Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home
เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่นส์ หรือ All In One ติดตั้ง Ink Tank
 
เครื่องพิมพ์ แบบ All-In-One คือเป็นทั้ง Printer, Scanner, เครื่องทำสำเนาหรือถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ภาพดิจิตอลโดยตรงจากแผ่น Memory Cards นอกจากนั้น บางรุ่น สามารถส่ง Fax ได้ ใช้ต่อเข้าระบบ Ethernet และ Share การใช้งานได้ ฯลฯ นับว่ามีความคล่องตัวมาก และในปัจจุบัน ราคาก็ไม่แพง หลายๆรุ่น ติดตั้ง Ink Tank ได้แต่ก็มีบางรุ่น บางยี่ห้อ แม้ว่าจะติด Ink Tank แต่ก็ใช้งานก็ไม่ทน หัวพิมพ์ตันได้ง่าย
 
 
  Epson ME OFFICE 535 All In One Printer
เป็นเครื่องพิมพ์ แบบ All-In-One คือเป็นทั้ง Printer, Scanner, เครื่องทำสำเนาหรือถ่ายเอกสาร ที่มีขนาดเล็กลง คือ กว้าง  39 .. ลึก 32 .. และสูง 15 .. เหมาะสำหรับการวางในพื้นที่ที่จำกัดและดูจะเหมาะสำหรับใช้ตามบ้านมากกว่าสำนักงาน เนื่องจากความเร็วในการพิมพ์ค่อนข้างจะช้า

Epson ME 535 ติด Ink Tank แล้ว ณ ก.. 2555 ราคาประมาณ 3,900 บาท นับว่าไม่แพงสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ All In One

 

รูปที่ 1
 

 

รูปที่ 2

ทดสอบความเร็วในการพิมพ์
การทดสอบทำโดยให้พิมพ์หน้าแรกของเว็บไซต์
Bangkoksite.com ซึ่งมีทั้งข้อความและรูปภาพ โดยใช้การพิมพ์แบบ ข้อความและรูปภาพ จับเวลาที่ใช้ตั้งแต่เริ่มพิมพ์ (ไม่รวม Processing Time) จนพิมพ์เสร็จ ได้ผลดังนี้

รายการ T60
Stylus
Photo
R230
Stylus
Photo
ME 535
All-In-one
1 จำนวนสีของหมึกพิมพ์ 6 สี 6 สี 4 สี
2 พิมพ์จากหน้าแรกของเว็บไซต์
www.bangkoksite.com
17 วินาที 34 วินาที 66 วินาที
3 ความเร็วในการพิมพ์ตาม Spec. (Draft Mode) ตามวิธีการวัดของผู้ผลิต ประมาณ 37 หน้าต่อนาที (ขาวดำ) / ประมาณ 38 หน้าต่อนาที (สี) ประมาณ 15.8 หน้าต่อนาที (ขาวดำ) / ประมาณ 15.3 หน้าต่อนาที (สี) ประมาณ 30 หน้าต่อนาที (ขาวดำ) / ประมาณ 15 หน้าต่อนาที (สี)

มายเหตุ : ความเร็วในการพิมพ์ตาม Spec. เป็นไปตามวิธีการทดสอบของผู้ผลิต ซึ่งในการใช้งานจริงเราไม่ค่อยพิมพ์ใน Draft Mode เพราะสีจาง อ่านยาก ละแม้ว่าจะพิมพ์ ความเร็วที่จับเวลาได้ โดยไม่รวม Processing Time สำหรับ T60 จะได้เพียงประมาณ 15 หน้าต่อนาที

ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับการใช้งาน ถ้าต้องการ
All-In-One ราคาไม่แพง ก็อาจเลือก ME 535 แต่ถ้าจะเน้นงานพิมพ์ที่รวดเร็ว พิมพ์ภาพถ่ายได้สวยงามและพิมพ์ Label CD/DVD ได้ เครื่องรุ่น T60 ใช้ได้ดีทีเดียว

 

  Epson L200 All-In-One Printer พร้อม Ink Tank
เป็นครั้งแรก ที่ Epson ได้ผลิตเครื่องพิมพ์แบบ All-In-One ที่มีระบบ Ink Tank ติดตั้งมาเสร็จจากโรงงาน การเติมน้ำหมึกทำได้ง่าย และต้องใช้น้ำหมึกแท้ของ Epson เท่านั้น เนื่องจากในการเติม จะต้องใส่รหัสน้ำหมึกแต่ละขวดเข้าไปด้วย  การใช้น้ำหมึกแท้มีข้อดีที่ทำให้หัวพิมพ์ไม่อุดตันเร็ว ใช้งานได้นาน ไม่ต้อง Clean หัวพิมพ์บ่อยๆ และถ้าพิมพ์ภาพถ่าย สีจะคงทนอยู่ได้นาน


Epson Stylus Office TX510FN All-In-One Printer
เครื่องพิมพ์ระบบ Multi-Functions หรือ All-In-One ที่น่าสนใจอีกเครื่องหนึ่ง สามารถติด Ink Tank ได้ เหมาะสำหรับใช้ในสำนักงาน และมีขนาดกระทัดรัด มีความเร็วในการพิมพ์ดี โดยเฉพาะมื่อพิมพ์สีดำ

 
อ่านบทความใหม่

หมายเหตุ

1. บทความนี้ จัดทำขึ้นแบบง่ายๆก่อน ข้อมูลยังไม่ลงลึกมากนัก แต่ก็จะมีการปรับปรุงเพิ่มข้อมูล รูปภาพ มากขึ้นในเร็วๆนี้ ท่านที่สนใจ ติดตามได้

2. เป็นบทความที่แบ่งปันประสบการณ์ ไม่ใช่การโฆษณาสินค้า 

Hit Counter
จากวันที่ 15 .. 2555
ปรับปรุงล่าสุด 27 .. 2555