Digital Photography  Audio & Video  Computer Accessories  Software Applications  Miscellaneous | Home

USB Power Adapter & USB Cable

USB Power Adapter
เป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ
100 - 240 โวลท์ให้ เป็นไฟฟ้ากระแสตรง 5 โวลท์ และสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ 1 แอมแปร์ เป็นมาตรฐานทั่วๆไป (บางยี่ห้อจ่ายไฟฟ้าได้ 1.5 และ 2 แอมแปร์) เหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก Notebook Cooler พัดลมขนาดเล็ก Charger และไฟ LED เป็นต้น


รูปที่ 1  USB Power Adapter

รูปที่ 2  USB Power Adapter Output  5VDC  1A.
 

รูปที่ 3  USB Power Adapter Output  5VDC  1.5A และ 1A
 

รูปที่ 3A  USB Power Adapter Output  5VDC 1A และ 2.4A
(ตัว
.Adapter น้ำหนัก 65 กรัม)
 

รูปที่ 4  USB Power Adapter Output  5VDC  1.5A
 

ความเร็วในการชาร์จเมื่อใช้ USB Power Adapter 1A เทียบกับ 1.5A
ทดลองชาร์จไฟเข้าโทรศัพท์มือถือ
Samsung Galaxy S III โดยใช้ USB Power Adapter ที่มากับเครื่อง ขนาด Output 1A เทียบกับ ขนาด Output 1.5A ได้ผลดังนี้

1. ชาร์จไฟโดย USB Power Adpater 1A ได้ไฟเพิ่ม 10% ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง นั่นคือถ้าจะชาร์จไฟให้เต็ม 100% จะต้องใช้เวลานานถึง 10 ชั่วโมง ซึ่งนานเกินไป คงจะต้องชาร์จข้ามคืน
2. ชาร์จไฟโดย USB Power Adpater 1.5A ได้ไฟเพิ่ม 10% ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ซึ่งถ้าชาร์จไฟให้เต็ม 100% ก็จะใช้เวลาประมาณ 6.5 ชั่วโมง
 

Car USB Adapter
Car USB Adapter มีขายทั้งแบบที่มี Port เดียว 5V 1A และแบบที่มี 2 Ports ให้ Output 5V 2.1 A และ 5V 1A ใช้ชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือ และ Tablet เช่น iPad ได้โดยเสียบเข้าที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ เหมาะสำหรับการเดินทาง

รูปที่ 5  Car USB Adapter  แบบที่มี 2 Ports
 

สถานที่จำหน่ายและราคา
USB Power Adapter ตามที่แสดงในรูปที่ 1 มีจำหน่ายทั่วไปตามศูนย์ IT ต่างๆ เช่นที่ ไอทีมอลล์ ฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ที่พันธ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ ราคาอันละ 50 - 150 บาท

USB Power Adapter สำหรับกล้องถ่ายรูป
กล้องถ่ายรูปแบบคอมแพค ได้เริ่มใช้การชาร์จแบตเตอรีโดยผ่านสาย USB และมี USB Power Adapter ให้มาด้วย


รูปที่ 6  USB Power Adapter สำหรับกล้องถ่ายรูป

 

ตัวอย่างการใช้ USB Power Adapter
รูปที่
7 แสดงการใช้ USB Power Adapter จ่ายไฟฟ้าให้กับ Notebook Cooler โดยไม่ต้องใช้ไฟจากคอมพิวเตอร์ จากการวัด พบว่าใช้ไฟฟ้าประมาณ 3 - 4 วัตต์ และรูปที่ 8 แสดงการใช้ต่อกับพัดลมขนาดเล็ก ใช้ไฟฟ้า 3 วัตต์


รูปที่ 7   Notebook Cooler ต่อไฟฟ้าจาก USB Power Adapter ใช้ไฟประมาณ 3-4 วัตต์

รูปที่ 8  พัดลมขนาดเล็ก ใช้ไฟฟ้าจาก USB Power Adapter ประมาณ 3 วัตต์
และตัว
USB Adapter กินไฟประมาณ 0.22 วัตต์ รวมเป็น 3.22 วัตต์

 

................................................................................................
สาย USB และขั้วแบบ Type A และ Type B

สาย
USB ที่นิยมใช้กันมาก แสดงไว้ในรูปที่ 9 เมื่อเสียบขั้ว Type A เข้าที่เครื่อง PC จะได้ไฟฟ้า 5 โวลท์ ที่ขั้ว 1 และขั้ว 4 เป็น Ground ส่วนขั้ว 2 และ 3 ใช้สำหรับ Data


รูปที่ 9  สาย USB 2.0 และขั้วแบบ Type A และ Type B
 

USB Cable แบบมีไฟ LED
การเลือกใช้สาย
USB Cable สำหรับโทรศัพท์มือถือนั้น สายบางเส้นใช้ชาร์จไฟเข้าโทรศัพท์มือถือได้ แต่บางเส้นนอกจากใช้ชาร์จไฟแล้ว ยังใช้ Synch ข้อมูล เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วย ดังนั้น เวลาเลือกใช้ต้องถามร้านขายให้ดีด้วยว่าต้องการแบบไหน

ในปัจจุบัน ได้มีสาย
USB แบบที่มีไฟ LED อยู่ที่ปลายขั้วที่เป็นแบบ Micro USB โดยระหว่างการชาร์จไฟเข้าโทรศัพท์มือถือ หรือ อุปกรณ์อื่นๆ เช่น Power Bank จะมีไฟ LED สีแดงปรากฎขึ้น (ตามรูปที่ 10) และเมื่อได้ชาร์จไฟเต็มแล้ว ไฟ LED จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า (รูปที่ 11)
 
 


รูปที่ 10  สาย USB แบบที่มีไฟ  LED ขณะกำลังชาร์จไฟ

รูปที่ 11  สาย USB แบบที่มีไฟ  LED ขณะที่ชาร์จไฟเต็มแล้ว
 

 

................................................................................................
อ่านเรื่อง แบตเตอรี่สำรอง Power Bank ได้ที่นี่


จากวันที่  2 มิ.. 2555
ปรับปรุง 29 .. 2558