Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home

พัดลมไอเย็น
(Evaporating Cooling Fan)

 

  พัดลมไอเย็น คือพัดลมที่ให้ลมเย็นกว่าพัดลมธรรมดา แต่ไม่เย็นมากเหมือนเครื่องปรับอากาศ หลักการทำงานของพัดลมไอเย็นคือ ตัวเครื่องจะต้องมีถังบรรจุน้ำ เมื่อเปิดพัดลมก็จะเหมือนพัดลมธรรมดาทั่วๆไป แต่ถ้าเปิดปุ่ม Cool ปั๊มน้ำในเครื่องจะดูดน้ำขึ้นไปให้ไหลผ่านแผ่นทำความเย็นหรือแผงรังผึ้ง (Cooling Pad) ที่มีน้ำอยู่ และด้วยแรงลมที่ดูดเอาอากาศเข้ามาจะทำให้น้ำบนแผ่นรังผึ้งระเหยและดึงความร้อนออกจากอากาศ  ดังนั้นลมที่เป่าออกมา จะเย็นกว่าพัดลมธรรมดาทั่วไป

ข้อดีข้อเสียของพัดลมไอเย็น

ข้อดี
1.  ให้ลมที่เย็นกว่าพัดลมธรรมดา โดยสามารถลดอุณหภูมิอากาศลงได้ประมาณ 5 - 6 องศาเซลเซียส (วัดที่หน้าพัดลม) ซึ่งทำให้ช่วยลดอากาศร้อนในบริเวณใกล้ๆพัดลม เช่นในระยะ 1 - 3 เมตร ได้พอควร
2.  ให้ความรู้สึกเหมือนมีลมเย็นตามธรรมชาติ
3.  สามารถใช้ในบางเวลาสลับกับการใช้เครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการเปิดเครื่องปรับอากาศให้น้อยลง ซึ่งจะประหยัดไฟฟ้าได้ หรืออาจใช้ร่วมกับเครื่องปรับอากาศเพื่อช่วยให้อากาศหมุนเวียนและกระจายความเย็นได้มากขึ้น
4.  สิ้นเปลืองไฟน้อย เช่น ใช้ไฟฟ้าประมาณ 80 วัตต์ เมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศที่ใชไฟ 1,200 - 1,500 วัตต์

ข้อเสีย
1.  มีราคาแพงกว่าพัดลมธรรมดาประมาณ 2 เท่า
2.  มีอุปกรณ์ที่อาจจะใช้ได้ไม่ทนนัก เช่น ปั๊มน้ำ และต้องการการดูแลรักษา การทำความสะอาดถังเก็บน้ำเป็นประจำ
3.  ต้องคอยเติมน้ำเป็นระยะๆ

การใช้งานพัดลมไอเย็น
MasterKool รุ่น MIK-14EX

โดยทั่วๆไปจะใช้พัดลมไอเย็นในพื้นที่ภายใน (Indoor) ช่น ในห้อง ในบริเวณโรงรถ ที่ป้องกันฝนได้ แต่ในกรณีของผู้เขียน ได้นำพัดลมไอเย็น MasterKool ุ่น MIK-14EX าใช้แบบ Outdoor ี่บริเวณสวน ซึ่งมีต้นไม้ปกคลุมพอสมควร แต่ไม่สามารถกันน้ำฝนได้ ดังนั้นเมื่อใช้แล้วจะต้องคลุมพัดลมด้วยถุงพลาสติกเหนียว (ช้ถุงขยะสีเขียว ขนาด 24 x 28 ิ้ว) เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าสวิตช์ควบคุมต่างๆที่ด้านบน

คุณสมบัติโดยย่อ

1.  ตัวเครื่องมีขนาด 37x32x92 ซม.
2. 
ถังน้ำมีความจุ 13 ลิตร
3.  ปรับความแรงลมได้ 4 ระดับ คือ Low, Medium, High และ Turbo
4. 
มีแผงรังผึ้งระบายความร้อน (Cooling Pad) 3 แผง
5.  มีไฟเตือนเมื่อน้ำใกล้หมด
6.  มีระบบตัดการทำงานของปั๊มน้ำโดยอัตโนมัต ถ้าน้ำหมดถัง

จากการทดลองใช้งาน ได้ผลดังนี้
1.  ลมเย็นที่หน้าเครื่อง วัดโดย Infrared Thermometer ะลดลงประมาณ 5 - 6 งศา C
2. 
มื่อเติมน้ำเต็มถังและใช้งานโดยเปิดพัดลมแรงสุด (Turbo) ละเปิด Cool ะใช้ได้นานประมาณ 9 ั่วโมง น้ำก็จะหมดถัง และมีไฟ ตรง Cool กะพริบเตือน
3.  ารใช้ไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับความแรงของพัดลม การทดสอบทำโดยเปิดพัดลม เปิด Cool ละเปิดให้ลมส่าย (Swing) ด้ค่าดังนี้ : ัดลมแรงสุด (Turbo) ช้ไฟฟ้า 79.4 ัตต์, ัดลมแรง (High) ช้ไฟฟ้า 67.6 ัตต์, ัดลมปานกลาง (Medium) ช้ไฟฟ้า 60.6 ัตต์ ละพัดลมแรงน้อยที่สุด (Low) ช้ไฟฟ้า 53.1 ัตต์

สำหรับความคงทนนั้น ยังไม่ทราบ เพราะเพิ่งจะนำมาใช้งาน

 
 
 


รูปที่ 1  พัดลมไอเย็น MasterKool รุ่น MIK-14EX
 

 
 
รูปที่ 2  ปุ่มควบคุมต่างๆและไฟแสดงสถานะ
 

 
     
 


รูปที่ 3  ลูกลอยแสดงระดับน้ำในถัง
 

 
     
 

รูปที่ 4  ถังเก็บน้ำ ปั๊มน้ำและอุปกรณ์อื่นๆ
 
 
 

ข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ

1.  รีวิวพัดลมไอเย็น MasterKool MIK-14EX  จาก YouTube
 

 
  หมายเหตุ   บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ในการใช้พัดลมไอเย็น (Evaporating Cooling Fan)  ผู้เขียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์กับการโฆษณาหรือการขายอุปกรณ์ต่างๆที่แสดงไว้  วันที่ 18 ...
2565
ปรับปรุงล่าสุด  20 .. 2565