Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home

โปรแกรมรักษาความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์
การใช้ Kaspersky Internet Security 2010

Kaspersky Internet Security 2010 รุ่น Complete PC Protection   

ในปลายปี 2552  ในระหว่างที่ผู้เขียนกำลังจัดทำหน้าเว็บเพจ และได้ทำการ Edit  เพื่อ Link ไปยังเว็บไซต์หนึ่ง ก็ปรากฎว่าไปติดไวรัสมา และในวันเดียวกันเครื่อง PC ก็ติด
ไวรัสมารวม 2 เครื่อง ทำให้เดือดร้อนมาก เพราะใน PC แต่ละเครื่อง มีข้อมูล และได้ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานมาหลายโปรแกรม ไวรัสที่ติดมานั้นมีหลาก
หลายมาก จนทำให้เครื่องเสีย ไม่สามารถใช้อะไรได้เลย ทำให้ต้องล้างเครื่องใหม่ หมายความว่า ต้อง Format ฮาร์ดดิสก์ใหม่ ต้องติดตั้ง Windows และโปรแกรมใหม่หมด
แต่ยังโชคดีอยู่บ้าง ที่ได้ทำการ Backup ข้อมูลส่วนใหญ่ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่อง PC  ออกไปเก็บไว้ที่ External HDD ขนาด 1.5 TB แล้ว ดังนั้น ข้อมูลจึงเสียหายไปเพียง
เล็กน้อย เรื่องนี้เป็นบทเรียนให้ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์มากๆ ต้องระวังและเพิ่มความสำคัญให้กับการ Backup ข้อมูล ซึ่งนอกจากจะ Backup ไว้ที่ External HDD แล้ว บางส่วน
ก็อาจจะต้องบันทึกลงแผ่น DVD เอาไว้ด้วย (พูดในลักษณะของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วๆไป แต่ถ้าเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ ก็จะมีวิธีการสำรองข้อมูลเป็นหลักปฎิบัติอยู่แล้ว)

ความเสียหายที่เกิดขึ้น ทำให้ต้องทบทวนการใช้โปรแกรม Anti-Virus, Anti-Spyware กันใหม่ เพราะโปรแกรมที่ใช้อยู่เดิมนั้น อาจจะไม่ทันสมัยเพียงพอ หรือไม่สามารถ
ป้องกันเครื่อง PC และทำลายไวรัส Spyware, Malware ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบัน มีมากมายมหาศาล ดังนั้น จึงได้เริ่มเปลี่ยนมาใช้โปรแกรม Kaspersky 2009 (แคสเปอร์สกี้)
ซึ่งน่าจะได้ผลดี และต่อมา ได้ติดตั้งโปรแกรม Kaspersky Internet Security 2010 (KIS 2010) รุ่น Complete PC Protection กับเครื่อง PC อีกเครื่องหนึ่ง
(
ราคา 890 บาท ใช้ได้ 1 ปี และต่ออายุปีที่ 2 ได้ในราคา 530 บาท)

เป็นที่ทราบกันดีว่า โปรแกรมรักษาความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์ มีขายหลายโปรแกรม ถ้าเราศึกษาจากเว็บไซต์ พบว่ามีการเปรียบเทียบ Top 10 AntiVirus Softwares ไว้
และสามารถดู วิดีโอเกี่ยวกับ Kaspersky 2010 ได้

ในบทความนี้ จะกล่าวถึงการใช้งานโปรแกรม KIS 2010 ซึ่งมีเมนูหลัก อยู่ทางด้านซ้าย แบ่งเป็น 5 เมนู ตามรูปที่ 1


รูปที่ 1  My Protection  หน้านี้แสดงภาพรวม หรือสถานะการทำงานของโปรแกรมทั้งหมด


รูปที่ 2  My Security Zone  ส่วนนี้แสดงการตรวจสอบ ระดับการทำงานของการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการควบคุมการทำงานของ Applications ต่างๆ


รูปที่ 3  Scan My Computer  เป็นหน้าจอสำหรับใช้สั่งงานให้โปรแกรมทำการสแกนไวรัส ตามความต้องการ

รูปที่ 4  My Update Center

รูปที่ 5  Security+

    การติดตั้งโปรแกรม
มีคู่มือการติดตั้งทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้  มีขั้นตอน
ต่างๆ ที่เขียนไว้ชัดเจน ติดตั้งได้ง่าย  และเมื่อติดตั้งโปรแกรม
แล้ว ควรทำการ Update โปรแกรมทันที และหลังจาก
Re-start เครื่องใหม่ ถ้าทุกอย่างเรียบร้อย ก็จะปรากฎ
แถบสีเขียว มีข้อความว่า Your computer is protected.

หน้าจอ My Protection Status

ตามรูปที่ 1 My Protection  หน้านี้แสดงภาพรวม หรือสถานะ
การทำงานของโปรแกรมทั้งหมด ซึ่งมีรายละเอียด แบ่งได้ตาม
ประเภท เช่น Files and private data
 เมื่อคลิกเข้าไป จะมี
รายละเอียดให้เห็นมากมาย

หน้าจอ My Security Zone
ตามรูปที่ 2
ส่วนนี้แสดงการตรวจสอบ ระดับการทำงานของการรักษา
ความปลอดภัย รวมถึงการควบคุมการทำงานของ
Applications ต่างๆ


หน้าจอ Scan My Computer
ตามรูปที่ 3 
Scan My Computer  เป็นหน้าจอสำหรับใช้สั่งงานให้
โปรแกรมทำการสแกนไวรัส ตามความต้องการ ซึ่งสามารถที่จะเลือกสแกน
เฉพาะไดร์ฟบางตัว หรือเลือกสแกนทั้งหมด ก็ได้


หน้าจอ My Update Center
ตามรูปที่ 4  My Update Center เป็นการสรุป การ Update ข้อมูล
ในการค้นหาไวรัส มีการแยกประเภทของไวรัสและโปรแกรมที่ไม่
พึงประสงค์ต่างๆ


หน้าจอ Security+
ตามรูปที่ 5  Security+  เป็น Tools ที่เพิ่มขึ้นมา เพื่อให้สามารถทำงาน
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในด้านอื่นๆได้ เช่น
Parental Control

ตัวอย่างรายงาน
รายงานแสดงจำนวนอันตรายจากสาเหตุต่างๆ


รูปที่ 6  ตัวอย่างรายงาน

การยกเลิกการรักษาความปลอดภัยชั่วคราว
Pause Protection
. Upload ไฟล์วิดีโอ ขึ้นเว็บไซต์
จากประสบการณ์ในการใช้งาน พบว่า ในการ Upload ไฟล์วิดีโอ ขึ้นเว็บไซต์หรือขึ้น YouTube จะทำไม่สำเร็จ คือเกิด Error ขึ้น และวิธีแก้ก็คือ ก่อนที่จะUpload ไฟล์ จะต้อง Pause Protection ที่ Kaspersky ก่อน วิธีทำคือ ไปที่ตัวหนังสือ K ที่บรรทัดล่างของจอ (1) คลิก Mouse ที่ปุ่มขวา จะปรากฎหน้าจอเล็กๆ ขึ้นมา ตามรูปที่ 7 คลิก Pause Protection (2)  แล้วเลือกว่าจะให้หยุดการป้องกันแบบใด   และเมื่อ Upload ไฟล์เสร็จแล้ว ควรรีบกลับไปที่Resume Protection โดยเร็ว
. การติดตั้ง / Download Software
ในการติดตั้ง หรือ Download ซอฟท์แวร์ นั้น ถ้าเป็นซอฟท์แวร์ที่น่าสงสัยโปรแกรมจะไม่ยอมให้ติดตั้ง หรือ Download แต่ถ้าเรามั่นใจว่าซอฟท์แวร์นั้น ไม่มีไวรัส ก็สามารถติดตั้งได้ โดยทำการ Pause Protection ที่โปรแกรมKaspersky เสียก่อน


รูปที่ 7  การสั่งยกเลิกการรักษาความปลอดภัยชั่วคราว


รูปที่ 8  การสั่ง Pause Protection และการ Resume ใหม่

สรุปการใช้งานทั่วไป
เมื่อติดตั้งโปรแกรม Kaspersky แล้ว โปรแกรมจะทำงานเองโดยอัตโนมัติผู้ใช้แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลย นอกจากคอยดูว่าในขณะนั้น Computer is protected หรือไม่ หรือถ้ามีข้อความว่า Computer is at risk ให้ Fix It ก็้คลิกที่ Fix It  แต่ถ้าไม่ทำ โปรแกรม ก็จะทำให้เองตามเวลาที่กำหนด

References :
1. www.thaikaspersky.com
2. www.kaspersky.com


 


จากวันที่ 6 พ.ค. 2553