Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home

เครื่องนำทาง GPS Garmin Nuvi 710
Garmin Nuvi 710 - GPS Satellite Navigation
.

ใใใ  

รูปที่ 1  Garmin Nuvi 710 ติดที่กระจกหน้า

รูปที่ 2   อุปกรณ์บางส่วนที่ให้มา (ยกเว้น SD Card) และรวมทั้งขาตั้งติดกระจกรถยนต์แผ่น CD แผ่นติดบริเวณ Console และคู่มือ


รูปที่ 3   ช่องต่อต่างๆ


รูปที่ 4   ด้านหลัง

ทดสอบการนำทางโดยใช้ Coordinates ที่ได้มาจาก Google Earth
ได้ทำการทดสอบการนำทางโดยค้นหา Coordinates ของสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน  ที่ทำงาน   ซึ่งระบบนำทางไปได้อย่างถูกต้องแม่นยำมาก   และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2551 ได้ค้นหา Coordinates ของ
1.
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร   ซึ่งมีพิกัด คือ  Latitude 14  9' 15.24" N   และ Longitude 100 ํ 31' 16.01" E (เวลา Key เข้า Google ดู Code ในหน้าที่ทำ Link ไป ใช้ Copy and Paste ได้โดยสะดวก)
2. ร้านอาหาร "ต้นน้ำ" ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้พระราชวังบางปะอิน ซึ่งมีพิกัดคือ  Latitude 14 ํ 13' 24.65" N,  Longitude 100 ํ 34' 26.14" E จากนั้นก็เริ่มเดินทาง โดยตั้งระบบนำทางไปที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรก่อน ใช้ทางด่วนยกระดับ ปรากฎว่า ระบบนำทาง นำไปถึงทางเข้าศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และมีเสียงบอกว่า ถึงที่หมายแล้ว นับว่าแม่นยำมากทีเดียว   เมื่อเที่ยวที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วก่อนออกเดินทาง ก็ตั้งระบบนำทางไปที่ ร้านอาหารต้นน้ำ จากนั้นก็ออกเดินทาง Garmin Nuvi 710 ได้เลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดให้ และไปถึงร้านอาหารดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วเมื่อรถจะเข้าไปถึงลานจอดรถของร้าน ก็มีเสียงบอกว่าได้มาถึงที่หมายแล้ว นับว่าแม่นยำมาก

ผมชอบการหา Coordinates จากแผนที่ใน
Google Earth มาก เพราะสามารถขยายแผนที่ให้ใหญ่ มองเห็นสถานที่ที่จะไป หรือที่วางแผนเอาไว้ก่อน และเห็นถนนทั้งสายใหญ่ สายเล็ก และบริเวณต่างๆ ซึ่งก่อนการเดินทาง เรามีเวลาที่จะทำให้ละเอียดได้ แต่ถ้ารีบด่วน หรือเดินทางไปแล้ว และต้องการหาที่ใหม่ ก็ต้องหาจากแผนที่ ที่ให้มากับเครื่อง ซึ่งก็หาได้เช่นกัน ถ้าชำนาญพอ (แต่ต้องจอดรถก่อน อย่าขับไปหาไปจะอันตรายมาก)

การหาพิกัด Latitude, Longitude จาก Google Map
เปิด Google Map  แล้วเลื่อนไปที่ประเทศไทย ขยายภาพให้โตขึ้น และค้นหาสถานที่ที่ต้องการ  อ่านรายละเอียดที่นี่
New123A.gif (1369 bytes)

การใส่พิกัดสถานที่และตั้งชื่อที่มี Latitude และ Longitude
ปรากฎอยู่ด้วย

ถ้าเราหาพิกัดของสถานที่ ที่ต้องการไปได้แล้ว ก็นำค่าพิกัดมาเข้าเครื่อง Garmin Nuvi 710  และตั้งชื่อสถานที่ ซึ่งทำได้ดังนี้
1. เปิดเครื่อง และกดที่ Where to?
2. เลือก Coordinates

3. ใส่ตัวเลขลงในแต่ละช่อง โดย กดที่ช่องนั้นๆ ก็จะปรากฎหน้าจอเหมือนแป้นพิมพ์ขึ้น มีตัวเลข 0 - 9 ให้ Key ลงไปได้ ทำทีละช่องแล้วกด Done
4. จากนั้นกด Next และควรกด Show Map เพื่อตรวจดูแผนที่
5. กด Save แล้วจะมีหน้าจอคล้ายๆแป้นพิมพ์ขึ้นมา ให้เราตั้งชื่อสถานที่(Enter Name)
6. เมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้ว กด Done   กด OK เพื่อ Save to Favourite ก็เป็นอันเสร็จ   และให้ออกไปที่หน้าแรก แล้วเข้ามาใหม่ โดยไปดูที่ Favourite ก็จะพบชื่อสถานที่ พร้อมทั้งแสดงพิกัดด้วย
---------------------------------------------------------------------------------------------
การหาสัญญาณดาวเทียม และความเข้มของสัญญาณ
ในการใช้งาน GPS บางครั้งเมื่อเปิดเครื่อง จะมีคำว่า Acquiring Satellites และต้องรอนาน แสดงว่าเครื่องกำลังรอสัญญาณจากดาวเทียม อย่างน้อย 4 ดวงและสัญญาณควรจะมีความเข้ม (Signal Strength) มากพอสมควร วิธีการทดสอบว่ามีสัญญาณดาวเทียมมามากน้อยเท่าไร และจากดาวเทียมกี่ดวง ทำได้ง่ายๆ คือ กดที่ A (ดูรูปที่ 5) จะได้ตามรูปที่ 6
 
รูปที่ 5   หน้าจอ LCD เมื่อเปิดใช้งาน

รูปที่ 6   สัญญาณจากดาวเทียมต่างๆ

จากรูปที่ B  คือดาวเทียมต่างๆ  C  คือความเข้มของสัญญาณจากดาวเทียม  และ D คือพิกัดที่ตำแหน่งของเครื่อง GPS

...
เครื่องนำทาง GPS Garmin Nuvi 710
การใช้เครื่องนำทาง ระบบ GPS นับว่ามีประโยชน์มากในการเดินทางในปัจจุบัน เนื่องจาก
เมืองได้ขยายตัวออกไป มีการสร้างถนนและทางด่วนใหม่ๆมากขึ้น และการจราจรก็ติดขัดมาก
เป็นประจำ ดังนั้น การใช้เครื่องนำทางจึงช่วยให้เดินทางไปยังที่หมายได้อย่างรวดเร็ว ลดการ
หลงทางลง และเป็นการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง โดยระบบจะนำทางที่สั้นที่สุดได้ หรือให้เรา
เลือกเส้นทางที่สะดวกในการเดินทางที่สุดก็ได้

ผมได้เริ่มใช้เครื่องนำทางระบบ GPS ติดตั้งในรถยนต์เครื่องแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2548
เป็นเวลา 3 ปีมาแล้ว โดยใช้เครื่อง GPS Garmin c320 ในขณะนั้นราคา 32,000 บาท
อ่านบทความได้ที่นี่

ต่อมาได้ใช้เครื่องนำทางที่ติดมากับรถยนต์ Toyota Camry 2006 รุ่น 2.4V DVD -
Navigator ซึ่งมีจอที่ใหญ่ และเสียงนำทางนั้น สามารถบอกชื่อถนนได้ด้วย นอกจากนั้น
ก็ให้ข้อมูล Latitude และ Longitude ณ จุดที่เราไปถึง และ Mark เอาไว้ได้

อ่านบทความได้ที่นี่

เครื่อง GPS เครื่องที่ 3 ที่ใช้คือ Garmin Nuvi 710 ซึ่งถือว่าใหม่มากสำหรับเมืองไทย
(ณ เดือนสิงหาคม 2551) ราคาประมาณ 24,000 บาท ความจริงเครื่องนำทางของ Garmin
ณ วันที่เขียนนี้ มีมากมาย
ดูรายละอียดผลิตภัณ์ได้ที่นี่   แต่ทางผู้จัดจำหน่ายได้เลือกรุ่น 710
และทำการปรับปรุงระบบปฎิบัติการภาษาไทย ทำให้ใช้ Features ได้มากกว่าแบบภาษา
อังกฤษ โดยมีลูกเล่นต่างๆที่เป็นประโยชน์มาก สรุปย่อๆได้ดังนี้

การใช้งานเป็นระบบนำทาง
เมื่อเปิดสวิทช์เครื่อง Garmin Nuvi 710 หน้าจอแรกที่พบจะมี Icon ใหญ่ 2 อันคือ
Where to? และ Browse Map หรือ ค้นหาตำแหน่ง   และ ดูแผนที่ ซึ่งในที่นี้จะแสดง
หัวข้อทั้งหมดที่อยู่ใน "ค้นหาตำแหน่ง" ซึ่งแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อย่อย ดังนี่ซึ่งการใช้งานสรุปสั้นๆคือ
1. ค้นหาสถานที่ สถานที่ที่น่าสนใจ สถานที่ใกล้เคียง แล้วให้ระบบนำทางไป
2. เพิ่มจุดที่ต้องการแวะในระหว่างเส้นทาง   การเลือกเส้นทาง
3. เลือกสถานที่จากแผนที่ Mark ตำแหน่ง ตั้งชื่อ และให้ระบบนำทางไป
4. สามารถหาตำแหน่งปัจจุบัน (Where am I?) ซึ่งเครื่องจะระบุ Latitude, Longitude
และสถานที่ใกล้เคียงให้ (กดที่ Tools หรือ เครื่องมือ ก็จะพบ Where am I?)

5. สามารถ Key ข้อมูล Coordinates คือ Latitude และ Longitude เข้าไปในเครื่อง
แล้วให้เครื่องนำทาง
ซึ่งเป็น Feature ที่ดีมาก เพราะถ้าเราทราบจุด Coordinates
ก็จะเดินทางไปได้โดยง่ายและการนำทางจะแม่นยำมาก


Where to --> Coordinates
กดที่ตัวหนังสือ หรือตัวเลข แล้วพิมพ์ตัวเลข
ที่ต้องการลงไป แล้วกด Done ทำทีละช่อง
จนครบ  จากนั้นกด Next และ Go! เพื่อ
นำทาง  อนึ่ง ควร Edit ตั้งชื่อสถานที่ให้
เรียบร้อยด้วย มิฉะนั้นจะลืมว่าเป็นที่ใด
(อ่านรายละเอียด ในข้อ ง.)

Ancient1_250.jpg (29222 bytes)

การหาจุดพิกัดภูมิศาสตร์ (Coordinates)
ของสถานที่จาก Googles Earth

ตัวอย่าง : เปิด Google Earth เลือกไปที่
ประเทศไทย --> สมุทรปราการ -->
ค้นหาบริเวณทางเข้าเมืองโบราณ และใช้
Placemark ชี้ไปที่จุดที่ต้องการ  จะพบ
ตัวเลข Latitude และ Longitude
ในวินโดว์ 
คลิกดูภาพใหญ่

เทคนิค : เมื่อ Key ตำแหน่ง Coordinates
เข้าไปใน Garmin Nuvi 710 แล้ว ควรเปิด
ดูแผนที่ และเช็คว่าตำแหน่งตรงจริงหรือไม่
หากมีความคลาดเคลื่อนบ้าง ควรปรับให้ตรง
อีกครั้ง เพราะการนำทางต้องยึด Garmin
เป็นหลัก ผลการทดสอบอ่านด้านล่าง

6. สามารถถอดเครื่องออกจากที่ตั้งในรถยนต์ได้โดยง่าย และนำติดตัวไปใช้ เช่นการเดิน
(Walking to Destination) โดยแบตเตอรรี่ เมื่อชาร์จไฟเต็มที่ จะใช้งานได้ประมาณ
5 ชั่วโมง ดังนั้น ในกรณีที่เดินไปแล้วหลงทาง ก็เช็ค Where am I? เมื่อได้จุด Coordinates
แล้วก็สามารถโทรศัพท์แจ้งให้คนไปค้นหาได้ หรือตั้งระบบนำทางให้ไปยังจุดแรกที่ตั้งต้นเดิน
เพื่อจะได้หาทางกลับไป
7. การใช้รูปภาพที่มีจุด Coordinates นำทาง สำหรับเครื่อง Garmin Nuvi 710 Thai OS
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาแล้ว นับว่ามีประโยชน์มาก 
อ่านรายละเอียดได้ที่นี่   อย่างไรก็ตาม
ในเครื่อง Garmin Nuvi 710 ได้มีภาพสถานที่ท่องเที่ยว ที่มี Cordinates กำกับมาด้วยให้เรา
ใช้งานได้จำนวน 30 ภาพ
 
การหาตำแหน่งปัจจุบัน (Where am I?)New123A.gif (1369 bytes)

การหาตำแหน่งปัจจุบันมีประโยชน์มาก ทำให้ทราบว่าเราอยู่ที่ใด มีพิกัด Latitude, Longitude เท่าไร สามารถนำไปใช้ใน Google Map ได้ และช่วยให้มีการนำทางมาพบได้ เช่น ร้านค้าที่ระบุพิกัด GPS ไว้ในเว็บไซต์ จะช่วยให้ผู้ที่สนใจจะมาซื้อสินค้า เดินทางมาได้ง่ายขึ้น  สำหรับเครื่อง GPS Garmin Nuvi 710 การหาตำแหน่งปัจจุบัน ทำได้คือ กดที่ Tools (1) ตามรูปที่ 7 แล้วกดที่ Where am I? (2) ตามรูปที่ 8 จะปรากฎค่า Latitude, Longitude (3 และ 4) ตามรูปที่ 9
 


รูปที่ 7


รูปที่ 8


รูปที่ 9

การใช้งานอื่นๆ
1.
ใช้ Bluetooth ติดต่อกับโทรศัพท์มือถือ ใช้เป็นระบบ Handsfree
2. Media Player เล่นเพลง mp3  ดูภาพถ่าย และดูภาพถ่ายแบบ Slide Show
3. ตั้งเวลา และดู World Clock
4. ใช้เป็นเครื่องคิดเลข
5. Currency & Unit Converter   เป็นต้น
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
วิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่ Garmin Nuvi 710
แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบบ Lithium Polymer ความจุ 1,250 mAh, 3.7 โวลท์ การเปิดฝาเครื่อง ต้องใช้ไขควงพิเศษ ที่เรียกว่า Tork and Shim Tool  ดูวิดีโอ วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ GPS Garmin Nuvi 710 ได้ที่นี่  และอ่านวิธีพร้อมรูปภาพโดยละเอียด คลิกที่นี่   สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ นั้น ถ้าไปที่บริษัท ESRI เขาคิด 1,284 บาท แต่ถ้าจะลองซื้อจากเว็บไซต์ มาเปลี่ยนเอง จะแพงกว่า เพราะค่าขนส่งแพงมาก

การนำ Garmin Nuvi 710 เข้าศุนย์ ESRI
ผมใช้เครื่อง GPS Garmin Nuvi 710 มาได้ 2 ปี และได้ Upgrade แผนที่ชุดใหม่ Version 10.1ไปแล้ว ก่อนหน้านี้สัก 2 - 3 เดือน พบว่าแบตเตอรี่เก็บไฟไม่ได้ คือเมื่อเปิดเครื่องโดยใช้แบตเตอรรี่ภายในก็จะอยู่ได้ประมาณ 5 นาที ก็ Low Batt ทำให้สงสัยว่าแบตเตอรรี่ คงจะเสื่อมหรือหมดอายุแล้ว  ในที่สุดตัดสินใจจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ จึงได้ขับรถไปที่บริษัท ESRI ที่อาคารสาธรนคร ถนนสาธรเหนือ โดยอาศัยพิกัดนำทางในเว็บไซต์ คือ  N13 43.380  E100 31.808 ก็ปรากฎว่า เครื่องนำทางไปอย่างถูกต้องเมื่อขึ้นไปที่ชั้น 22 แจ้งวัตถุประสงค์ว่า จะนำเครื่องมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ พนักงานรับเครื่องไปแล้วให้นั่งรอ รออยู่ประมาณ 45 นาที พนักงานก็แจ้งว่าเสร็จแล้ว ไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ โดยเขาได้ตรวจเช็คแบตเตอรี่ แล้วทำการ Calibrate แบตเตอรี่ Update Firmware ทดสอบการใช้งานของเครื่องปกติโดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใด ทั้งๆที่ เครื่องนี้หมดอายุรับประกันไปนานแล้ว  ผมพบว่า เครื่องทำงานดีและแผนที่ ก็ใหญ่ ชัดเจน แบตเตอรี่ก็เก็บไฟใช้ได้นาน ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เมื่อเปิดจอที่ความสว่าง 50%  ซึ่งก็พอจะใช้งานที่จำเป็นไปได้ อีกสักระยะหนึ่ง

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ Garmin Nuvi 710

ได้ปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ เมื่อวันที่
27 มกราคม 2554 ราคา 1,284 บาท และได้ทดสอบการใช้งาน โดย Charge ไฟให้เต็มและเปิดใช้งานต่อเนื่อง ปรากฎว่าใช้งานได้ประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที
 

Rechargeable Li-ion Battery
Rating : 3.7 V, 1.25 Ah
 

แบตเตอรี่ของ Garmin Nuvi 710

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ Garmin Nuvi 710 ครั้งที่ 2New123A.gif (1369 bytes)
ได้ปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
24 มกราคม 2557 เนื่องจากมีสถานะการณ์ชุมนุมหลายแห่ง จึงได้ไปลองถามที่ร้านอมรอิเล็กทรอนิกส์ IT Mall รัชดา และเขาเปลี่ยนให้ได้ ในราคาเพียง 250 บาท ผลการใช้คือ เมื่อชาร์จไฟจนเต็ม ครั้งที่ 1 เปิดใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งก็นับว่าดี เพราะแบตเตอรี่ที่ใช้มีความจุ 1,000 mAh และราคาถูก


จากวันที่ 21 ส.ค. 2551
ปรับปรุง : 17 ส.ค. 2553, 29 .. 2554 และ 25 .. 2557