Digital Photography  Audio & Video  Computer Accessories  Software Applications  Miscellaneous | Home

  เครื่อง Scanner Epson Perfection V33
และการสแกนไฟล์แบบต่างๆ

(Epson Perfection V33 Scanner)
 
 
 

1. เครื่อง Scanner Epson Perfection V33

เป็นครื่อง Scanner ที่มีความละเอียด 4200 x 9600 dpi มีความเร็วในการสแกน 3.5 msec/line มีขนาดบางมากคือ 28.9 x 43.0 x 4.1 ซม. เท่านั้น การติดตั้งซอฟท์แวร์ ทำได้ง่ายตามขั้นตอนต่างๆ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว จะมี Icon EPSON Scan ซึ่งเมื่อราคลิก และเลือก EPSON Perfection V33/V330 แล้ว  ต่อจากนั้นก็ทำการตั้งค่าต่างๆ เช่น Mode อาจเลือก Prosessional Mode ซึ่งเราจะเลือกตั้งค่าอื่นๆได้อีก รวมทั้ง Image Type จะเลือก สี 48-bit, 24-bit, Gray Scale หรือ ขาว-ดำ ก็ได้ จากนั้นสามารถทดสอบโดยคลิกที่ Preview จากหน้า Preview สามารถกำหนดพื้นที่ของหน้าที่จะสแกนโดยวิธี Cropping ได้ จากนั้นก็คลิกที่ Scan แต่ก่อนที่เครื่องจะทำการสแกน เราสามารถเลือก Location ที่ไฟล์จะไปถูกเก็บไว้ ตั้งชื่อไฟล์ และเลือก Image Format เช่น  BITMAP, JPEG, PDF, TIFF เป็นต้น
 

 
 
รูปที่ 1    Epson Scanner รุ่น Perfection V33
 
 
 
รูปที่ 2  เครื่อง Scanner มีช่องต่อ Power Supply และ USB และปุ่ม 4 ปุ่ม คือ (1) สแกนเพื่อส่งอีเมล์  (2)
Copy และพิมพ์ (
3) สแกนเป็นไฟล์ PDF และ (4) เปิด ปิด
 
 
 

2. การสแกนเพื่อส่งอีเมล์

เมื่อกดปุ่ม 1 ในรูปที่ 2 เครื่องจะทำการ Preview และสแกนเอกสาร มีหน้จอตามรูปที่ 3 จากนั้นจะปรากฎหน้าจอตามรูปที่ 4 ซึ่งเราสามารถเลือกขนาดของไฟล์ที่จะส่งอีเมล์ได้ 4 แบบ คือ Small, Medium, Large และ Original จากนั้น คลิก OK โปรแกรมก็จะทำงานและเปิดหน้าสำหรับส่งอีเมล์ให้โดยมีไฟล์ที่สแกนแล้ว อยู่ใน File Attachment
 

 
 
 
รูปที่ 3
 

รูปที่ 4
 
 
 

3. การใช้สแกนเนอร์ทำสำเนาเอกสาร (Copy)

เมื่อกดปุ่ม Copy (
2) ในรูปที่ 2 จะปรากฎหน้าจอตามรูปที่ 5 จะเห็นช่องแสดง Scanner (5) และ Printer ที่ต่อพ่วง (6) ซึ่งอุปกรณ์ทั้ง 2 เครื่องนี้จะทำงานร่วมกัน จากนั้นตั้งจำนวน Copies (7) แล้วคลิกที่ปุ่ม Copy (8) เครื่องก้จะทำการสแกนเอกสาร/ภาพถ่าย แล้วพิมพ์ออกมา

 
     
 
รูปที่ 5
 
 
 

4. การสแกนเอกสารเป็น PDF File โดยใช้ปุ่มที่เครื่อง

วิธีลัดในการสแกนเอกสารให้เป็นไฟล์ PDF คือ กดที่ปุ่ม 3 ในรูปที่ 2 จะปรากฎหน้าจอตามรูปที่ 6 คลิก Settings (
9) จะปรากฎหน้าจอตามรูปที่ 7 ตั้งค่าที่ต้องการแล้วคลิก Close  จากนั้นก็คลิก Scan (10)

 
     
 
 
รูปที่ 6

รูปที่ 7
 
 
 
  5. วิธีสแกนเอกสารเป็น PDF File (Professional Mode)


การสแกนเอกสารแล้วทำให้เป็นไฟล์ PDF นั้น ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ดังนี้

เปิดโปรแกรม
Epson Scanner ขึ้นมา จะปรากฎหน้าจอตามรูปที่ 8  เลือก Professional Mode (
11) ตั้งค่า Resolution เช่น 200 dpi หรือสูงกว่า (12) ตั้งขนาด Document Size (13) จากนั้น คลิก Preview (14)
 
 
 
รูปที่ 8
 
 
 

รูปที่ 9 แสดงตัวอย่างการสแกน ในโหมด Preview ซึ่งสามารถปรับขอบของภาพที่จะถูกสแกนโดยเส้นประ (16) ได้
 

 
 
รูปที่ 9
 
 
 

รูปที่ 10  แสดงหน้าจอ Preview ซึ่งสามารถหมุนภาพได้ตามที่ต้องการ โดยคลิกที่ (17)
 

 
 
รูปที่ 10
 
 
 

จากนั้นคลิกสแกน (15) จะได้หน้าจอตามรูปที่ 11

ทำการ Browse (
18) เพื่อเลือกว่าจะ Save ไฟล์ไว้ที่ใด แล้วตั้งชื่อ (19) จากนั้นเลือกประเภทของไฟล์ที่ต้องการ เช่น PDF (20) แล้วคลิก OK (21) เครื่องก็จะทำการสแกนเอกสาร เสร็จแล้วจะประกฎหน้าจอตาม รูปที่ 12

จากรูปที่ 12 เราสามารถเพิ่มหน้าที่จะสแกนต่อไปได้โดยคลิกที่ Add Page หรือทำการ Edit Page และเมื่อทำการสแกนจนครบตามที่ต้องการแล้ว ก็คลิกที่ Save File (ูปที่ 13) ก็จะได้ไฟล์ PDF ที่มีการสแกนเอกสารหน้าต่างๆรวมไว้ด้วยกัน และเอกสารก็เรียงหน้ากันไป ตามตัวอย่างใน รูปที่ 14

 
     
 
 
รูปที่ 11
 

รูปที่ 12
 
 
 
 
รูปที่ 13

รูปที่ 14
 
 
 
 

สรุป

ในการทำงานที่จะต้องเผยแพร่ หรือเสนอบทความ ข้อมูล รายละเอียด Specification โบชัวร์ แผ่นพับ แคตาล็อก คู่มือการใช้งาน รายงานต่างๆ ระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ นิยมจัดทำเอกสารในรูปแบบต่างๆกัน แล้วแปลงเป็นไฟล์ .PDF ซึ่งเปิดอ่านได้สะดวก รวดเร็ว  Scanner ก็เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อีกชนิดหนึ่งที่ใช้สแกนเอกสารและภาพถ่าย ทำให้เป็นไฟล์ PDF แล้วส่งทางอีเมล์ หรือให้ Download เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

เครื่องพิมพ์แบบ All - in - One ก็สามารถใช้เป็น Scanner ได้ แต่ถ้าดูความละเอียดในการสแกนแล้ว จะน้อยกว่าเครื่องที่ออกแบบมาเป็น Scanner โดยตรง  ดังนั้นจึงขึ้นกับความต้องการใช้งาน
 

 
 

หมายเหตุ :   บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้เครื่อง Scanner ผู้เขียนไม่ได้ขายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโฆษณาสินค้าหรือการขายอุปกรณืที่นำมาแสดงไว้

 


จากวันที่ 10.. 2555
ปรับปรุงล่าสุด 22 .. 2565