Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Home

กล้องดิจิตอลใหม่ๆ
เทคโนโลยีกล้องดิจิตอล
กับการถ่ายภาพต่างๆ
เลนส์และฟิลเตอร์
หน่วยความจำ
การปรับขนาดไฟล์ภาพ
การตกแต่งภาพ
การพิมพ์ภาพลงแผ่น
CD / DVD
เว็บไซต์ร้านขายกล้อง
และอุปกรณ์
อื่นๆ

   


www.bangkoksite.com

Bkklogosize3B.gif (10721 bytes)

Contact Us
somkiet@cscoms.com

การปรับขนาดไฟล์ภาพ
Image Files Sizing


เมื่อถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิจตอลที่ความละเอียดสูง เช่น 6 ล้านพิกเซล ภาพจะมีขนาด 3008 x 2000 pixels และมีความจุ
ประมาณ 2.40 MB ในการนำไฟล์ภาพไปอัดเป็นรูปนั้น ไม่มีปัญหาอะไร นำไฟล์ Original ส่งร้านอัดรูปได้เลย

แต่ในการนำรูปภาพมาลงในเว็บไซต์นั้น จะต้องมีการปรับขนาดภาพให้เหมาะสมก่อน วิธีปรับขนาดภาพ สามารถทำได้โดยง่าย
เช่นใช้โปรแกรม Photoshop 7 เปิดไฟล์รูปภาพ ต่อจากนั้น เลือก Image ---> Image Size แล้วปรับ ความกว้างของภาพ
เป็นพิกเซล ซึ่งความยาวของภาพจะถูกปรับเอง ถ้าเราใช้ Constrain Proportions

สำหรับการปรับขนาดและความละเอียดของภาพแต่ละภาพหรือปรับทีเดียวทั้ง Folder นั้น ผมใช้โปรแกรม Nikon View
สรุปวิธีทำดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Nikon View / Nikon Browser แล้วเลือก Folder รูปภาพที่ต้องการ ตามรูปที่ 1
FileSize2_300.jpg (35384 bytes)

2. ต่อจากนั้น เลือก Edit ---> Select All 
เลื่อน Mouse ไปที่รูปภาพ ซึ่งจะถูก Highlighted ไว้แล้วทั้งหมด  จากนั้น
คลิก
Mouse
ที่ปุ่มขวา แล้วเลือก Copy and resize as JPEG file(s) จะปรากฎหน้าต่าง ดังรูปที่ 2

FileSize3_350.jpg (26391 bytes)


3. เลือกปรับขนาดภาพ เช่นปรับให้เป็นความกว้าง 800 พิกเซล เลือกให้รูปภาพที่จะถูกปรับขนาดแล้วไปเก็บไว้ที่ Folder
ที่ต้องการ (Destination Folder) และเลือกคุณภาพของรูปภาพ (Quality Settings) ต่อจากนั้นคลิกที่ Start ซึ่ง
โปรแกรมก็จะทำงานแปลงขนาดรูปภาพทั้ง Folder ให้

จากการทดสอบ ไฟล์รูปภาพขนาด 2.373 MB เมื่อลดขนาดมาเป็นกว้าง 800 พิกเซล และใช้ Quality setting ตามรูปที่ 2
จะได้ไฟล์ใหม่ มีความจุเพียง 127 KB เท่านั้น และเมื่อนำไปใช้ในเว็บไซต์ คุณภาพก็ยังดีอยู่
  

การทดสอบ โดยปรับขนาดไฟล์รูปภาพ จำนวน 50 รูป
การทดสอบโดยใช้ไฟล์รูปภาพ จำนวน 50 รูป มีขนาดรวม 97.7 MB และต้องการส่งรูปทั้งหมดไปทางอีเมล์ โดยจะลดขนาด
ภาพลงเป็น 640 x 480 พิกเซล  การทดลอง ได้ผลดังนี้
 
  Quality Setting Total Size (MB)  
  50% 3.11  
  75% 5.16  
  100% 11.00  

ซึ่งถ้าเราใช้ส่งทางอีเมล์ ขนาดไฟล์รวม ระหว่าง 3 - 5 MB ก็น่าจะส่งได้ โดยใช้เวลาไม่นานนัก


วันที่  8 ก.พ. 2545
ปรับปรุงล่าสุด 1 ก.ค. 2551และ 15 ..2553