Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home
....

การบันทึกรายการโทรทัศน์ แบบ Timer Recording
(
โดยเครื่อง DVD Recorder Panasonic DMR-E100H)
 


รูปที่ 1   Panasonic DVD Recorder DMR-E100H


รูปที่ 2   เมนูหลัก


รูปที่ 3    รายการ Timer Programme


รูปที่ 4   การตั้งค่า สำหรับบันทึกรายการ


รูปที่ 5   การตั้งชื่อรายการ (Title)


รูปที่ 6   ด้านหลังของเครื่อง


    รูปที่ 7   Remote Control

 
  แม้ว่า เครื่อง DVD Recorder Panasonic รุ่น DMR-E100H ได้ออกมาขาย
นานมาแล้ว และในปัจจุบันได้มีรุ่นใหม่ๆ ที่
HDD มีความจุถึง 320 GB ออกมาแทนก็ตาม
แต่หลักการใช้งาน ก็คล้ายๆกัน ดังนั้น บทความนี้ จะเป็นการอธิบายให้ทราบถึงวิธีการ
ใช้งานบางอย่างที่เป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่สนใจ


การบันทึกรายการโทรทัศน์ แบบ Timer Recording

เป็นการตั้งวัน เวลา ที่จะให้เครื่อง Panasonic DMR-E100H ทำการบันทึกรายการ
โทรทัศน์ ลงใน Hard Disk Drive (HDD) หรือแผ่น DVD ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำ
ให้สะดวก เมื่อไม่อยู่บ้าน หรือให้บันทึกรายการในช่วงดึกๆ แล้วมาเปิดดูในภายหลังได้


              รูปที่ 8   การต่อสายสัญญาณเข้า DVD Recorder และ TV

ตัวอย่างการต่อสายสัญญาณ ตามรูปที่ 8  เป็นการใช้ประโยชน์โดยนำสัญญาณจาก
S-Video มาใช้เพื่อการบันทึกเข้าเครื่อง DVD Recorder และมีการต่อสัญญาณ
ไปเข้า
TV โดยใช้สาย Component Video ทำให้ได้ภาพที่ชัดเจนดี  ในกรณีที่
แสดงนี้ เครื่อง
DMR-E100H สามารถส่งผ่านสัญญาณภาพและเสียงจากรายการที่
รับชมโดย
Satellite Receiver ไปยัง TV ได้ แม้ว่าจะไม่ทำการบันทึกรายการก็ตาม
แต่ถ้าผู้ใช้ไม่ต้องการเปิดเครื่อง
DVD Recorder ก็ต้องต่อสาย AV (RCA) โดย
ตรงจาก
Satellite Receiver ไปเข้าที่ TV แต่ภาพจะมีคุณภาพด้อยลงไป
(ในการรับชมรายการ ที่ TV จะต้องเลือก Input ให้ถูกต้องด้วย ว่ามาจากแหล่งไหน
เช่น ถ้าจะรับชมรายการที่ผ่านมาทางเครื่อง
DVD Recorder ก็ต้องเลือก Input
เป็น Component)

หมายเหตุ :  เครื่อง DVD Recorder DMR-E100H ขณะทำงาน ใช้ไฟฟ้าประมาณ
37 วัตต์ แต่ถ้าอยู่ใน Standby / Sleep Mode ใช้ไฟฟ้าเพียง 5 วัตต์

ขั้นตอนการบันทึกรายการแบบ Timer Recording มีดังนี้ :

1.
กดปุ่ม Functions ที่ตัว Remote Control จะปรากฎเมนู ตาม รูปที่ 2
2. เลือก Timer Recorder  กด Enter จะได้ New Timer Programme ตามรูปที่ 3
3.
กด Enter เพื่อกำหนดค่าการตั้งบันทึกรายการ ตามรูปที่ 4  โดยเริ่มจากการเลือกแหล่ง
สัญญาณเข้า (Input หรือ Name , A) เช่น AV1 ถ้าเป็นแหล่งสัญญาณวิดีโอที่มาจาก
เครื่องรับดาวเทียม (Satellite Receiver) ซึ่งมีข้อแนะนำคือ ให้ทดลองเร่งเสียงให้ดัง
มากพอ ดลองบันทึกรายการตามปกติ แล้วเปิดฟังเสียงก่อนว่าดังพอหรือไม่ เมื่อรู้ระดับ
เสียง Input ที่จะนำมาบันทึกรายการแบบ Timer Recording แล้ว ก็จะใช้เป็นหลักต่อไป

จากนั้นเลื่อน Cursor ไปที่ B  วันที่ เดือน และวัน จะปรากฎขึ้นเองโดยอัตโนมัติ  จากนั้น
เลื่อนไปตั้งเวลาที่จะเริ่มต้นการบันทึกคือ Start และเวลาที่จะยุติการบันทึก (Stop) แล้วเลือก
โหมดการบันทึก เช่น ให้บันทีกแบบ SP (Standard Play) แล้วเลือกว่าจะให้บันทึกลง
HDD
หรือ DVD (C) จากนั้นเมื่อกด Cursor ไปทางขวา ก็จะเป็นการตั้งชื่อรายการ
(Title, D)
4.
การตั้งชื่อ หรือ Title นั้น ทำได้โดยใช้ Cursor ที่ Remote Control เลื่อนไปเลือก
ตัวอักษรและตัวเลข แล้วกด Enter ไปเรื่อยๆ เมื่อเสร็จแล้ว ตามรูปที่ 5  และเมื่อกด Set
จะได้ ตามรูปที่ 6  ซึ่งเมื่อกด Enter ค่าต่างๆก็จะถูก Store ไว้ในเครื่อง
5. กด Return ที่ Remote Control จะมีข้อความปรากฎขึ้นที่จอโทรทัศน์

     
ให้กดที่ปุ่ม Timer ที่ตัว Remote Control ก็เป็นอันเสร็จวิธีการ และถ้าปรากฎ

็ไม่เป็นไร เพราะได้ทำถูกต้องแล้ว จากนั้น จะปิดเครื่อง DVD Recorder ก็ได้
(
แต่ห้ามถอดปลั๊ก) เครื่องจะทำงานต่อไปเอง เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ก็จะทำการบันทึก และหยุด
บันทึก ที่เวลาที่ตั้งไว้  ในระหว่างการบันทึก จะมีไฟแดงติดขึ้นที่บริเวณที่เขียนว่า
HDD

การ Edit ตัดวิดีโอ ส่วนที่ไม่ต้องการออก
การบันทึกรายการโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ นั้น ในรายการอาจจะมีบางส่วนที่เราไม่ต้องการ
เช่น โฆษณาสินค้า หรือไตเติ้ลตอนท้ายรายการที่ยาวๆ หรือเราอาจจะต้องการตัดวิดีโอให้มี
ความยาวไม่เกิน
2 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการบันทึกลงแผ่น DVD  แม้ว่ารายการที่ยาว
กว่า
2 ชั่วโมง ก็สามารถบันทึกลงแผ่น DVD ได้โดยใช้วิธี Flexible Recording ซึ่งจะ
มีการปรับลดความละเอียดของภาพลง แต่
Flexible Recording ไม่สามารถ Dub ลง
แผ่น ด้วยความเร็วสูงได้
(การบันทึกหรือ Dub ที่ความเร็วสูง สำหรับวิดีโอต้นฉบับยาว
2 ชั่งโมง จะใช้เวลา Dub เพียง 15 นาที)

วิธีการ Edit วิดีโอ ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก ทำได้ดังนี้ :

1.
เข้าไปที่เมนูหลัก (รูปที่ 2) เลือก Direct Navigator กด Enter
จะปรากฎรายการวิดีโอที่บันทึกไว้แล้วใน HDD
2.
เลือกรายการที่ต้องการ Edit (เช่น
1) คลิกที่ลูกศร (2) จะปรากฎ Window Pop up
ขึ้นมา
คลิกที่ Partial Erase (
3)
3.
เลือกส่วนที่ต้องการลบ โดยกำหนดจุดเริ่มต้น (Start 4) กด Enter และจุดที่ End (5)
กด Enter จากนั้น กด Exit (6) และเลือกให้ Erase ก็จะได้วิดีโอที่มีบางส่วน จากช่วงเวลา
00.15 ถึง 12.25 ถูกตัด หรือถูกลบออกไป และวิดีโอที่ถูก Edit แล้วนี้ จะแสดงอยู่ที่แถบ (
1)
แทนวิดีโออันเดิม 


                             
                                  รูปที่ 9

                             
                                 รูปที่ 10

                             
                                รูปที่ 11 

ยังมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบันทึก หรือ
Dub วิดีโอ จากเครื่อง ลงแผ่น DVD เอาไว้ไป               
เปิดดูที่เครื่อง
DVD Player อื่นๆ และการบันทึกแบบ Flexible Recording ที่บันทึก               
รายการที่ยาวกว่า
2 ชั่วโมง ลงแผ่น DVD-R (4.7 GB)
มาอธิบายง่ายๆให้ทราบกัน ต่อไป              
ในเร็วๆนี้ 


0ากวันที่ 22 .. 2553