Digital Photography  Audio & Video  Computer Accessories  Software Applications  Miscellaneous | Home                    
....

การประหยัดพลังงานกับเครื่อง PC
(Energy Saving - Personal Computer)

  PC หรือ Desk Top Computer  มีใช้กันเป็นจำนวนมาก และผู้ใช้ส่วนหนึ่ง ตั้งให้มี Screen Saver ซึ่งช่วยถนอมจอ แต่ PC ในปัจจุบันและ Windows ที่ใช้ ได้ออกแบบโดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน  ดังนั้น เราควรมาพิจารณาว่า วันหนึ่งๆ บางคนเปิด PC ใช้ทั้งวันโดยไม่ปิดเครื่องเลย บางครั้งไปทำธุระ ไปประชุม ไปรับประทานอาหารกลางวัน ก็เปิดเครื่องทิ้งไว้ เพราะไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเอง เครื่องก็เป็นของบริษัท หรือเป็นของราชการ  ถ้าเสียก็ให้ซ่อมให้  ความจริง เคยมีหลายๆหน่วยงาน ออกระเบียบเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์และเข้มงวดเรื่องการประหยัดพลังงานเช่น เวลาพักเที่ยง ก็มีการปิดไฟฟ้า ปิดแอร์ ปิด PC และมีการสุ่มตรวจด้วย แต่ในปัจจุบัน เราอาจจะละเลยไป ทั้งๆที่พลังงานก็มีราคาแพงและหายากขึ้น การประหยัดพลังงานทำได้ง่ายๆ หลายวิธี แต่
ต้องฝึกให้ทำกันจนชินเสียก่อน  เช่น การใช้
PC ก็ประหยัดพลังงานได้ โดยวิธีการตามที่กล่าวถึงในบทความนี้
 
 


รูปที่ 1  หน้าจอ (ใช้Windows 7)


 
รูปที่ 2
 

รูปที่ 3

 

 
การตั้งให้ปิดจอภาพเมื่อไม่มีการใช้งาน
จอ LCD ของเครื่อง PC ขนาด 17 นิ้ว เมื่อเปิดใช้งาน จะใช้ไฟฟ้าประมาณ 0.18 A หรือ ประมาณ 40 วัตต์ ดังนั้น วิธีประหยัดที่ทำได้ง่ายๆก็คือ เข้าไป Set ค่า หรือตั้งเวลา เช่น ถ้าไม่มีการใช้คอมพิวเตอร์ คือไม่มีการขยับ Mouse เลย สักระยะเวลาหนึ่ง เช่น 2 นาที ก็ให้ปิดจอภาพได้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งเมื่อจอภาพปิดลง อยู่ใน Standby Mode จะมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าจอประมาณ 0.01 - 0.015 A หรือ ประมาณ 3 วัตต์  ดังนั้น ประหยัดไฟฟ้าไปได้ 37 วัตต์  และเมื่อมีการขยับ Mouse อีก จอภาพก็จะเปิดขึ้นมาใช้งานได้ตามปกติ  วิธีนี้ ช่วยให้ประหยัดพลังงานได้ และยังช่วยไม่ให้จอภาพเสื่อมเร็วด้วย

วิธีการ
Set ค่า ทำได้ดังนี้ :
1. คลิก Start  --> Control Panel --> Power Options จะได้ตามรูปที่ 2
2. คลิกที่ Choose when to turn off the display (
A) จะได้หน้าจอตามรูปที่ 3
3. ตั้งเวลาที่ต้องการ เช่น Turn off the display = 2 minutes  (
B)
4. เสร็จแล้วคลิก Save changes (
D)

การตั้งให้ปิดคอมพิวเตอร์ แบบ Computer Sleeps
CPU ของเครื่อง PC เมื่อเปืดใช้งาน จะกินไฟฟ้าประมาณ 0.40 - 0.44 A หรือประมาณ 90 วัตต์ เมื่อไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน เราอาจตั้งเวลาให้ Computer Sleeps ได้ ซึ่งในช่วงนั้น จะใช้ไฟฟ้าเพียง 8 - 9 วัตต์  ทำให้ประหยัดไปได้ 82 วัตต์

วิธีการ
Set ค่า ทำได้ดังนี้ :
1. คลิก Start  --> Control Panel --> Power Options จะได้ตามรูปที่ 2
2. คลิกที่ Choose when to turn off the display (
A) จะได้หน้าจอตามรูปที่ 3
3. ตั้งเวลาที่ต้องการ เช่น Put the computer to sleep = 30 minutes (
C)
4. เสร็จแล้วคลิก Save changes (
D)

หมายเหตุ :
การใช้ Screen Saver
เป็นการช่วยถนอมจอภาพ ไม่ได้ช่วยประหยัดพลังงาน ในขณะที่ Screen Saver  ทำงานนั้น จอภาพยังใช้ไฟฟ้าเท่าเดิม คือประมาณ 40 วัตต์ (จากการวัดค่าจริงๆ) ดังนั้น มาตั้งให้ใช้การปิดจอภาพ และ การทำให้ Computer Sleeps กันดีกว่า
 
        
 


จากวันที่ 8 .. 2553