Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home

ไมโครโฟนไร้สาย  ECM - HW2   สำหรับกล้องวิดีโอ Handycam


รูปที่ 1  ชุด Wireless Microphone Sony ECM - HW2

รูปที่ 2   ตัวรับสัญญาณเสียง Bluetooth ติดตั้งที่กล้องวิดีโอ HDR-SR11E
ซึ่ง มีเลนส์มุมกว้างติดไว้ด้วย

รูปที่ 3   ตัวรับสัญญาณเสียง Receiver

รูปที่ 4   กล้องวิดีโอ HDR-SR11E ติดตั้ง Receiver และตัวไมโครโฟน พร้อมสายหูฟัง
SonyHW2-8A.jpg (23788 bytes)
รูปที่ 5   ภาพด้านข้างกล้องวิดีโอ HDR-SR11E ติดตัว Receiver
 
Sony Wireless Microphone ECM - HW2
เปิดตัวเมื่อเร็วๆนี้ ที่งาน CES 2009 และก็มีขายแล้ว ในราคา 7,340 บาท
(รวม VAT) ที่ โซนี่โชว์รูม 

การใช้งาน / ประโยชน์
ในการถ่ายหรือบันทึกวิดีโอนั้น เสียงต่างๆ จะถูกบันทึกโดยไมโครโฟน ที่ติด
อยู่กับตัวกล้อง ซึ่งบางกล้องก็บันทึกเสียงได้ในระบบสเตริโอ บางกล้องก็บันทึก
เสียงในระบบ Dolby Digital 5.1 Ch. ได้    การบันทึกเสียงจากการบรรยาย
หรือจากงานพิธีต่างๆนั้น จะได้เสียงที่ดีขึ้น ถ้าใช้ไใโครโฟนติดตั้งเพิ่ม หรือ
ต่อสายออกไป  กล้องวิดีโอ Sony Handycam มีหลายรุ่นที่ติดไมโครโฟน
เข้าทางช่อง AIS (Active Interface Shoe) ได้ เช่น แบบ
ShotGun
/ Zoom Microphone
ซึ่งทำให้บันทึกเสียงได้ดี และชัดเจนขึ้น

โซนี่ได้ผลิตไมโครโฟนไร้สาย สำหรับใช้กับกล้อง Handycam ขึ้นก่อน
หน้านี้แล้ว และได้ปรับปรุงขนาดไมโครโฟนให้เล็กและเบาลง ซึ่งในรุ่น
ECM - HW2 ที่นำมาเขียนในบทความนี้ ก็เพิ่งออกขายเมื่อเร็วๆนี้ โดยมี
ประโยชน์ในการใช้งานที่น่าสนใจ สรุปได้ เช่น
1. ใช้ในการบันทึกเสียง สำหรับการบรรยาย หรือสัมมนา ที่ผู้พูดอยู่ห่างจาก
กล้องวิดีโอออกไปมากพอควร สามารถตั้งการบันทึกเสียงโดยตรงจากผู้พูด
ได้ชัดเจน
2. สามารถบันทึกเสียงจากผู้พูด หรือจากระยะไกล ได้ถึง 100 เมตร และ
สามารถบันทึกเสียงทั้งจากระยะไกล และจากบริเวณกล้องวิดีโอได้พร้อมกัน
เช่น การพูดโต้ตอบกันระหว่างผู้ถ่ายวิดีโอกับผู้ที่อยู่ไกลออกไป
3. สามารถบันทึกเสียงในระบบ 5.1 Channel ได้ โดยไม๕รโฟนไร้สาย
ทำหน้าที่เป็น Center Channel แต่อาจจะมีเสียงซ่าๆ หรือเสียงต่างๆเข้า
มามากมาย ต้องทดลองดู แล้วแต่สภาพแวดล้อม
4. ไมโครโฟนไร้สาย ECM-HW2 สามารถใช้ติดต่อ 2 ทาง ระหว่าง
ผู้ที่ถ่ายวิดีโอ กับไมโครโฟนได้ (2-way Communication)

ดังนั้น การบันทึกเสียงโดยใช้ Wireless Microphone ผ่านระบบบลูทูธ
จึงมีความคล่องตัว มีประโยชน์มาก เราอาจจะบันทึกวิดีโอและได้ยินเสียง
ของคนที่อยู่ห่างไกลออกไป ทำให้วิดีโอมีคุณภาพที่ดีขึ้น

แหล่งไฟฟ้าที่ใช้
ตัวไมโครโฟน ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรรี่ ขนาด AAA เพียง 1 ก้อน ใช้ได้นาน
ประมาณ 3 ชั่วโมง  ส่วนตัว Receiver ใช้ไฟฟ้าจากกล้องวิดีโอ ผ่านทาง
Active Interface Shoe ซึ่งใช้ไฟฟ้าประมาณ 0.3 วัตต์ และทำให้เวลา
การใช้แบตเตอรรี่ของกล้องวิดีโอลดลง 10%

ข้อมูลจำเพาะ (Specifications)
คลิกที่นี่

การทดสอบโดยย่อ
1.
ตั้งสวิทช์ที่ตัว Receiver ไว้ที่ Single เพื่อบันทึกเสียงจากไมโครโฟน
เท่านั้น   ทดสอบโดยเดินออกไปห่างจากตัวกล้องวิดีโอ ประมาณ 20 เมตร
เสียงที่บันทึกได้ ชัดเจนดี
2. ตั้งสวิทช์ที่ตัว Receiver ไว้ที่ Mix Mono   เพื่อบันทึกเสียงจากไมโครโฟน
ที่อยู่ห่างไกลออกไป และเสียงจากบริเวณกล้องวิดีโอ ได้ผลดี เสียงชัดเจน


รูปที่ 6  Receiver   มีปุ่มปรับความดังของเสียง
สำหรับหูฟัง แต่ไม่กระทบต่อเสียงที่บันทึก
โดยกล้องวิดีโอ และมีไฟเตือนแบตเตอรรี่ของไมโครโฟน


รูปที่ 7   ไมโครโฟน มีปุ่มปรับความดังของเสียง
สำหรับหูฟัง แต่ไม่กระทบต่อเสียงที่บันทึก
โดยกล้องวิดีโอ

ตัวอย่างวิดีโอที่บันทึกเสียงโดย Wireless Microphone
การทดลองเปรียบเทียบ ถ่ายวิดีโอระยะไกลโดยใช้ไมโครโฟนที่ติดมากับตัวกล้อง
เทียบกับการใช้ไมโครโฟนไร้สาย   ทำโดยใช้เครื่องเล่น MP3 เล่นเพลง และ
นำไมโครโฟนไร้สาย ECM - HW2 ไปวางอยู่ไกล้ๆ
 
ผลที่ได้ แสดงให้เห็นว่า ไมโครโฟนไร้สาย สามารถส่งสัญญาณเสียงจากระยะไกล
มาเข้าที่ตัวรับ (Receiver) และบันทึกลงวิดีโอได้เสียงที่ดังชัดเจน

การทดลองบันทึกเสียง โดยใช้ไมโครโฟนไร้สาย ที่ระยะไกลประมาณ 90 - 100 เมตร
สามารถบันทึกเสียงได้ดังชัดเจน
ดูวิดีโอการทดลองได้ที่นี่
 
References :
1.
เว็บไซต์ของโซนี่ ไมโครโฟนไร้สาย ECM - HW2                    
2.
SonyStyle.com
3. bphphotovideo.com (ราคา และ User Reviews)

หมายเหตุ : บทความนี้ ไม่ใช่การโฆษณาสินค้า แต่เป็นการ แบ่งปันประสบการณ์
ในการใช้งาน เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ๆ


วั
นที่ 10 ก.ค. 2552