างๆ มากมาย และมีขั้วต่อ หรือช่องต่อสายสัญญาณแบบ S - Video (In/Out),  Composite Video (In/Out), Component Video (Out) และ Digital Audio (Out) และ RF (In/Out) ตามที่แสดงไว้ในรูปที่ 5 และ 6 สำหรับช่องต่อด้านหน้า เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ก็มี S - Video In, Composite Video In และ DV In (รูปที่ 3) นับว่าเพียงพอกับการใช้งานและเทคโนโลยีในสมัยนั้น ซึ่งยังไม่มีใครพูดถึงพวก High Definition ทีวีจอแบน และ HDMI
 รูปที่ 1   เครื่อง Panasonic DVD Recorder รุ่น DMR - E100H


รูปที่ 2    ด้านซ้ายของเครื่อง


รูปที่ 3   ช่องต่อ S-Video , Composite Video และ DV  In ทางด้านหน้า


รูปที่ 4   ด้านขวาของเครื่อง


รูปที่ 5   ด้านหลังของเครื่อง


รูปที่ 6   ขั้วต่อต่างๆ


รูปที่ 7   สายสัญญาณต่างๆที่ต่อใช้งาน


รูปที่ 8  การต่อระบบ Home Theater และอุปกรณ์อื่นๆเข้าด้วยกัน


จากรูปที่ 8 เป็นการต่อระบบ Home Theater กับอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน (ยกเว้นระบบเสียง Hi-Fi ที่แยกต่างหาก) โดยใช้อุปกรณ์แยกสัญญาณ S-Video & Audio Distribution Amplifier แยกสัญญาณที่รับมาจาก Satellite Cable TV Receiver เอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง นับว่าเป็นระบบที่ Complicate พอสมควร และในการใช้งาน อาจจะต้องใช้ Remote Control หลายตัว แต่ก็มีความคล่องตัวดี เช่น เลือกดูทีวีโดยไม่เปิดแอมป์ (AV Receiver) ใช้เฉพาะเสียงจากทีวี แต่เน้นที่คุณภาพของภาพ หรือถ้าต้องการเสียงในระบบ Home Theater ก็ เปิดเครื่อง AV Receiver  ถ้าต้องการบันทึกรายการโทรทัศน์ ก็เลือกบันทึกโดยเครื่อง DVD Recorder DMR-E100H ที่ตั้งประจำหรือเครื่อง Sony VRD-MC5 ที่ยกไปยกมาได้ หรือถ้าต้องการเล่นแผ่น BD / DVD ก็เปิดเครื่องเล่นที่ต่อเข้ากับ AV Receiver ได้โดยสาย HDMI นับว่าสะดวกมาก  

หมายเหตุ :  เครื่อง VRD-MC5 สามารถบันทึกวิดีโอแบบ AVCHD ได้ และนำแผ่นไปเล่นกับเครื่องเล่น Blu-ray ได้
 


 

  วิวัฒนาการของทีวีจอแบน แบบ LCD และ LED
ได้มีการผลิตทีวีแบบจอแบน ได้แก่พวก Plasma TV, LCD TV และ LED TV
ออกมาขายมากขึ้น มีการแข่งขันกันในเรื่องราคาที่ถูกลงๆ แต่ได้มีการตัดบาง
Features และช่องต่อสายสัญญาณบางประเภทออกไป ตัวเครื่องบางรุ่น ก็จะ
บอบบาง วัสดุไม่ดีเท่าที่ควร แม้กระทั่งคู่มือการใช้งาน ก็เหลือเพียงไม่กี่หน้า
โดยให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์บ้าง ดูที่จอโดยมีปุ่มที่รีโมท ให้กดดูได้บ้าง  และถ้าลอง
ฟังเสียงจากทีวีจอแบนรุ่นใหม่ๆ ที่จอยิ่งบางลง ดังนั้น ระบบเสียงจึงไม่ดี เนื่อง
จากใส่ลำโพงใหญ่ไม่ได้ และบางรุ่น ลำโพงยังคว่ำลง แทนที่จะหันออกไปทาง
ด้านหน้า ทำให้เสียงที่ออกมาไม่ค่อยดัง และเสียงเล็กๆ แหลมๆ  ฟังแล้วน่ารำคาญ


                                      
รูปที่ ชุด Home Theater


สำหรับคุณภาพของภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุด คนส่วนมาก ซื้อทีวี มาดูรายการ
โทรทัศน์มากกว่าดูหนังหรือเล่น
DVD หรือเล่นแผ่น Blu-ray ซึ่งแพงมาก ถ้าเรา

ไปที่ร้าน หรือตามห้างสรรพสินค้า จะเห็นเขาเปิดทีวีโชว์ให้ดู ล้วนเป็นภาพยนตร์
จากแผ่น
DV D หรือแผ่น Blu-ray ซึ่งชัดมาก ทุกเครื่องดูภาพชัดและสวยงาม
เหมือนๆกันหมด และการต่อเชื่อมสัญญาณ เขาใช้สาย
HDMI ต่อโยงออกมา
จากเครื่อง
HDMI Distribution Amplifier / Splitter  นั่นคือภาพที่เราเห็น
เป็นแบบความละเอียดสูง หรือ
High Definition 1080p

ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่รับชมรายการเคเบิ้ลทีวีผ่านดาวเทียม หรือ Satellite Cable
TV เช่น TrueVisions ถ้าเป็นสมาชิกแบบปกติ จะได้กล่อง Satellite Cable
TV Receiver มา ซึ่งจะมีขั้วต่อสัญญาณออก คือ  S-Video 1 ขั้ว Audio 1 ชุด
และ
Composite Video (RCA) 1 ชุด นอกจากพวกขั้ว RF  ในการต่อเข้ากับ
เครื่องรับโทรทัศน์นั้น ช่างทั่วไปจะใช้ต่อโดย
Composite Video (สาย RCA)
แต่บางคนก็จะต่อโดยใช้สาย S-Video ซึ่งแน่นอนว่า ภาพที่ได้จากการต่อโดย
ใช้สาย
S-Video จะดีกว่าใช้สาย Composite Video แต่บางคนก็บอกว่า ดีกว่า
กันนิดเดียวไป
Worry กับมันทำไม ซึ่งถ้าเป็นนักเล่นเครื่องเสียง/วิดีโอ เขาจะรู้
เหมือนกับนักเล่นกล้อง ที่ถ่ายภาพใช้เลนส์คุณภาพต่างกัน ภาพก็ชัดต่างกัน ทำไมเลนส์
บางอันถึงแพงขึ้นมาก ทั้งๆที่ถ่ายออกมา บางคนอาจจะบอกว่า ก็ชัดขึ้นนิดเดียว

            
               
  รูปที่ 10  ชุด AV Receiver - DVD Recorder

ในปัจจุบัน ผู้ผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ แข่งกันมากในด้านราคา ดังนั้นคุณภาพและ
ความคงทนจึงลดลงมาก ทีวีจอแบนนั้น อายุการใช้งานอาจจะไม่ทนเท่าทีวีรุ่น
ก่อนๆ และถ้าจอดับไป ค่าซ่อมจะแพงมาก อาจจะถึงครึ่งหนึ่งของราคาเครื่อง ทั้งนี้
เพราะอาจจะต้องยก
Front Panel เปลี่ยนทั้งแผง และในการซื้อนั้น  เราจะได้ดู
ตัวอย่างภาพ จากภาพยนตร์ที่เป็น
High Definition ไม่มีใครให้เราดูรายการ
โทรทัศน์ธรรมดา เพราะบอกว่าไม่ได้ต่อโยงสายอากาศเข้ามาในอาคาร หรือไม่

ได้ติดตั้งเครื่องรับเคเบิ้ลทีวี  จากประสบการณ์ของผู้เขียนพบว่า ในปัจจุบัน
ถ้าเราซื้อทีวี ควรจะเลือกรุ่น
Top (Top of the Line) เอาไว้ จะปลอดภัยกว่า
แต่ราคาก็จะแพงมากขึ้น  ถ้าท่านจะซื้อทีวีขนาดใหญ่ เช่นขนาด
40 นิ้วขึ้นไป
ขอให้ดูให้ดี  แต่สำหรับรุ่นที่เล็กลง เช่น
22 - 32 นิ้วนั้น ไม่ค่อยจะมีปัญหา เพราะ
การที่จอเล็กลง ดูอะไรก็เหมือนจะชัด หาความแตกต่าง หรือความพร่า ของ
Pixels ของภาพ ได้ยาก


โดยที่ทีวีรุ่นใหม่เกือบทั้งหมด ไม่มีขั้วต่อ
S-Video In มาให้  ทั้งๆที่เครื่อง
รับสัญญาณ
Satellite Receiver กลับมีขั้ว S-Video Out
 ก็ไม่ทราบว่าคน
ออกแบบทีวีคิดอย่างไร ความจริงถ้าคง
S-Video In ไว้ ก็จะดีมาก และเป็นจุด
ขายที่ดีด้วย ส่วนการตัดขั้ว
S-Video ออกไปนั้น เป็นการบังคับให้ผู้ใช้ต้องหัน
ไปหาอุปกรณ์ ที่มีการต่อโดยใช้สาย
HDMI แทน หรือต้องเปลี่ยนไปเป็นสมาชิก
รับเคเบิ้ลทีวีแบบ
HD ที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอีก แต่ถ้าผู้ใช้ยอมรับคุณภาพที่ได้จาก
การต่อโดยสาย
Composite Video (RCA) ก็ไม่เป็นไร ดังนั้นส่วนใหญ่ การ
รับชมทีวีจาก
Satellite Receiver จึงต้องใช้การต่อแบบ Composite Video  
แต่ก็ยังมีทีวีหลายรุ่นที่มีขั้วต่อแบบ
Component Video In (ขั้วเขียว น้ำเงิน แดง)
มาให้ ดังนั้น เรามาลองหาทางใช้ให้ได้ภาพที่ชัดที่สุดกัน

การต่อสัญญาณเคเบิ้ลทีวีผ่าน DVD Recorder
แบบที่มี Hard Disk ไปยังทีวีที่มี Component
Video In
ผู้เขียนได้นำเครื่อง Panasonic DVD Recorder DMR - E100H มาใช้
งานใหม่ หลังจากไม่ได้ใช้ไปนาน
(เนื่องจากไปใช้ DVDirect ุ่น MC5 องโซนี่
ซึ่งสามารถบันทึกวิดีโอแบบ
High Definition AVCHD ได้) และได้ต่อสาย
สัญญาณจากเครื่องรับ
Satellite Cable TV Receiver เข้าที่ DMR - E100
โดยใช้สาย
S-Video และต่อสัญญาณออกไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ ขนาด 40 นิ้ว
โดยใช้สาย
Component Video ซึ่งสัญญาณที่ออกที่ทีวีมีความละเอียด 576i
และ การทดลองนี้ได้ผลดีมาก ภาพที่ได้คมชัดขึ้นและดูละเอียด เนียนดี ถ้าดูจากระยะ
นั่งดูทีวี แทบจะไม่เห็นการแตกพร่าของ
Pixels ของภาพ  และถ้าต้องการ Record
รายการ ก็ทำได้ทันที  สำหรับเรื่องเสียงนั้น วิธีต่อที่แสดงในรูปที่
11 เสียงจะออกที่
ทีวีเท่านั้น ถ้าต้องการให้เสียงออกที่ชุด
Home Theater ก็ต้องต่อสายสัญญาณ
เสียงไปเข้าที่
AV Receiverรูปที่ 11  ตัวอย่างการต่อสายสัญญาณเข้า DVD Recorder

Update ข้อมูล DVD Recorder แบบที่มี Hard Disk
เครื่อง DVD Recorder ที่มี Hard Disk ในตัวนั้น มีหลายยี่ห้อ เช่น
Panasonic, Sony, Pioneer, Philips, Samsung, LG  เป็นต้น
แต่ยังไม่พบรุ่นที่สามารถบันทึกวิดีโอแบบ
High Definition / AVCHD
ยกเว้นเครื่อง
DVDirect VRD-MC5, VRD-MC6 ของโซนี่ ที่ไม่มี
Hard Disk ในตัว

Panasonic :
Model  DMR-EH69 : มี Hard Disk ขนาด 320 GB
Model DMR-EH59 : มี Hard Disk ขนาด 250 GB
Sony :
Model RDR-HX980 : มี Hard Disk ขนาด 250 GB
Model RDR-HX780 : มี Hard Disk ขนาด 160 GB

............................................................................................................................

Tips :  เครื่องเล่น Panasonic ใช้รีโมทคอนโทรล มาตรฐานเดียวกัน ถ้ามีเครื่อง
เล่นหลายเครื่อง อยู่ใกล้ๆกัน
การกดรีโมท 1 ครั้ง อาจจะทำให้เครื่องเล่นหลายเครื่อง
ทำงานได้ ดังนั้น จึงมีการตั้ง
Code ของรีโมทคอนโทรลให้ตรงกับเครื่อง เช่น  DVD Remote 1 ใช้กับเครื่อง DVD Recorder  และ DVD Remote 2 ใช้กับเครื่อง
DVD Player เป็นต้น ถ้าเราเผลอไปตั้งค่า DVD Remote ผิด ตัวรีโมทคอนโทรล
นั้น จะไม่สามารถใช้ควบคุมเครื่องเล่นได้  เช่น ไปตั้ง
DVD Remote 1 เป็น DVD Remote 2 เราก็จะควบคุม DVD Recorder ไม่ได้เลย

วิธีแก้
: กดที่ Enter และ เลข 1 ที่รีโมทคอนโทรล พร้อมกัน ก็จะสามารถเปลี่ยน
DVD Remote 2 เป็น DVD Remote 1 ได้ และก็จะใช้รีโมทนั้น ควบคุมเครื่อง
ได้ตามปกติ

Ref :  สายสัญญาณแบบต่างๆ


อ่านบทความ : การบันทึกรายการโทรทัศน์แบบ Timer Recording
และการ Edit ตัดวิดีโอที่ไม่ต้องการ
 

Hit Counter
จากวันที่ 12 .. 2553
ปรับปรุงล่าสุด : 22 .. 2553