Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home


การตัดต่อวิดีโอ
โดยใช้โปรแกรม YouTube Video Editor


YouTube
ได้มีโปรแกรม YouTube Video Editor ให้ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการตัดต่อวิดีโอ ใส่เสียง ใส่ชื่อวิดีโอ ใส่หมายเหตุ หรือคำบรรยาย Subtitle เพื่อให้วิดีโอนั้นๆน่าสนใจและมีความสมบูรณ์มากขึ้น ขั้นตอนต่างๆในการตัดต่อวิดีโอ สรุปได้ดังนี้

 
 
รูปที่ 1
เปิดโปรแกรม YouTube คลิกที่อัปโหลด (
1) แล้วคลิกที่ โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ (2)
 
 
 
รูปที่ 2
เลือกวิดีโอที่ต้องการ เช่น วิดีโอ A แล้วใช้ Mouse ลากมาวางตรงช่องด้านล่าง จากนั้นถ้าต้องการวิดีโอ B ก็ลากมาวางที่ช่องด้านล่างต่อจากวิดีโอ A ทำไปได้เรื่อยๆ ตามต้องการ เพื่อจะเชื่อมต่อวิดีโอหลายๆคลิปเข้าด้วยกัน สามารถเลือกใช้ Effects ใส่เสียง ฯลฯ ได้ (
3) เมื่อเสร็จแล้ว ทำการอัปโหลดวิดีโอ โดยคลิก สร้างวิดีโอ (4)
 
 
 
รูปที่ 3
เมื่อได้วิดีโอที่ต้องการแล้วสามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยใช้เครื่องมือจัดการวิดีโอ (
5)
 
 
 
รูปที่ 4
เลือกวิดีโอที่ต้องการ เช่น (
6) เลือกแก้ไข (7) เลือกรายการที่จะแก้ไข เช่น (8) และ (9)
 
 
 
รูปที่ 5

ในการเพิ่มชื่อเรื่องหรือคำบรรยาย เลือกเพิ่มคำอธิบายประกอบ (
10) เลือกชื่อหรือหมายเหตุ (11) จากนั้นพิมพ์หมายเหตุหรือ Subtitle ลงไปในช่อง (12) เลือกขนาดตัวอักษร (13) จุดเริ่มต้น (14) และจุดสิ้นสุด (15) และทำซ้ำต่อไปได้ โดยกลับไปคลิกที่ (10) ก่อน เมื่อเสร็จแล้วคลิก ใช้การเปลี่ยนแปลง (16)
 
 
  วิธีการตัดต่อวิดีโอ  
 
รูปที่ 6
เข้าไปที่ อัปโหลดแล้วเลือกวิดีโอที่ต้องการตัดต่อขึ้นมา ใช้ปุ่มแว่นขยาย กระจายวิดีโอออกเป็น Frame ต่างๆ เลือกจุดที่จะแยกวิดีโอ (
17) แล้วคลิกที่ X ซึ่งเราอาจเลือกหลายๆจุดก็ได้
 
 
 
รูปที่ 7
เมื่อกำหนดจุดแยกวิดีโอครบแล้ว เลื่อนปุ่มแว่นขยาย (
18) กลับไปทางซ้ายสุด จะปรากฎภาพวิดีโอที่แยกแบ่งเป็นตอนๆ ถ้าต้องการตัดตอนไหนออก เช่น (19) ก็คลิก X เพื่อลบตอนนั้นออกไป จากนั้นคลิก สร้างวิดีโอ (20)
 
 
  ตัวอย่างวิดีโอที่ตัดต่อแล้ว  
   
 
  การจัดทำ ใช้ Original Files จากกล้องติดรถยนต์ G90A Ambarella A7 ความยาว 3 นาที รวม 2 ไฟล์ เป็น 6 นาที แต่ได้ใช้โปรแกรมของ YouTube ตัดวิดีโอบางส่วนออกไป เหลือความยาวรวม 5 นาที จากนั้นทำการใส่ชื่อ (Title) และ Subtitles แล้วสร้างวิดีโอใหม่
 
 
  หมายเหตุ :  
  การต่อไฟล์วิดีโอหลายๆไฟล์เข้าด้วยกันทำได้ง่าย แต่การนำไฟล์บางไฟล์มาตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก จะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นมากพอสมควร ในความคิดของผู้เขียน เราอาจบันทึกวิดีโอจากกล้องติดรถยนต์เป็นช่วงๆ เช่น ตั้ง Loop Recording ไว้ ไฟล์ละ 3 นาที แต่ในบางกรณี เช่นขับรถไปติดไฟแดงนานมาก เราสามารถกดปุ่มหยุดถ่ายวิดีโอที่ตัวกล้องได้ วิธีนี้ก็จะช่วยให้งานตัดส่วนที่ไม่ต้องการในวิดีโอนั้นๆลดลง  
 

 
จากวันที่ 1 มิ.. 2559
ปรับปรุงล่าสุด :