Mobile Phone Related  Audio & Video  Computer Accessories  Software Applications  Miscellaneous | Home

ลำโพง TV Soundbar ราคาประหยัด
(Redmi Soundbar และ Sony HT-S400)

1. ลำโพง Xiaomi Redmi TV Soundbar
ทีวีจอแบนมีลำโพงขนาดเล็กและให้เสียงออกทางด้านล่างหรือด้านข้าง ซึ่งเสียงจะไม่ค่อยดีนัก ดังนั้นจึงอาจจำเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นโดยใช้ลำโพงภายนอกหรือต่อเข้ากับชุด Home Theater ในอดีตทีวีจะมีช่องให้ต่อนำเสียงออกไปยังลำโพงภายนอก (Audio Out) ใช้ขั้วต่อสายสัญญาณเสียงออก รวมทั้งขั้ว Digital Audio Out ในปัจจุบัน ทีวีเป้นแบบ Digital TV จึงได้ตัดช่องต่อหรือขั้วต่อที่เป็นแบบ Analog ออก และมีวิธีนำเสียงออกไปยังลำโพง Soundbar หรือชุด Home Theater ได้ เช่น ใช้สาย HDMI ต่อช่อง HDMI แบบ ARC (Audio Return Channel) ใช้สาย Optical Audio ใช้สาย S/PDIF (Sony/Philips Digital Interconnect Format) และสำหรับ Soundbar ยังมีการเชื่อมต่อระบบบลูทูธ (Wireless) ได้ด้วย

การปรับปรุงคุณภาพเสียงของทีวีโดยใช้ลำโพง
Soundbar ก็คือการใช้ External Speaker ช่วย แต่มีข้อจำกัดที่ Soundbar สำหรับวางหน้าทีวีจะมีขนาดความสูงมากไม่ได้ เพราะจะไปบังจอทีวี ดังนั้นลำโพงที่ใช้จึงมีขนาดเล็ก เป็นรูปไข่หรือรูปวงรี ให้เสียงในย่านความถี่ต่ำได้ไม่ดี  เสียงทุ้มเสียงเบส ก็จะไม่หนักแน่น นอกจาก Soundbar นั้นจะมีลำโพง Sub-woofer แยกต่างหากออกมาเป้นระบบเสียง Stereo 2.1 หรือ Dolby Digital 2.1ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบเสียงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก รวมทั้งระบบ Dolby Atmos
 


 

Xiaomi Redmi TV Soundbar รุ่นราคาประหยัด
Soundbar ขนาดกระทัดรัด ที่มีราคาถูก ประมาณ 1,000 บาท และมีเสียงดีพอใช้ได้ มีคุณสมบัติโดยย่อ ดังนี้
- ขนาด  760 x 64 x 63 มม.
- น้ำหนัก  1.5 กิโลกรัม
- การเชื่อมต่อ  Bluetooth 5.0, S/PDIF, Aux 3.5 มม.
- กำลังขับ  30 วัตต์
- ลำโพงขนาด 45 x 80 มม. 2 ตัว
- การตอบสนองความถี่  80 HZ - 20 kHz

การเชื่อมต่อกับทีวีโดยใช้บลูทูธ

ถ้าทีวีมีระบบบลูทูธ โดยทั่วๆไปก็จะเชื่อมต่อลำโพง Redmi Soundbar กับทีวีได้ง่ายโดยใช้บลูทูธ เริ่มด้วยการไปที่ทีวี เลือกตั้งค่าบลูทูธให้จับคู่กับอุปกรณ์อื่น (Pairing) และเปิดไฟเข้าลำโพง Soundbar เมื่อทำการ Pairing เสร็จแล้ว จะต้องไปที่ทีวี เพื่อตั้งค่าให้สัญญาณเสียงออกไปยัง Redmi TV Soundbar ด้วย จากนั้นก็ใช้งานได้ ส่วนการปรับความดังของเสียงนั้น ควรปรับที่ Soundbar (รูปที่ 4) ให้ดังที่สุดก่อน แล้วจึงใช้รีโมทของทีวีปรับเสียงต่อไป

หมายเหตุ
ถ้าหากเราได้นำเอา Redmi TV Soundbar ไปทำการ Pairing กับอุปกรณ์อื่นไว้ก่อน เช่น ไปทำ Pairing กับโทรศัพท์มือถือ ก็จะต้องทำการ Unpair ก่อนที่จะนำไปใช้กับทีวี

เนื่องจากลำโพง
Redmi TV Soundbar ไม่มีรีโมทคอนโทรล ดังนั้นเมื่อใช้งานแล้วปิดไฟ (Power Supply) หมด เมื่อเปิดดูทีวีใหม่ จะต้องไปกดปุ่มเพื่อเปิดเครื่อง Redmi TV Soundbar ทุกครั้ง ซึ่งไม่ค่อยสะดวกนัก แต่ก็จำเป็น เพราะเครื่องมีราคาถูก และเมื่อเปิดไฟเข้า Soundbar แล้ว ระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติ เสียงจากทีวีจะไปออกที่ลำโพง Soundbar (รูปที่ 3) โดยไม่ต้องทำ Pairing ใหม่

 

   
 


รูปที่ 1 ลำโพง Xiaomi Redmi TV Soundbar
 

   
 


รูปที่ 2 การดัดแปลงฐานสำหรับตั้งทีวีและการวางลำโพง Soundbar
 

   
 


รูปที่ 3 การตั้งค่าทีวีให้สัญญาณเสียงออกไปยังลำโพง Soundbar
 

   
 


รูปที่ 4  ปุ่มควบคุมต่างๆ
 

   
  สรุปผลการใช้งานระยะแรก
Redmi TV Soundbar เป็นลำโพงขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย มีราคาถูก และให้เสียงที่ดีพอสมควรในย่านเสียงกลางๆและเสียงแหลม แต่ด้วยความถี่ตอบสนอง (Frequency Response) ย่านความถี่ต่ำ ลงได้ 80 Hz และไม่มี Sub-woofer เสียงที่ได้ในย่านความถึ่ดังกล่าวและเสียงเบสจึงไม่หนักแน่นและดังกระหึ่มเท่าที่ควร ประกอบกับกำลังขับที่มี 30 วัตต์ (PMPO?) เสียงจึงดังไม่มากนัก แต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานติดตั้งกับทีวีขนาด 32 - 40 นิ้ว แต่ถ้าติดตั้งกับทีวีขนาด 55 นิ้ว ลำโพง Soundbar นี้ดูจะเล็กไป จากการทดลองใช้ระยะแรกพบว่า ลำโพง Redmi TV Soundbar ช่วยปรับปรุงคุณภาพเสียงของทีวีให้ดีขึ้นได้ เสียงพูดจะชัดเจนขึ้นโดยเสียงออกมาจากหน้าทีวี ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคาระดับ 1 พันบาท
 
   
  2. ลำโพง Soundbar Sony HT-S400
การปรับปรุงคุณภาพเสียงของทีวีโดยใช้ Soundbar ีความเรียบง่ายและลดการใช้อุปกรณ์ที่มีมากของระบบ Home Theater ง โดยเฉพาะสายสัญญาณ สายลำโพงและการต่อเข้าหลังเครื่อง AV Amplifier ี่เต็มไปด้วยสาย อย่างไรก็ตาม คุณภาพเสียงจากระบบ Soundbar ั้น ขึ้นอยู่กับระบบและคุณภาพหรือราคาของอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น ระบบ 2.1 Channel ็อาจจะให้เสียงที่ดีขึ้นเพราะมีลำโพงด้านหน้า ซ้าย ขวา อยู่ใน Soundbar ละมี Sub-woofer ำหรับเสียงทุ้ม เสียงเบส ที่ลงลึกและหนักแน่น ช่วยให้การชมภาพยนตร์ได้เสียงที่คล้ายๆกับเสียงจากระบบ Home Theater ารเลือกซื้อ TV Soundbar ึงควรจะต้องทดลองฟังเสียงก่อน แต่ปัจจุบัน มีการสั่งซื้อทางออนไลน์มาก จึงอาจจะต้องลองผิด ลองถูก และควรศึกษาจากการรีวิวสินค้าหลายๆแห่ง ก่อน

ลำโพง
Soundbar Sony HT-S400 ป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการปรับปรุงเสียงของทีวีให้ดีขึ้น ดังขึ้น ชัดขึ้น และช่วยให้เสียงจากภาพยนตร์รวมทั้ง Sound Effects ่างๆ มีความคล้ายกับเสียงจากระบบ Home Theater  และลำโพงชุดนี้มีราคาในระดับประมาณ 6800 - 7400 าท โดยมีคุณสมบัติโดยย่อ ดังนี้

- ำโพง Soundbar นาด  900 x 64 x 88 มม. หนัก 2.4 .
- ำโพง Sub-woofer นาด  192 x 387 x 400 มม. นัก 7.3 .
- ะบบ 2.1 Channel
-
กำลัง Output รวม 330 วัตต์
-
ารเชื่อมต่อกับทีวี :  Optical Audio, ลูทูธ, HDMI
-
ารเชื่อมต่อระหว่าง Soundbar ับ Sub-woofer ช้ระบบไร้สาย (Wi-Fi)
 
   
 


รูปที่ 5  Sony TV Soundbar รุ่น HT-S400
 

   
 


รูปที่ 6  ลำโพง Soundbar
 

   
 


รูปที่ 7 ลำโพง Sub-woofer
 

   
 


รูปที่ 8  รีโมทคอนโทรล

   
  ผลการใช้งาน Soundbar Sony HT-S400
การติดตั้งและเชื่อมต่อกับทีวีทำได้ง่าย โดยเฉพาะถ้าใช้สาย Optical Audio (ให้มาด้วย) และการเชื่อมต่อระหว่าง Soundbar กับลำโพง Sub-woofer ก็ทำได้ง่าย การเปิด ปิด ลำโพง Soundbar ทำได้ด้วยรีโมทคอนโทรลและสามารถปรับความดังของเสียงที่ Soundbar และที่ Sub-woofer แยกกันได้ Soundbar ชุดนี้ช่วยปรับปรุงคุณภาพเสียงของทีวีให้ดีขึ้นได้ส่วนหนึ่ง เช่นเสียงพูดจะฟังได้ชัดขึ้น สำหรับการชมภาพยนตร์ ให้เสียงคล้ายๆกับระบบ Home Theater แบบ 2.1 Channel ให้เสียงที่ดัง เสียงทุ้มอยู่ในเกณฑ์ดีพอควร เสียงแหลมค่อนข้างดี แต่เสียงกลางๆจะด้อยลงไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแผ่นบลูเรย์ที่นำมาเล่นด้วย โดยรวมเป็นระบบเสียงที่พอฟังได้สำหรับราคาประหยัด แต่คุณภาพเสียงก็แปรไปตามราคาอุปกรณ์ด้วย

อนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเสียงที่มีคุณภาพดีขึ้นไปอีก ก็อาจพิจารณา
Soundbar ในระดับราคา 20,000 - 30,000 บาทขึ้นไปได้ และมีให้เลือกหลายยี่ห้อ อาจใช้ระบบ 5.1 Channel พร้อมเสียง Dolby Atmos ฯลฯ
 
   
  ข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ
1. Soundbar คืออะไร
2. รีวิว TV Soundbar Xiaomi Redmi , Youtube
3. จะเชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากทีวีไปยังซาวด์บาร์ได้อย่างไร?  LCDTVThailand
4. S/PDIF คืออะไร
5. เทคโนโลยี Dolby Atmos คืออะไร, Sony
6. Sony Soundbar HT-S400

7. Sony Soundbar A Series รุ่น A3000
   
 
  หมายเหตุ
บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้ลำโพง
TV Soundbar  ผู้เขียนไม่ได้ขาย และไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดง
   
       


จากวันที่  15 .. 2567
ปรับปรุงล่าสุด : 28 .. 2567