Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

Auto Watering System 2020
(ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ)

 

เพื่อประหยัดเวลาและลดภาระในการดูแลต้นไม้ที่ปลูกในบ้านรวมทั้งที่ริมรั้วบ้าน ในภาวะที่หาแม่บ้านหรือคนสวนได้ยาก การประกอบระบบรดน้ำต้นไม้บางส่วนขึ้นใช้เองจึงเป็นการช่วยทุ่นแรงโดยเฉพาะต้นไม้ที่ปลูกชั้นบน บนระเบียงหรือบนชั้นดาดฟ้าของบ้าน และระบบที่ทำขึ้นใช้เองนี้มีข้อดีคือใช้ได้ทน นาน และหากมีส่วนใดชำรุดเสียลงก็สามารถซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนได้

 
 

ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ (ปี 2563)

ระบบนี้จัดทำขึ้นสำหรับรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกริมรั้วด้านนอกบ้านซึ่งวางเรียงเป็นแนวเส้นตรง โดยปกติก่อนหน้านี้จะใช้การลากสายยางออกไปรดน้ำซึ่งไม่สะดวกเพราะมีรถยนต์วิ่งผ่านไปมาหรือมีรถมาจอดที่ข้างรั้วบ้าน ดังนั้นการวางท่อ
PVC ให้ส่งน้ำไปยังกระถางต้นไม้ตามเวลาที่กำหนด จะช่วยให้รดน้ำต้นไม้ได้เป็นอย่างดีและระบบนี้ใช้ไฟฟ้า 230 V จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการทำงาน เพราะเครื่องจ่ายน้ำบางระบบใช้ควบคุมด้วยแบตเตอรี่ ขนาด AAA 1.5 V ช้ไปสักระยะหนึ่งก็ต้องคอยเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

อุปกรณ์ที่ใช้
:
1. 
ท่อน้ำ PVC นาด 1/2 นิ้ว ยาวประมาณ 8 มตร โดยใช้ท่อยาวท่อนละ 2 มตรมาต่อกัน และใช้สว่านเจาะรูให้น้ำไหลเข้ากระถางต้นไม้ได้
2.  ข้อต่อท่อ PVC
3.
  สายยางขนาด 1/2 นิ้ว 1 ม้วน ยาว 10 มตร
4.  Solenoid Valve นาด 4 หุน (1/2 นิ้ว)
5. 
ล่องพลาสติกกันน้ำ ขนาด 12 x 16 x 9 . สำหรับใส่ Solenoid Valve
6. 
ล่องพลาสติกกันน้ำ ขนาด 10.5 x 10.5 x 6 . สำหรับใส่ Electronic Timer
7.  Pilot Lamp 230 V
นาดเล็ก 2 อัน
8.  Electronic Timer 230 V 10 A
9.  Mini Circuit Breaker 230 V 10 A

10.  สายไฟฟ้
11.  เข็มขัดรัดท่อ

 
 
รูปที่ 1  ตัวอย่างการรดน้ำต้นไม้ริมรั้วแบบอัตโนมัติ
 
 
รูปที่ 2  การติดตั้ง Solenoid Valve ในกล่องกันน้ำและต่อท่อสายยางเข้ากับก๊อกสนาม
 
 
รูปที่ 3  กล่องใส่ Solenoid Valve ติดไฟ Pilot Lamp เพื่อแสดงการทำงาน
 
   
 
รูปที่ 4  กล่อง Solenoid Valve แสดงไฟ Pilot Lamp ติดเมื่อ Valve เปิดให้น้ำไหลรูปที่ 5  กล่อง Solenoid Valve และก๊อกสนาม

 
 

การประกอบ Watering Control Unit

ติดตั้ง Electronic Timer นกล่องกันน้ำพร้อมทั้ง Mini Circuit Breaker (ช้แทนฟิวส์) ดยเจาะรูให้สายไฟเข้า สายไฟออก และ Mini Circuit Breaker อยู่ทางด้านใต้กล่องเพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำไหลเข้าไปในกล่องหากมีฝนตก ตามรูปที่ 6 สำหรับเวลาที่จะเปิด ปิด Solenoid Valve พื่อรดน้ำต้นไม้นั้น สามารถตั้งได้ตามที่ต้องการ

หมายเหตุ
:
1. 
เนื่องจากได้ทดสอบพบว่าขดลวดของ Solenoid Valve ะร้อนมากเมื่อเปิดใช้ไปนานๆ ซึ่งจะทำให้เสียเร็ว ดังนั้น จึงได้ตั้งเวลาในการเปิดใช้แบ่งเป้นช่วงสั้นๆ เช่น เปิด 5 าที แล้วพักไป 10 าที แล้วจึงเปืดใหม่อีก 5 าที เป็นต้น
2.  Solenoid Valve
ที่ใช้ขนาด 1/2 นิ้ว ใช้ไฟฟ้าประมาณ 23 วัตต์

 
 
รูปที่ 6  ระบบควบคุมการเปิด ปิด น้ำ โดยใช้ Electronic Timer
 
 

ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ (ปี 2555)  อ่านบทความได้ที่ Link นี้ (ระบบเดิมนี้ ใช้งานมานาน 8 ปีแล้ว)

 

 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
 

หมายเหตุ :
บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูล เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์สำหรับผู้ที่สนใจ ผู้เขียนไม่ได้ขายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาแสดง

  
....................................................................................................................................................................................................................................................

จากวันที่  15 มิ.. 2563
ปรับปรุงล่าสุด : 17 มิ.. 2563