Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home

การนำ Google Map ไปใส่ในเว็บไซต์

  การสร้างแผนที่โดยกำหนดตำแหน่งของสถานที่ ระบุชื่อ รูปภาพ หรือทำ Link ไปยังหน้าเว็บที่ต้องการ โดยอาศัย Google Map นั้นมีประโยชน์มาก ช่วยให้ค้นหาและใช้นำทางไปได้สะดวก เช่น เปิดร้านขายของและมีแผนที่แสดงที่ตั้งของร้าน ทำให้ลูกค้าทราบว่าร้านอยู่ที่ใด ถ้าต้องการไปติดต่อหรือซื้อสินค้า จะไปได้อย่างไร

ดังนั้นจึงควรจัดทำแผนที่ต่างๆแล้วนำมาใส่ไว้ในเว็บไซต์ หรือที่หน้าเว็บเพจของท่าน และถ้าจะให้สะดวกยิ่งขึ้น ก็ระบุพิกัด
GPS เอาไว้ด้วย เพื่อให้ใช้ในการนำทางด้วยเครื่อง GPS ติดรถยนต์ได้เครื่อง GPS ส่วนใหญ่จะสามารถแสดงพิกัดได้ เช่น เรานำ GPS ไปไว้หน้าร้านให้รับสัญญาณดาวเทียมได้ จากนั้นค้นหาพิกัดจากเมนู Where Am I? ก็จะได้พิกัดของตำแหน่งนั้น ซึ่งนำไปใช้กับ Google Map ได้ด้วย
 
     
วิธีสร้างแผนที่โดยอาศัย Google Map แล้วนำไปใส่ในเว็บไซต์
 เปิด Google Map โดยเข้าไปที่เว็บไซต์  http://maps.google.com/  (สำหรับแผนที่ภาษาไทย)


รูปที่ 1
1.  สมัครเข้าใช้ Google Map โดยจะมีการระบุ Email (1) และ Password (2) จากนั้นก็ทำการ Sign In ตามรูปที่ 1
 

รูปที่ 2
2.  เมื่อ Sign In เข้าใช้งาน จะปรากฎแผนที่ Default ออกมา ตามรูปที่ 2 ใช้ Mouse เลื่อนแผนที่ไปจนพบแผนที่ประเทศไทย ซึ่งสามารถขยาย หรือหดลงได้โดยกดที่เครื่องหมาย + (3) หรือ - (4)
 

รูปที่ 3
3.  คลิกที่ My places (5) และ Create Map (6) ตามรูปที่ 3 จากนั้นหาแผนที่ส่วนที่เราต้องการ 
 

รูปที่ 4

4. กรอกข้อความลงในช่อง Title (7) และ Description (8) คลิกที่เครื่องหมายแสดงตำแหน่ง (9) แล้วลากมายังจุดที่ต้องการ  ใส่ข้อมูลในช่อง Title และ Description ใน Window ที่ปรากฎขึ้น  จากนั้น คลิก OK แล้วกด Save ก็จะได้แผนที่ของเรา
 


รูปที่ 5
5.  ขั้นตอนต่อไป เป็นวิธีการนำแผนที่ไปใส่ในเว็บไซต์ เริ่มจาก คลิก Edit (10) และคลิกที่เครื่องหมาย (11) จะปรากฎ Window (12) ขึ้นมา คลิกที่ Customize and preview embedded map (13) จะได้ตามรูปที่ 6
 

รูปที่ 6
6.  จากรูปที่ เลือก Custom(14 และกำหนดขนาดความกว้างและความสูงของภาพแผนที่ และปรับตำแหน่งแผนที่ เลื่อนไปมาได้ตามต้องการ จะปรากฎ HTML Code ขึ้นในช่องด้านล่าง (15) ให้ Copy Code นี้แล้วนำไปแปะลง ณ ตำแหน่งที่ต้องการในหน้าเว็บเพจได้ เราก็จะได้แผนที่นี้ในเว็บ
 

รูปที่ 7
7.  สำหรับการตกแต่งและให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นนั้น เช่น การกำหนดให้จุดที่แสดงตำแหน่งเป็นรูปแบบต่างๆ หรือมีสีต่างๆ เลือกได้โดยกดที่ (16) ตามรูปที่ 7
 

รูปที่ 8

8.  เลือกรูปแบบของหมุดที่จะแสดงตำแหน่ง (17) หรือเพิ่ม Icon (18) หรือสร้าง Icon ของเราเองได้ (19)
 

รูปที่ 9

9.  สามารถทำ Text Link จากข้อความ เช่นจาก Bangkok City (20) โดยใช้ Mouse ลากทาบที่ตัวอักษร แล้วคลิก Link (21) จะปรากฎ Window เล็กๆขึ้นที่ด้านบนซ้ายของจอ ตามรูปที่ 10 ให้ใส่ URL (22) ของหน้าเว็บดพจที่จะ Link ไปได้
 


รูปที่ 10
ตัวอย่างแผนที่ ที่จัดทำแล้ว

ตัวอย่างที่ 1  แผนที่สถานที่ท่อง
เที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยะยา

ดูแผนที่ Ayutthaya ในขนาดที่ใหญ่ขึ้น

ตัวอย่างที่ 2  แผนที่สถานที่ท่อง
เที่ยว ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

View Damnoen Saduak Floating Market in a larger map 


จากวันที่
2 .. 2555
ปรับปรุงล่าสุด 5 .. 2555