Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home


การปรับขนาดภาพดิจิตอล (Image Resizing)รูปที่ 1


รูปที่ 2


รูปที่ 3


รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6


การปรับขนาดรูปภาพ เพื่อใช้งานในอินเทอร์เน็ต
(Image Resizing)


เมื่อเราถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล ไฟล์รูปภาพส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์
.JPG และมีขนาดความกว้าง x ความยาว เป็นพิกเซล ที่ใหญ่ขึ้น ตามความละเอียดของภาพ และแต่ละภาพ จะมีจำนวน kbytes สูงขึ้น เช่นภาพละ 4,000 kB 

ในการใช้งาน ถ้าทำรูปภาพเข้าในเว็บไซต์ เราจะลดขนาดภาพลงให้เหมาะสมกับหน้าเว็บ เช่นใช้ขนาดกว้าง 400 พิกเซล หรือเมื่อขยายภาพ อาจจะใช้ขนาด 850 พิกเซล การปรับขนาดภาพ ส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม Photoshop ทำ พร้อมกับการตกแต่งภาพให้สวยงาม

การทำ Image Resizing

ถ้าต้องการส่งรูปภาพดิจิตอล จำนวนมากไปทางอีเมล์ หรือเมื่อทำการ Upload เข้าไปในเว็บไซต์ สมควรที่จะต้องลดขนาดภาพลงก่อน โดยการทำ Image Resizing ซึ่งจะทำทีละภาพ หรือทำแบบ Batch Processing และภาพที่ลดขนาดลงแล้ว จะมีจำนวน kbytes ลดลงมาก ทำให้ส่งไปได้ง่ายและรวดเร็ว

โปรแกรมที่ใช้ทำ Image Resizing

มีหลายโปรแกรมให้เลือกใช้  และสามารถ Download มาใช้ได้ฟรี   สำหรับผู้เขียน ได้ใช้โปรแกรม
IrfanView มาเป็นเวลานานแล้ว จึงขอแสดงวิธีการทำ โดยใช้โปรแกรมนี้ ก่อนอื่น Download โปรแกรมมาใช้ได้ฟรี  คลิกที่นี่

วิธีใช้โปรแกรม IrfanView ในส่วนของ Image Resizing

1. เปิดโปรแกรม Irfanview ขึ้นมา คลิกที่ File (
1) แล้วเลือกนำรูปภาพที่ต้องการเข้ามา ตามรูปที่ 1
2. จากรูปที่  2 คลิกที่ Image (
2) เลือก Resize / Resample (2A) จะได้ตามรูปที่ 3
3.  จากรูปที่ 3 เลือกขนาดภาพที่ต้องการ Resize (
3) เช่น กว้าง 800 Pixels หรือ เลือกขนาด ที่ (4) และยังมี Features ต่างๆให้เลือกใช้อีก เช่นการทำให้ภาพคมขึ้น หลังจากการทำ Resize แล้ว เมื่อตั้งค่าที่ต้องการเสร็จแล้ว ก็คลิก OK (5) โปรแกรมก็จะทำการปรับขนาดรูปภาพให้ ตามรูปที่ 4 โดยมีขนาด 800 Pixels ตาม (6) จากนั้นเราก็ Save ไฟล์รูปภาพเอาไว้ได้

เปรียบเทียบขนดไฟล์รูปภาพ

ไฟล์รูปภาพที่แสดงในรูปที่ 1 เป็นไฟล์ต้นฉบับ (Original) มีขนาด 4,076 kB เมื่อทำการ Resize โดยโปรแกรม IrfanView แล้วจะได้ขนาดเล็กลงมาก ดังนี้
 
  ขนาดภาพ (Pixels) ขนาดไฟล์ (kB) ขนาดไฟล์ที่ปรับคุณภาพสูงสุด (kB)
  Original
3872 x 2592
4,076 4,076
  Resized 800 84 266
  Resized 1000 102 389
       

สำหรับการทำ Image Resizing รูปภาพจำนวนมากในคราวเดียวนั้น ก็สามารถทำได้ โดใช้วิธี Batch Processing  ซึ่งมีวิธีทำดังนี้

6. เมื่อเปิดโปรแกรม IrfanView ขึ้นมาแล้ว ดูรูปที่ 5 คลิกที่
File (7) แล้วเลือก Batch Conversion / Rename (7A) จะได้หน้าจอตามรูปที่ เลือก Batch Conversion (8) เลือกชนิดของไฟล์ เช่น JPEG (9) แล้วเปิด Folder รูปภาพที่ต้องการเข้ามา (10) เลือกจำนวนรูปภาพ หรือเลือกทั้งหมด แล้วคลิก Add หรือ Add all (11) จะได้ไฟลที่ต้องการนำมา Resize ตาม (12) จากนั้นเลือกว่าจะให้ไฟล์รูปภาพที่ถูก  Resize แล้วไปเก็บไว้ที่ใด (13) แล้วคลิก Start Batch (14) โปรแกรมก็จะทำงานไปจนเสร็จ

คลิกเพื่อดู Screen Capture การใช้โปรแกรม
(เวลาเล่น 1 นาที 17 วินาที)

  


จากวันที่ 20 .. 2555