Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home
การพิมพ์ Label ลงบนแผ่น CD/DVD
โดยเครื่องพิมพ์ Epson R230 ที่ติดตั้งระบบ CIS

                                            รูปที่ 1
ีก่อนอื่น เปิดโปรแกรม Epson Print CD ที่ให้มาและได้ทำการติดตั้งไปแล้ว โดย Software ที่มากับเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือกรูปภาพที่จะนำมาลงใน Label ซึ่งภาพนั้นอาจจะทำการตกแต่งมาก่อนโดย Photoshop ก็ได้ พิมพ์ตัวหนังสือ เลือกขนาดและสีที่ต้องการ ตามรูปที่ 1 ซึ่งควรจะ Save เอาไว้ก่อน


                                            รูปที่ 2
.ใส่แผ่น CD หรือ DVD แบบ Printable บนถาด CD เข้าไปในช่อง แล้วสั่งพิมพ์จะได้ Label บนแผ่น ตามรูปที่ 2 ซึ่งถ้าพอใจแล้ว ก็ถือว่าจบการพิมพ์


                                            รูปที่ 3
ต่อมา ถ้าอยากจะเพิ่มข้อความบางส่วนลงไปอีก ก็สามารถทำได้โดยเรียกรูปภาพที่ได้ Save เอาไว้ขึ้นมาก่อน จากนั้นพิมพ์ข้อความใหม่และจัดตำแหน่ง เพื่อจะได้ไม่ให้ข้อความใหม่ไปทับกับรูปและข้อความเดิม จากนั้นลบรูปและข้อความเดิมออก (เพราะพิมพ์ไปก่อนหน้าแล้ว) จะได้ดังรูปที่ 3    
 
หมายเหตุ
1. ในการใส่แผ่น CD/DVD ลงในถาด สำหรับการพิมพ์
ครั้งที่ 2 จะต้องหันด้านบนของแผ่น เข้าหาลูกศร
สีขาว ที่ถาด

2. หากมีปัญหาเครื่องไม่ยอมพิมพ์ และมีไฟสีแดง
อันกลางกระพริบ แสดงว่าท่านอาจจะยังไม่ได้ใส่
ถาด CD ก็ให้ใส่ถาด CD เข้าไปให้ตรงตามที่ลูกศร
กำหนดไว้ แล้วกดปุ่มที่มีไฟสีแดงกระพริบอยู่ เครื่อง
ก็ควรจะพิมพ์!

3. เป็นที่ทราบกันดี และควรเตือนสำหรับมือใหม่ว่า
ให้ทำการ Burn CD/DVD ให้เรียบร้อยเสียก่อน แล้ว
จีงค่อยนำมาพิมพ์ Label ลงสรุป :
ก. จัดทำรูปปกหรือจะสแกนมา แล้ว Save ไว้ใน HD
เช่น D:\CDCover
ข. เปิดโปรแกรม Epson Print CD
ค. คลิก Import เลือกรูปที่ทำไว้แล้ว คลิก OK
ง. ทำการปรับรูปให้อยู่ในขอบวงกลม
จ. สั่งพิมพ์
ฉ. ถ้าจะ Save รูปปกไว้ก็ Save เป็นไฟล์  .ec3

   
รูปที่ 4
สั่งพิมพ์ Label ลงบนแผ่นอีกครั้ง จะได้ดังรูปที่ 4


  รูปที่ 5
ตัวอย่างการพิมพ์ Label ลงบนแผ่น CD และ DVD ที่ท่านสามารถออกแบบเองได้

กลับไปหน้า Printer & Ink Tank


จากวันที่ 28 พ.ค. 2549

ปรับปรุง 10 มี.ค. 2550