Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home
เครื่องพิมพ์ All In One  Epson TX510FN ติดตั้ง Ink Tank
 
เครื่องพิมพ์ระบบ Multi-Functions หรือ All-In-One ที่น่าสนใจอีกเครื่องหนึ่ง สามารถติด Ink Tank ได้ เป็นทั้ง Printer, Scanner, เครื่องทำสำเนาหรือถ่ายเอกสาร สามารถส่ง Fax ได้ ใช้ต่อเข้าระบบ Ethernet และ Share การใช้งานได้ นับว่ามีความคล่องตัวมาก และมีความเร็วในการพิมพ์ การถ่ายสำเนา อยู่ในเกณฑ์ดี มีขนาดไม่ใหญ่นัก เหมาะสำหรับใช้ในสำนักงาน หรือจะใช้กับบ้านประเภท Home Office  
   
Epson Stylus Office TX510FN All-In-One Printer

ดูวิดีโอที่นำเข้าใน YouTube
 

ทดสอบความเร็วในการพิมพ์
การทดสอบทำโดยให้พิมพ์หน้าแรกของเว็บไซต์
Bangkoksite.com ซึ่งมีทั้งข้อความและรูปภาพ โดยใช้การพิมพ์แบบ ข้อความและรูปภาพ จับเวลาที่ใช้ตั้งแต่เริ่มพิมพ์ (ไม่รวม Processing Time) จนพิมพ์เสร็จ ได้ผลดังนี้

 
รายการ T60
Stylus
Photo
TX510FN
 
R230
Stylus
Photo
ME 535
All-In-one
1 จำนวนสีของหมึกพิมพ์ 6 สี 4 สี
(หมึกดำ 2 ขวด)
6 สี 4 สี
2 พิมพ์จากหน้าแรกของ
www.bangkoksite.com
17 วินาที 26 วินาที 34 วินาที 66 วินาที
3 ความเร็วในการพิมพ์ตาม Spec. (Draft Mode) ตามวิธีการวัดของผู้ผลิต ประมาณ 37 หน้าต่อนาที (ขาวดำ) / ประมาณ 38 หน้าต่อนาที (สี) ประมาณ 38 หน้าต่อนาที (ขาวดำ) / ประมาณ 20 หน้าต่อนาที (สี) ประมาณ 15.8 หน้าต่อนาที (ขาวดำ) / ประมาณ 15.3 หน้าต่อนาที (สี) ประมาณ 30 หน้าต่อนาที (ขาวดำ) / ประมาณ 15 หน้าต่อนาที (สี)


มายเหตุ : ความเร็วในการพิมพ์ตาม Spec. เป็นไปตามวิธีการทดสอบของผู้ผลิต ซึ่งในการใช้งานจริงเราไม่ค่อยพิมพ์ใน Draft Mode เพราะสีจาง อ่านยาก ละแม้ว่าจะพิมพ์ ความเร็วที่จับเวลาได้ โดยไม่รวม Processing Time สำหรับ T60 จะได้เพียงประมาณ 15 หน้าต่อนาที

ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับการใช้งาน ถ้าต้องการ
All-In-One ราคาไม่แพง ก็อาจเลือก ME 535 แต่ถ้าจะเน้นงานพิมพ์ที่รวดเร็ว พิมพ์ภาพถ่ายได้สวยงามและพิมพ์ Label CD/DVD ได้ เครื่องรุ่น T60 ใช้ได้ดีทีเดียว และถ้ามีงานมากขึ้น ต้องการแบบ All-In-one ใช้ในสำนักงานขนาดย่อมๆ หรือประเภท Home Office เครื่องรุ่น TX510FN ก็ใช้งานได้ดี
 
 

 

 

 
คุณสมบัติ การใช้ Automatic Paper Feeder

สามารถใช้ถาดใส่กระดาษป้อนให้ทำการถ่ายเอกสารโดยอัตโนมัติได้  และทำนองเดียวกัน ก็ใช้
Scan เอกสารให้เป็นไฟล์ PDF โดย Feed กระดาษเอกสารเข้าไปโดยอัตโนมัติ  จากการทดสอบใช้สแกนเอกสารจำนวน 10 หน้า ใช้เวลาเพียง 2 นาที 54 วินาที  ในการใช้งาน ควรเช็คจำนวนหน้าที่สแกนหรือพิมพ์ออกมาว่าครบหรือไม่ เพราะอาจมีการดึงกระดาษเข้าไปครั้งละ 2 แผ่นได้เป็นบางครั้ง ขึ้นอยู่กับกระดาษที่ใช้

Reference :

เว็บไซต์ของ Epson - Epson TX510FN
 


แผงควบคุม Control Panelจากวันที่ 8 .. 2555