Digital Photography   Audio & Video   Computer Accessories   Software Applications | Miscellaneous | Home
....

DIY - UV Sterilizer Box
(กล่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV แบบที่ทำใช้เอง)

 

ล่องอบฆ่าเชื้อโรค (UV Sterilizer Box) มีใช้กันมานานแล้วในทางการแพทย์ การเสริมความงาม Health Care ละอื่นๆ ในระยะที่ Covid-19 ะบาด ได้มีความสนใจในการใช้ UV Sterilizer Box ากยิ่งขึ้น ทำให้มีการผลิตกล่องอบฆ่าเชื้อโรคแบบต่างๆออกมาขายในราคาที่ค่อนข้างแพงและหาซื้อได้ยากหรือต้องรอนานในการจัดส่ง ซึ่งปกติจะใช้เวลา 2 สัปดาห์ ก็อาจจะต้องรอนานเป็น 6 - 8 สัปดาห์ ดังนั้นจึงได้มีการประดิษฐ์กล่องฆ่าเชื้อโรคขึ้นใช้เองแม้ว่าอาจจะไม่สวยงามเหมือนตู้ที่สั่งซื้อ แต่ก็ทำได้ในราคาที่ถูกกว่ามาก หรือลงทุนเพียง 40% องราคาขาย และหากมีปัญหาส่วนใดเสียก็สามารถเปลี่ยนได้เอง ยิ่งกว่านั้นยังมั่นใจได้ว่าจะฆ่าเชื้อโรคได้จริงเพราะสามารถเลือกใช้หลอด UV-C ที่แท้ของบริษัทผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง หรือใช้หลอดที่ใช้กับตู้ปลาหรือบ่อปลาและเลือกกำลังวัตต์ได้ สำหรับอุปกรณ์ UV Sterilizer Box ที่ทำสำเร็จรูปมาขายนั้น ควรจะต้องทดสอบว่าใช้หลอด UV-C ที่ฆ่าเชื้อได้จริงในย่าน 250 nm หรือไม่

 
 

กล่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV แบบที่ทำใช้เอง แบบที่ 1 (DIY - UV Sterilizer Box Model 1)

กล่องฆ่าเชื้อโรค
ฆ่าเชื้อ Covid-19 ด้วยรังสี UV-C ที่ทดลองทำขึ้นใช้เองประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้

1) กล่องพลาสติกขนาด 20 x 30 x 14 ซม. มีฝาปิดมิดชิด
2) กระดาษ Aluminium Foil
3) หลอด UV-C ขนาด 7 วัตต์ ความยาวประมาณ 17.7 ซม. ใช้ไฟ 220 V โดยมี Power Adapter
4) หลอดไฟ Pilot Lamp ขนาดเล็ก 220 V
5) สวิตช์หน่วงเวลา หรือ Countdown Timer Switch หน่วงเวลาปิดได้ถึง 60 นาที พร้อมปุ่มบิด
6) Micro Switch 3A 250 V
7) สายไฟและปลั๊ก

วิธีทำ
: บุภายในกล่องด้วยกระดาษ Aluminium Foil เพื่อให้รังสี UV สะท้อนไปมาได้ ติดตั้งหลอด UV-C ขนาด 7 วัตต์ ด้วยขายึดขนาด 1 นิ้วที่ให้มาด้วย โดยหลอด UV-C นี้ใช้กับไฟฟ้า 220 V ผ่าน Power Adapter ที่ติดไว้ภายในกล่อง ต่อสายไฟไปยัง Countdown Timer Switch เพื่อให้ตั้งเวลาการทำงานของหลอด UV-C ได้ตามที่ต้องการ จากนั้นต่อสายไฟไปยังหลอดไฟ Pilot Lamp ซึ่งถ้าหลอด UV-C ทำงานไฟแสดงสถานะก็จะติดเป็นการเตือนให้ทราบ

การประดิษฐ์ครั้งแรกหรือ
Version 1 นั้น ยังไม่ได้ติด Countdown Timer Switch (รูปที่ 1) ซึ่งการเปิด ปิด ต้องทำเองและใช้การจับเวลาจึงไม่สะดวกนัก ต่อมาได้นำเอา Electronic Timer ที่มีอยู่มาต่อเข้าเพื่อให้สามารถตั้งเวลาเปิด ปิด ได้ เป็น Version 2 (รูปที่ 3) แต่ก็ต้องตั้งเวลาทุกครั้งที่จะใช้งานจึงไม่สะดวก ดังนั้นการใช้ Countdown Timer Switch ตั้งเวลาการทำงานแบบที่ใช้กับเตาไมโครเวฟจึงง่ายและสะดวกที่สุด (สาเหตุที่ไม่ได้ใช้ Countdown Timer Switch ตั้งแต่แรกเพราะต้องสั่งของมาจากประเทศจีน ต้องเป็นอุปกรณ์แบบที่มีแกนยาวเพื่อให้ติดปุ่มบิดได้ แต่การส่งของล่าช้าไปนานมากอันเนื่องมาจากปัญหา Covid-19 ระบาดในประเทศที่เป็น Transit Country ในการส่งสินค้า) และเมื่อได้รับอุปกรณ์มาแล้ว (รูปที่ 4) จึงได้ติดตั้งเข้ากับกล่องฆ่าเชื้อโรค เป็น Model 1.3 ตามรูปที่ 6

อนึ่งเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน จึงได้ติด Micro Switch เพิ่มขึ้นด้วยทั้งกล่อง Model 1 และ Model 2 ซึ่งสวิตช์นี้จะทำการตัดไฟเมื่อมีการเปิดฝากล่อง ทำให้ไม่มีแสงจากหลอด UV-C ออกมา
(Updated 2/6/2020)

 
 
รูปที่ 1  กล่องฆ่าเชื้อโรคด้วย UV แบบทำใช้เอง (Model 1) ไม่มี Countdown Timer Switch
(UV-C Sterilizer Box Model 1 without Countdown Timer Switch)
 
 
รูปที่ 2  กล่องฆ่าเชื้อโรคด้วย UV แบบทำใช้เอง (Model 1)
 
 
รูปที่ 3  กล่องฆ่าเชื้อโรคด้วย UV แบบทำใช้เอง (Model 1.1 ติด Electronic Timer เพื่อตั้งเวลาการทำงาน)
 
 
รูปที่ 4  Countdown Timer Switch ตั้งเวลาการทำงาน (ใช้แบบแกนยาวมีปุ่มบิด)
(Countdown Timer Switch - Use the Long Axis)
 
 
รูปที่ 5  กล่องฆ่าเชื้อโรคด้วย UV แบบทำใช้เอง (Model 1.2) ติด Countdown Timer ชั่วคราวเพื่อตั้งเวลาการทำงาน
(UV Sterilizer Box with Countdown Timer Switch and Temporary Turning Knob)


รูปที่ 6  กล่องฆ่าเชื้อโรคด้วย UV แบบทำใช้เองล่าสุด (Model 1.3) ติด Countdown Timer เพื่อตั้งเวลาการทำงาน
รวมทั้ง
On-Off Switch เพื่อเปิด ปิด หลอดได้อย่างรวดเร็ว และ Micro Switch พื่อความปลอดภัย
(The Finished UV Sterilizer Box Model 1.3 with On - Off and Countdown Timer Switches)
 
  วิดีโอที่นำลงใน YouTube 13 .. 2563

 
 

การทดสอบอย่างง่ายๆ : การทดสอบว่าหลอด UV-C ที่ใช้นั้นเป็นหลอดแท้หรือไม่สามารถทำได้หลายวิธี เช่น 1) การวัดโดยใช้ UV-C Meter ซึ่งมีราคาแพงมาก 2) ดสอบโดยใช้กระดาษทดสอบ ถ้ารังสี UV-C ปส่องลงบนกระดาษ สีจะเปลี่ยนไป แต่กระดาษทดสอบก็มีราคาแพง 3) ดสอบแบบง่ายๆโดยให้รังสี UV-C ส่องลงบนผิวของกล้วยหอมที่ยังไม่สุกเป็นเวลาประมาณ 30 าที ถ้าสีผิวของกล้วยเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำตาลคล้ำ แสดงว่าเป็นหลอด UV-C ท้ แต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ แสดงว่าเป็นหลอดปลอม รูปที่ 7 สดงผลการทดสอบ

 
 
รูปที่ 7  การทดสอบให้รังสี UV-C ส่องลงบนผิวกล้วยหอม
(Testing to Show the Effect of UV-C Radiation on Green Banana)
 
 

กล่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV แบบที่ทำใช้เอง แบบที่ 2 (DIY - UV Sterilizer Box Model 2)

เป็น
UV Sterilizer Box ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยใช้กล่องพลาสติกใสขนาด 26 x 37 x 14 ซม. หรือมีความจุประมาณ 10.5 ลิตร บุภายในด้วยกระดาษ Foil ติดหลอด UV-C ของ Philips มี Rating 8 วัตต์ แต่วัดขณะใช้งานได้ 6.7 วัตต์ หลอด UV-C นี้มีลักษณะคล้ายหลอดฟลูออเรสเซนต์ มีฐานและขั้วหลอดสามารถต่อไฟ 220 V ได้โดยตรง การควบคุมทำโดยใช้ Countdown Timer Switch ที่ตั้งเวลาได้ถึง 60 นาที โดยต่อสวิตช์ เปิด ปิด เอาไว้ด้วยเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานและมีไฟ Pilot Lamp แสดงสถานะการทำงาน ตามรูปที่ 8

 
 
รูปที่ 8  กล่องฆ่าเชื้อโรคด้วย UV แบบทำใช้เอง (Model 2)
(UV Sterilizer Box Model 2  - Size 26 x 37 x 14 cm)
 
 
รูปที่ 9  ภาพภายในกล่องฆ่าเชื้อโรคแบบที่ 2 (ก่อนติดตั้ง Micro Switch)
 
 
รูปที่ 10  ภาพภายในกล่องฆ่าเชื้อโรคแบบที่ 2 ที่ได้ติดตั้ง Micro Switch พิ่มขึ้นแล้ว
 
 
รูปที่ 11  ภาพภายในกล่องฆ่าเชื้อโรคแบบที่ 2 แสดงการติดหลอด UV-C ที่ต่อตรงไฟ 220 V ได้
 
 
รูปที่ 12  ตัวอย่างการใช้งานอบฆ่าเชื้อที่หน้ากากอนามัยและของใช้อื่นๆ
 
 
รูปที่ 13  การทดสอบหลอด UV-C สำหรับ UV Sterilizer Box Model 2
 
 

References :

1.  UV Sterilizer Box DIY  Link ปยังวิดีโอในยูทูป

2.  รังสี Ultraviolet  U-industrial Tech Co. Ltd.

3 อันตรายจากรังสี UV และแสงต่างๆที่ไม่ควรมองข้าม
4.  สธ.ชี้ใช้เครื่องอบด้วย UV-C ฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 นำกลับมาใช้ซ้ำได้ แนะไม่ควรเกิน 4 ครั้ง , YouTube

 

 

หมายเหตุ :
บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูล เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์สำหรับผู้ที่สนใจ ผู้เขียนไม่ได้ขายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาแสดง

  
....................................................................................................................................................................................................................................................


จากวันที่ 20 .. 2563
ปรับปรุงล่าสุด : 5 มิ.ย.2563